BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PRVNÍ, DRUHÁ A TŘETÍ ZPRÁVA O TÝDNU KNIHOVEN 2002

Milé kolegyně, vážení kolegové, vzácní přátelé,

máme pro Vás dobrou zprávu. Dobrá zpráva má být krátká. Tedy i letos bude Týden knihoven. Bude v termínu 7.-13.10. Bude mít tradiční strukturu. O té však později. Je teprve duben, tedy teď, kdy to píši.

Děkujeme všem, kteří přispěli do ankety. Je nyní jasné, že provázkiáda bude. Nakonec proč by nemohla být. V loňském roce se této krásně praštěné akce zúčastnilo 23.387 přátel knihovny a navázalo 11.693,5 metrů provázků. Je to skoro polovina vzdálenosti mezi Prostějovem a Vyškovem, tedy těmi městy, odkud se provázkiáda koordinovala.

Kam až se dostaneme letos - to záleží na ledasčem - např. i na nás. Pro ty, kteří to nemohou vydržet zvědavostí, tak Vám šeptnem, že tisková konference na zahájení Týdne knihoven bude 1. října v Národní knihovně a tradiční soutěžní happening bude 4.-5. října v Uherském Hradišti. Vlastní Týden knihoven je kolbiště, či intelektuální prostor pro jednotlivé knihovny, knihovnice a tu a tam i nějakého toho knihovníka.

Zcela Vaši Vl. Raška a Miloš Qapil

Vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku do knihy

V rámci Týdne knihoven 2002 se koná soutěž na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA 2004 v Praze o nejkrásnější záložku do knihy.

Námět:

  • Námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoli technikou na záložce.
  • Mohou to být záložky paličkované, šité, papírové ..., fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou však nutná.

Cíl:

  • Nasbírání co největšího počtu záložek.
  • Záložky označené jménem a adresou soutěžícího budou malým dárkem pro sponzory a zahraniční účastníky kongresu (účast hostů z celého světa).
  • Nejkrásnější a nejnápaditější budou vystaveny v rámci kongresu v Praze.
  • Shrnuto: Jedním z cílů jak pro knihovníky, tak i pro členky přípravného výboru kongresu, je zviditelnění se před veřejností a tato soutěž by tomu mohla pomoci.

Kdo se může zúčastnit:

  • Účast není ničím omezena - záložky může vyrábět každý, kdo k tomu má chuť.
  • Vhodné zvláště pro kolektivy - Domy dětí a mládeže, Školní kluby, Základní umělecké školy ... atd.

Kam a kdy budete záložky posílat:

  • Ukončení soutěže je plánováno na Týden knihoven.
  • Záložky pošlete na adresu: Blanka Tauberová, Městská knihovna, Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany

Blanka Tauberová

Happening - čili zahájení Týdne knihoven

I letos bude happening, bude v Uherském Hradišti a bude se konat 4.-5. října. Konalo se už i koordinační zasedání regionálního výboru jižní Morava a představitelů knihovny BBB, která má na starosti vlastní happening.

Bude připraven mokrý i suchý program. Mokrý v divadle, suchý na náměstí. Bude i soutěž, a to hned první den. Soutěž bude mít zaměření: Knihy a víno. Soutěž bude mít pochopitelně i svého vítěze, a ten bude mít to potěšení uspořádat happening v příštím roce.

Všichni budou průběžně informováni v konferenci. Pro ty nedočkavé mohu sdělit, že se předpokládá ubytování v internátě za 150,- - 200,- Kč za noc, je možná návštěva Slováckého divadla, posezení u vína, zazpívání u cimbálu, prohlídka knihovny i města.

Miloš Qapil

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP