BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

TÝDEN KNIHOVEN

Foto 1Týden knihoven, zahájený 5. - 6. 10. 2001 happeningem v Českém Krumlově a celostátně probíhající od 8. do 14. října 2001, překonal opět vše, co knihovny dokázaly v minulých letech. Místo přehledu (doberete se k němu na konci) začínáme mozaikou vybranou z bohaté bilance. (Další info)

Městská knihovna Doksy

V rámci Týdne knihoven pořádala Městská knihovna v Doksech řadu akcí, aby přilákala do svých zdí nové čtenáře a zároveň dala možnost stávajícím čtenářům vyjádřit svůj vztah ke knihovně. Nebudu vypisovat, co se vše v knihovně dělo, zmíním se pouze o třech trošku netradičních akcích.

Pro děti jsme vyhlásili výtvarnou soutěž "Můj vztah ke knize". Děti měly výtvarnou formou vyjádřit, co pro ně znamená v dnešním světě kniha, čtení a knihovna. Výkresů se sešlo hodně, bylo opravdu těžké vybírat ty nejlepší. Velice jsme ocenili zajímavé nápady - kolektiv třídy 5.B vyrobil ze svých kreseb a krátkých textů celou knížku, osmáci zase navštívili domov důchodců, vyzpovídali babičky a nakreslili, jak se četlo před sedmdesáti a více lety a jaké to bývaly vzácné chvíle. Děti ze šestek zase zabydlily velký kartonový papír postavami z oblíbených pohádek.

Odměnou těm nejlepším je zproštění čtenářského poplatku do knihovny na rok 2002. Všechny výkresy byly postupně vystaveny v prostorách knihovny. Návštěvníci knihovny tak mohly posoudit, jak originální děti dovedou být.

Děti ze čtvrtých tříd si v Týdnu knihoven zase uvařily knihu, a to na besedě "Jak se vaří knížka", kterou originálním způsobem připravila naše knihovnice paní Ivana Moudrá. Na besedě se děti hravou divadelní formou seznámily s procesem vzniku knihy od rukopisu, přes práci nakladatelství a tiskárny k finálnímu produktu. Aby nemluvila jenom ona, přizvala si na pomoc samotné posluchače, které proměnila přímo v aktéry - objevil se autor, ilustrátor, překladatel, korektor, nakladatel atd. Nejdůležitější osobou byl kuchař, který obdržel slušivou zástěru a velikou vařečkou míchal v ohromném hrnci vše, co je potřeba k výrobě pěkné knížky - od autorského rukopisu, nakladatelské smlouvy, korektur, ilustrací, filmů, tiskařské formy po vývěsku. Když bylo vše dobře promíchané, sesypalo se to do objemného pekáče a nechalo se chvíli "zapéci". A potom kuchař opatrně odklopil vrchní pekáč od spodního a v té chvíli děti vydechly překvapením. Na jeho dně ležela krásná ilustrovaná pohádková knížka v pevné vazbě. A protože správný kuchař musí ochutnat, co uvařil, vzal knížku a kousek z ní přečetl. Byla prý opravdu dobrá. Svou "uvařenou" knížku si děti odnesly jako dárek od dokských knihovnic.

Noc s Ruprechtem ze Šlotrštejnu

V noci z pátku 12. října na sobotu 13. se děly v knihovně věci!
V 19 hodin se v přízemí knihovny u modré lavičky sešlo 16 odvážných dětí připravených strávit noc s upírem. Také se na to patřičně vybavily. Kromě spacáků a základního občerstvení (jako jsou sušenky, bonbony a sladké limonády) měly ještě zvláštní pochutinu, která stoprocentně nedělá dobře upírům, totiž česnek. Záhy byla knihovna tak silně provoněna česnekem, že jsme měly obavy, zda náš kamarád upír vůbec přijde.

Jak jsme vlastně přišly k upírovi? Jednoduše. Německá spisovatelka Angela Sommerová-Bodenburgová napsala humornou knížku "Můj kamarád upírek". V této veselé knížce se osamělý chlapec skamarádí s upířím klukem Ruprechtem ze Šlotrštejnu. Ruprecht chlapce seznamuje se svou upíří rodinou, přičemž dochází k řadě komických až černohumorných situací. Protože máme takového veselého upíra rády, chtěly jsme ho seznámit se správnými kluky a děvčaty. Upíři však žijí, jak víte, pouze v noci. Musely jsme tedy děti pozvat na jednu noc do knihovny.

Ustlali jsme si v dětském oddělení, povídali jsme si o knížkách, hlavně však o upírech a o Ruprechtovi. Děti byly kolem deváté hodiny již silně netrpělivé, jenže všechno chce svůj čas - i příchod upíra. A pak to přišlo! Vrznutí, bouchnutí dveří - průvan, vůně tlející hlíny a on tu stál zahalen v dlouhém černém plášti. Všem se zatajil dech, některé dítko vyvýsklo. Nebezpečí však nehrozilo, neboť Ruprecht je velice přátelský upír, a navíc byl pro jistotu po večeři, o čemž svědčily jeho krví potřísněné rty a brada. Netrvalo dlouho, první strach vystřídala zvědavost a za chvíli již děti vesele debatovaly s upírem o jeho upířích radostech a strastech. Když se hodinu před půlnocí začaly všem klížit oči, Ruprecht na dobrou noc předčítal ze své knihy "Můj kamarád upírek". Ráno se děti marně sháněly po novém kamarádovi. Kam se schoval? No přece do knížky na stranu 102.

PhDr. Renata Mauserová


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Knihovna připravila na zahájení Týdne knihoven 8. října otevření vzdělávacího centra, které bylo vybudováno za grantové podpory MK ČR v programu VISK.

Nově vybudovaný interiér bývalé Poradní síně a instalované technologie překvapily příjemně účastníky slavnostního otevření. Po celé dopoledne mohli zájemci zkoušet internetové připojení a nový dataprojektor. Dnes v tomto prostředí již probíhají kurzy informačních technologií. Při této příležitosti bylo zástupci západočeského regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků předáno ocenění chebské knihovnici paní Clotildě Douchové za její celoživotní práci v oboru.

Další aktivitou tohoto týdne byl jakýsi Den vstřícnosti k našim handicapovaným návštěvníkům. Ve středu 10. října byl pro vozíčkáře přístupný zdarma Internet a to v prostorách s bezbariérovým přístupem.

V prostorách knihovny probíhala zároveň výstava akademického sochaře Břetislava Holakovského, který bilancoval padesát let své umělecké tvorby. Každý z návštěvníků knihovny tak našel motiv pro alespoň krátké zastavení.

Ivanka Horáková


Týden knihoven ve Východních Čechách

Letošní Týden knihoven se vydařil i ve Východních Čechách. Kromě celostátní Provázkiády řada knihoven přišla s originálními nápady, jak se ještě více zviditelnit a připomenout veřejnosti. Většinou se jednalo o zajímavé akce pro děti.

Tak například v Litomyšli ovládly knihovnu a poté i město strašidelné bytosti z pohádek.Čarodějnice, vodník a ježibaba dávali dětem záludné otázky. Děti soutěžily a poté kreslily strašidla. Průvod maškar pak vzbudil zaslouženou pozornost na litomyšlském náměstí.

V Červeném Kostelci četla dětem z mateřských škol pohádky Pohádková babička. Děti se zapojily do různých her, při nichž předvedly svůj důvtip a znalosti pohádkových bytostí.

Knihovnu plnou pohádek připravily pro své čtenáře také knihovnice v Novém Bydžově. Na prostranství před knihovnou čekal děti pohádkový hrad, v němž se ukrývaly pohádkové postavičky a děti měly za úkol je najít. V dětském oddělení se pak pokračovalo čtením pohádek a hádankami. Děti malovaly a modelovaly kouzelné postavičky, hledaly pohádkové dvojice, hrály pohádkové hry. Ty nejšikovnější neminula sladká odměna. Pohádkový den vyvrcholil lampionovým průvodem a "buřťákem".

V mnoha knihovnách se soutěžilo. V knihovně ve Smiřicích nejmenší děti. Kromě nich se sešly v knihovně příznivkyně a čtenářky dívčích románů při Recenzi knih pro zamilované. Literární a výtvarné soutěže s nejrůznějšími tématy tolik oblíbené mezi dětmi si mohli vyzkoušet čtenáři v Nechanicích, Náchodě, Týništi, Třebechovicích i jinde. Ve Staré Vodě pozvala knihovnice "vazače" na buchty, ve Stěžírkách vyzvala knihovna děti, aby vykreslily svá přání křídou na asfaltu, v Předměřicích připojili čtenáři vzkazy knihovně na provázky, které jako pavučiny pokryly celou půjčovnu. Za všechny jeden stručný: NAŠE KNIHOVNA JE SKVĚLÁ, NIC JÍ NECHYBÍ.

V Hradci Králové uspořádala Okresní knihovna pro děti netradiční terénní závod se záludnými otázkami z českého jazyka i literatury, které děti musely zodpovědět na sedmi stanovištích. Že se jednalo o legrácky a věci převážně nevážné, které měly děti spíš pobavit než poučit, napovídá samotný název závodu "Ptáčkoviny".
Za všechny dětské knihovny, které se ozvaly, zapsala

Eva Komínová, Okresní knihovna v Hradci Králové


MěK Varnsdorf

Je tady plno hezkých knížek - Je to tu moc zajímavé - V knihovně se mi líbí všechno - Do knihovny chodím hodně, protože rád čtu a poslouchám. - Půjč si CD, nebudeš sám, půjč si knihu,Foto 2nebudeš sám.
Tyto a mnohé jiné vzkazy byly na barevných lístečcích, které v hudebním oddělení městské knihovny zdobily šňůru spletenou ze 133 provázků. Právě tolik dětí i dospělých přišlo 8. říjnana soutěžní akci Děti a kniha. Navazováním provázků malí i velcí čtenáři symbolicky podali ruku své knihovně, na lístku mohli vyjádřit svůj vztah keknihovně přáním, vzkazem nebo třeba obrázkem. A také se tu luštilo, hádalo, malovalo na chodníku...

Tím byl ve Varnsdorfu zahájen letošní TÝDEN KNIHOVEN. Stejně jako v předchozích letech i nyní se obě budovy varnsdorfské knihovny dočkaly zvýšené návštěvnosti - některé přilákala registrace nových čtenářů zdarma (přihlásilo se 18 dětí a 24 dospělých), jiní byli zvědavi na výstavu fotografií Fomaklubu Liberec. Díky "čtenářské amnestii" se knihovnice šťastně shledaly i s několika dlouho postrádanými knížkami.

Martin Havlíček

Provázkiáda v Plané nad Lužnicí

Několik let si s blížícím se termínem Týdne knihoven namáháme mozky, jak bychom na své knihovny a na stále se rozšiřující škálu poskytovaných služeb upozornili veřejnost. Kromě zahajovacích happeningů, dnů otevřených dveří, výstav, poskytování internetu zdarma, amnestií na poplatky za upomínky atp. si možná svou tradici vybudují i nejrůznější recesní akce typu letošní PROVÁZKIÁDY. Kde se vzala? Čtenářům elektronického Ikara se doneslo, že na Moravě, ve Vyškově, ale koordinační centrum akce bylo ustanoveno v Prostějově. Co akce obnášela? Účastníci měli možnost vyjádřit svůj vztah ke knihovně symbolickým podáním ruky. Ruka se "převtělila" do maximálně 0,5 m dlouhého provázku, který si každý buď přinesl nebo obdržel v knihovně a navázal k ostatním. Zajímavým aspektem akce bylo, že měla být přenesena do ulic, na náměstí či prostranství před knihovny, knihovníci zkrátka vyrazili za potencionálními čtenáři ven. Tahle akce nás v Plané n. L. zaujala a rozhodli jsme se připojit. Jelikož naše oddělení pro děti sídlí ve zdejší základní škole, volba padla na prostranství před školou. Několik šikovných děvčat namalovalo za pomoci paní učitelky dva výrazné plakáty, kde se "svíjelo" mnoho provázků, šňůrek a jiných navazovadel. Jeden plakát jsme umístili ve škole, druhý před školou a na akci jsme ještě upozornili ve školním rozhlase při informaci o Týdnu knihoven. V pondělí 8. října byl k plotu před školou přivázán první provázek, k němuž kolemjdoucí mohli navazovat své. V sousedství zahajovacího provázku byla umístěna 3 klubíčka různobarevných provázků a nůžky s krejčovským metrem, aby si zájemci mohli ustřihnout svou "podanou ruku". Podle očekávání akce oslovila hlavně děti, ale navazovala i starší část obyvatelstva. Potěšilo nás, nejen že ruku podala paní ředitelka školy, která je knihovně příznivě nakloněna, ale že přišla i celá třída s paní učitelkou a všichni navázali přinesené provázky. Po uplynutí časového limitu jsme právě s touto paní učitelkou a "jejími" dětmi výsledek přeměřili na školní chodbě a oznámili ve školním rozhlase. Potom byla délka plánského provázku nahlášena do Prostějova. 102 účastníci navázali 51 metrů, což nás při počtu obyvatel v obci (3000) umístilo na 26. místo z 93 "provázkujících" knihoven a přispělo k celkové délce 11 365,5 m. Nezaspal jste to, pane Guinnessi? Knihovnám a recesním akcím zdar!!!

Václava Vyhnalová

BILANCE TÝDNE KNIHOVEN 2001

Letošní již pátý ročník proběhl ve dnech 8. až 14. října 2001. Přihlásilo se do něj 291 knihovna (loni to bylo 197), a to knihoven sídlících v okresních městech 55 + 11 poboček (15), SVK 7 + 2 pobočky (7), městských knihoven 131 + 10 poboček (125), místních či obecních knihoven 65 (37), vysokoškolských knihoven 5 (7), odborných knihoven 5 (6). Nárůst městských a obecních knihoven svědčí o rozšíření Internetu.

Tisková konference - 4. 10. 2001 MěK Praha

Moderoval Ladislav Zoubek, další příspěvky Vít Richter a Vladislav Raška.

Program:

  • Negativní důsledky zastavení programu VISK v roce 2002
  • Uvádění do života nového knihovnického zákona
  • Zajištění regionálních funkcí prostřednictvím krajských knihoven
  • Přehled zajímavých akcí Týdne knihoven

Přes veškerou přípravu a propagaci tiskové konference byla zarážející poměrně malá účast novinářů. Chyběl snad letos nějaký katastrofický scénář?

Happening v Českém Krumlově 5. - 6. 10. 2001

Novinkou letošního ročníku byl knihovnický happening v Českém Krumlově, byl pojat jako klání knihovnický družstev jednotlivých krajů. Pořádající jihočeský SKIP jej připravil naprosto perfektně, takže všichni zúčastnění byli přímo nadšení. K úspěchu nepochybně přispělo i nádherné město. V soutěžích byly nejdříve představeny jednotlivé kraje a druhý den měla družstva prokázat schopnosti orientovat se ve virtuálním i reálném městě. Domnívám se, že nejlepší prezentaci předvedlo družstvo opavské knihovny, nakonec však při rovnosti bodů los rozhodl pro družstvo jihomoravského kraje, tvořené převážně kolegyněmi z Uherského Hradiště. To si také odvezlo nádherný putovní pohár, který organizátoři nechali pro tuto příležitost zhotovit. Byl naplněn pivním mokem, s jehož likvidaci museli pomáhat všichni zúčastněni.

Provázkiáda - zahájení Týdne knihoven 8. 10. 2001 od 14 do 16 hod.
Zahájení Týdne knihoven se tentokrát nekonalo na pražském Staroměstském náměstí, nýbrž v ulicích či na náměstích 93 měst a obcí, které se odhodlaly k tomuto netradičnímu způsobu zahájení, alespoň tolik se jich zaregistrovalo na web Městské knihovny v Prostějově, která se ujala úlohy koordinátora této části. Akce byla samozřejmě doprovázena nejrůznějšími soutěžemi a veselým kláním či kulturním programem. Navíc na internetu mohli všichni on-line sledovat, kde právě vzniká nejdelší navázaný provaz (přihlíželo se samozřejmě k počtu obyvatel). Nejvíce příznivců získala Městská knihovna ve Skalné (1.678 obyv., 647,5 m provázku). Ale o nějaké pořadí zde zas tak moc nešlo.

Akce Týdne knihoven 8. - 14. 10. 2001

V tomto týdnu uspořádaly knihovny rozmanitý program podle svých možností a své nápaditosti. Tradiční náplň Týdne knihoven tvořily besedy s významnými osobnostmi, dny otevřených dveří, amnestie sankcí za upomínané dokumenty, bohatý program pro děti a nejvíce snad propagace internetových služeb. Časté bylo rovněž rozšíření provozní doby - někdy i do nočních hodin. Ze zajímavých akcí by stálo za připomenutí např. otevření knihovnicko-informačních služeb v obci Jarošov nad Nežárkou; Knihovna Kroměřížska zpřístupnila pro MEDLINE a hned jej předvedli i lékařské veřejnosti; v Chomutově zase zpřístupnili veřejnosti EIFEL; královehradecká knihovna za přispění Velvyslanectví republiky Chorvatsko představila spisovatele Miroslava Kržalu; v Havlíčkově Brodě se konaly Dny Rakouska.

Týden měl velký mediální ohlas. A snad přispěl k poznání, že v dnešních knihovnách dávno již nejde jen o půjčování knih a že knihovníci mají smysl pro humor a dokáží se na veřejnosti prosadit. Je před námi úkol, připravit další ročník. Budeme opakovat provázkiádu nebo připravíme jiné zahájení? Pošlete prosím své názory a náměty k obohacení této naší již tradiční akce na adresu raska@kkdvyskov.cz.

Dr. Vladislav Raška


MEDIÁLNÍ ANALÝZA "TÝDNE KNIHOVEN 2001"

O Týdnu knihoven 2001 informovala celá řada periodik, ale i dalších médií. Na základě databáze Anopress jsem zpracoval přehled četnosti článků podle data i podle regionu. Jako klíčové slovo v kombinaci s termínem jsem použil "týd* AND knihov*" a dále "Provázkiád*". Všechny články jsem pročetl, abych zjistil, zda jsou relevantní. Zde jsou výsledky analýzy:

Před "Týdnem 24. 9. - 7. 10 V "Týdnu 8. 10. - 14. 10. Po "Týdnu15. 10. - 21. 10. Celkem/umístění
Celkem 46 195 33 274
Celostátní 3 4 0 7
Praha 0 1 0 1/10
Stř. Čechy 12 32 6 40/4
Jižní Čechy 8 37 9 54/1
Západní Čechy 5 40 7 52/2
Východní Čechy 4 41 6 51/3
Severní Č.- LI 3 8 0 11/6
Severní Č.- UL 7 14 3 24/5
Severní Č.- CV 1 5 2 8/8
Severní Morava 3 7 0 10/7
Jižní Morava 0 6 0 6/9

 

Komentář:

  • vybírány rozsáhlejší články, kratší informace i samostatné popisky pod fotografiemi (tedy jen ty, které byly bez souvislosti s již uvedenými články),
  • podezřele nejsou zastoupeny celostátní periodika a média, informace o Praze a některých, zvl. moravských regionech (Brno, Ostrava, Zlín, Znojmo, Břeclav, Vyškov, Přerov, Prostějov, Nový Jičín aj.),
  • překvapivě jsem nikde nezjistil informace o tiskové konferenci k Týdnu knihoven.
  • tento přehled lze považovat pouze za přibližně informativní, protože se zde neobjevuje místní tisk (městské a obecní noviny a zpravodaje), regionální rozhlasové stanice a TV, které mají ovšem mimořádný lokální význam a knihovny v nich své akce nejčastěji prezentují.

Mgr. Ladislav Zoubek

Foto z 8.10.2001 v Městské knihovně Varnsdorf - autor Petr Zápotocký ml.

 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP