BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ÚVODNÍK

V Brně byla otevřena během 13 měsíců už třetí knihovna - Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a redakce časopisu Architekt věnovala téměř celé 4. číslo při této příležitosti stavbám knihoven. Byla vypsána veřejná architektonická soutěž na stavbu Knihovnicko-informačního centra Hradec Králové. V dubnu navštívil už třímiliontý návštěvník ústředí Městské knihovny v Praze od jeho znovuotevření před třemi roky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stále neuvolnilo prostředky na vládou odsouhlasenou stavbu Národní technické knihovny. Ministerstvo kultury vydalo prováděcí vyhlášku ke knihovnímu zákonu a stovky českých knihoven se připravují k registraci. Za účasti stovek knihoven proběhl další ročník akce Březen - měsíc Internetu a stovky dětí přespaly 22. března v knihovnách, aby absolvovaly Noc s Andersenem. V Praze byly po rekonstrukci znovuotevřeny dvě knihovny, další dvě přibudou do konce roku. Pozitivní zprávy převažují, ale to by nás v žádném případě nemělo ukolébat. Blíží se volby a politické strany zuřivě bojují za národní zájmy, budou ale také chápat úlohu knihoven v informační společnosti? Varování titulkem z novin: Britské knihovny ztrácejí renomé a čtenáře (Mladá fronta Dnes 21.5.2002).

Ladislav Kurka

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP