BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Mgr. Věra VohlídalováVzpomínáte si vůbec někdo, zda někdy dostal český knihovník za zásluhy o knihovnu státní vyznamenání? A ještě k tomu zahraniční?

Ráda bych Vám sdělila stručnou zprávu o mimořádné události, již jsem měla tu čest být přítomná. Dnes 20.3. v odpoledních hodinách předal v Lobkovickém paláci velvyslanec SRN německé státní vyznamenání

Kříž za zásluhy (1. třídy) naší kolegyni Mgr. Věře Vohlídalové,

exředitelce SVK Liberec. Vyznamenání udělil Mgr. Vohlídalové spolkový prezident Johannes Rau. Pan velvyslanec ocenil ve svém velmi pěkném projevu mimořádné osobní zásluhy kol. Vohlídalové na vybudování Stavby smíření - Vědecké knihovny v Liberci a vysoko vyzdvihl význam této stavby i instituce, jak je chápán ve Spolkové republice.

Zlata Houšková

Blahopřeji, je to krásné a naprosto zasloužené. Vysoké ocenění, jež se Ti udělením německého řádu dostalo, můžeme vnímat jednak jako záslužné vyznamenání Tvé osobě, jednak i trochu jako poctu našemu knihovnickému stavu, k němuž k naší radosti a hrdosti náležíš. Patří Ti za to naše upřímné blahopřání a poděkování. Tato ojedinělá a nečekaná událost jistě vede mnoho z nás k zamyšlení, co se vlastně stalo a jak to vnímat?

Máš nezpochybnitelnou zásluhu na vybudování jedné ze dvou nových knihoven vskutku evropského formátu; v Tvém případě jde navíc o budovu, která se jistě ne náhodou nazývá Stavbou smíření. Tato skutečnost si nepochybně zasloužila náležité ocenění. Dostalo se Ti ho. Dokonce dvakrát. Německo svůj vděk za tuto mimořádnou událost vyjádřilo udělením zmiňovaného vysokého řádu. Ale ani Český stát nezůstal pozadu a rovněž náležitě ocenil Tvůj přínos k symbolickému smiřování národů i několikaletou činnost nepochybně bez ohledu na nějakou pracovní dobu na vybudování objektu, který svým významem daleko překračuje naši dobu i hranice našeho státu.

To "ocenění" Ministerstva kultury, potažmo Českého státu bylo, pravda s ohledem na naši dlouholetou tradici a jistá národní specifika (první písmeno lze číst i s háčkem), tak trochu zvláštní. Anebo právě naprosto v souladu s českými zvyklostmi, totiž podáním žaloby na ředitelku kulturní instituce, které bylo líto, jakožto myslící bytosti, značný finanční obolus po několik měsíců nechat ležet ladem na účtu v bance a rozhodla se - snad v rozporu s nějakou doznívající socialistickou vyhláškou - peníze uložit na termínovaný vklad a za získaný úrok (jednalo se tuším o 200 tisíc, ale to je zcela irelevantní) nakoupit pro svou instituci knihy, na něž se jí nedostávalo finančních prostředků. A tím se dopustila toho, že banku - soukromou akciovou společnost - o tuto částku připravila a ta se musela smířit se ziskem pouhých 6% místo 18%, které jim k velkému pobavení ostatní pitomci, pardon manažeři státních organizací, nechávají, nebo přesněji musejí nechávat. Tato skutečnost se mi zdá na celé věci zvláště pikantní. A to bez ohledu na fakt, že se tak děje ve státě, v němž beztrestně unikají miliardy do kapes podvodníků a zlodějů, těm to však příslušné státní složky nedokáží (nebo nechtějí dokázat?), a tak o to více se zaměří na knihovnu, kde nelze utajit ani desetník.

Snad kdyby ty prachy, jak je v Česku dobrým zvykem, ulila pro sebe, ale ta ženská nešťastná za to prokazatelně nakoupila knihy a tím na sebe dodala jasný corpus delicti. Úspěch se v Česku nikdy neodpouštěl a dobrota, každý dobrý skutek, zde byl důsledně potrestán.

Vladislav Raška

* * *

BIBLIOWEB - soutěž o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu

Ve dnech 25. února až 10. března 2002 zhodnotila odborná porota ve složení - ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), ing. Tomáš Čihař ze Státního okresního archivu v Pardubicích, Mgr. Jindřich Pilař z Národní knihovny ČR, PhDr. Vladimíra Švorcová ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně a Bc. Václav Šubrta z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze webové stránky 39 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb.

Nejvíce bodů v kategorii knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel získala (jako loni)

Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

V kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí

Výsledky byly vyhlášeny na konferenci ISSS v Hradci Králové 25. 3. 2002 a vítězné knihovny převzaly z rukou ministra Březiny předplatné na časopisy na jeden rok v ceně 10 000 Kč dle vlastního výběru (dar firmy SUWECO). Pořadí všech zúčastněných knihoven je uvedeno na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002BWeb.htm.

* * *

WEBÍK aneb Soutěžíme o nejlepší www stránky dětských oddělení veřejných knihoven

Klub dětských knihoven SKIP a sdružení BMI (Březen měsíc Internetu) vyhlásily soutěž pro děti do 15 let. Cílem soutěže bylo zpopularizovat dětská oddělení veřejných knihoven a přilákat pomocí Internetu do knihoven další děti.

Odborná porota pod předsednictvem prezidenta BMI pana Jaroslava Wintera posoudila dětské webové stránky 12 soutěžících knihoven, ocenila jejich vesměs velmi dobrou úroveň a rozhodla o následujícím pořadí:

 1. místo obsadila a webovou kameru společnosti Creative Webcam Go získala

  Městská knihovna Nový Bydžov

  za stránky, které vytvořil 13letý Martin Šťáva.

 2. místo a soubor 6 CD MS Encarta Reference Suite 2001 získala Městská knihovna ze Sedlčan.
 3. místo zaujala a komplet 3 CD MS Encarta Suite Encyklopedia Deluxe 2000 dostala knihovna M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou.

* * *

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Economia, a.s., časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR udělily MZK titul

Stavba roku 2001

za vytvoření stavebně a architektonicky vysoce kulturního a vědeckého zemského centra se zřetelem k důrazu na pohodu návštěvnického prostředí při příležitosti veletrhu For arch 2001.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR udělily na základě výroku odborné poroty titul

Nejlepší investice roku 2001

stavbě Moravská zemská knihovna při příležitosti stavebního veletrhu v Brně.

* * *

Hlavní cenu Grand Prix 2002, cenu v kategorii Novostavba a cenu v kategorii Interiér v soutěži Grand Prix vyhlašované každoročně Obcí architektů získala 23. 5. 2002

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

* * *

V rámci 8. konference INFORUM byly dne 22.5.2002 vyhlášeny ceny INFORUM 2002 za INFOPOČINY. Byly oceněny tyto české a slovenské produkty, služby a činy spojené s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou a slovenskou informační scénu za poslední období:

 • Univerzitní knihovna Bratislava - za portál BBB (Bratislava - Brno - Bielefeld)
 • projekt Know Europe - Národní knihovna ČR
 • VISK - Ministerstvo kultury ČR
 • projekt Jednotná informační brána - Národní knihovna ČR a Univerzita Karlova
 • cykly seminářů k elektronizaci knihoven - vzdělávací centra Národní knihovny ČR a Státní technické knihovny

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP