BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO KNIHOVNY PO INTERNETU, NA INTERNET DO KNIHOVNY V ROCE 2002

Téměř 250 knihoven nabídlo v průběhu března stovky akcí zaměřených na podporu využívání a rozšíření Internetu. Na aktivitách se podílely nejen veřejné knihovny zřizované obcemi, ale také vysokoškolské, muzejní, krajské knihovny i ústřední odborné knihovny včetně Národní knihovny ČR.

Vedle nabídky řady slev, jejichž cílem bylo přilákat nové, začínající i pokročilé uživatele Internetu do knihoven, nabídly knihovny veřejnosti širokou paletu různých typů školení pro práci s Internetem a pro zvýšení informační gramotnosti. Různé formy specializovaných nabídek ocenili například senioři, matky s dětmi, hendikepovaní, nezaměstnaní a další sociální skupiny. Zajímavou nabídkou pro překonání jazykových bariér při využívání Internetu připravila firma Microton, která do všech knihoven přihlášených k aktivitám Března měsíce Internetu poskytla jednu bezplatnou licenci překladače webových stránek Eurotran z angličtiny do češtiny.

Významný ohlas měly akce orientované na pracovníky státní správy, starosty, učitele i odborníky. Pozornost byla věnována propagaci využívání elektronických informačních zdrojů, jakými jsou báze plných textů novin a časopisů ProQuest a EBSCO, ale také nově zpřístupněnému informačnímu zdroji o Evropské unii KnowEurope, který obsahuje 70 000 dokumentů o EU včetně legislativy, statistik, výzkumných zpráv a analýz. Tyto zdroje nabízí již 300 knihoven, ale do konce roku 2003 je mohou využívat vybrané typy institucí z nekomerční sféry - vysoké školy (včetně nestátních), pracoviště Akademie věd ČR, veřejné knihovny, úřady veřejné správy, muzea, galerie, výzkumné ústavy aj. Národní knihovna ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zpřístupnila webový portál "Jednotná informační brána", který umožňuje velmi efektivní prohledávání několika desítek domácích i zahraničních katalogů knihoven a dalších informačních zdrojů.

Velký zájem vzbudil společný projekt s Českou tiskovou kanceláří. ČTK umožnila po dobu měsíce března knihovnám a jejich uživatelům bezplatný přístup do svých informačních databází. Za měsíc březen se do Infobanky ČTK přihlásilo 1 325 osob, které položily 5 738 dotazů, staženo bylo 18 680 různých zpráv / tabulek. Nejčastější dotazy směřovaly do databáze Biografie, archivů zpravodajství ČTK a databáze Země světa.

Stále větší počet knihoven nabízí svým blízkým i vzdáleným uživatelům služby pomocí Internetu. Na podporu zvýšení kvality webových stránek knihoven je orientována soutěž BIBLIOWEB. Vítězem třetího ročníku soutěže v kategorii knihoven z měst do 20 000 obyvatel se stala Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a v kategorii nad 20 000 obyvatel vítězství získala již podruhé Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. Obě vítězné knihovny obdržely od firmy SUWECO roční předplatné na časopisy dle vlastního výběru v hodnotě 10 000,- Kč. V prvním ročníku soutěže WEBIK pro dětské tvůrce webových stránek dětských oddělení v knihovnách si první cenu, webovou kameru od společnosti Creative Webcam Go, odnesl třináctiletý Martin Šťáva z Nového Bydžova.

Zajímavou zkouškou ohněm byla akce "BezMezné Informace v BMI" (BMI v BMI), v rámci které mohl každý po dobu 24 hodin získat odpověď na jakoukoliv otázku zaslanou na stanovenou emailovou adresu. Během jednoho dne došlo celkem 131 dotazů. Byly to dotazy velmi různorodé - vtipné, hloupé, chytré, přemýšlivé, testovací, záludné, naléhavé, potměšilé, potřebné, nepotřebné ..., ale v každém případě platí, že 75 z nich bylo zodpovězeno během 24 hodin, zbývající následně a pouze 4 dotazy zůstaly nezodpovězeny. Skupina knihovnických nadšenců si ověřila zajímavé možnosti call centra, které může pro nalezení odpovědi využívat nejen Internet, ale také tradiční zdroje v podobě knih a časopisů uložených v knihovnách.

FotoAkcí, která přilákala největší pozornost, byl druhý ročník "Noci s Andersenem", organizovaný Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Z 22. na 23. března zažilo v 72 místech Čech, Moravy a v jednom případě Slovenska (v krajské knižnici v Trnavě) přes 1500 dětí a 300 dospělých účastníků v knihovnách, školách i dětských domovech kouzelnou noc plnou pohádek a her. Kromě čtení pohádek ožily pohádkové bytosti, hrálo se loutkové divadlo, tančilo se na pohádkové diskotéce, putovalo se v nočních ulicích měst, soutěžilo, recitovalo, kouzlilo, malovalo a také chatovalo. Díky Internetu vznikla nová přátelství i oslavná báseň vytvořená společně všemi zapojenými knihovnami. Noc s Andersenem se stala jednou z největších akcí na podporu dětské četby a je pozitivní, že byla velmi těsně provázána s využíváním informačních technologií, které se pro dnešní děti stávají samozřejmou budoucností.

Vše o akcích knihoven k Březnu měsíci Internetu naleznete na: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002.htm

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP