BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

  • Vyhlášení výběrového řízení na studijní cesty do Rakouska: přihlásilo se již několik zájemců; výběr bude proveden v průběhu května.
  • Akce připravované pro rok 2002 ve spolupráci s francouzskými partnery: Expedice po francouzských knihovnách se zúčastní 10 vybraných osob; všichni aktivně hovoří francouzsky.
    • Knihovny současnosti - Seč: Akce se připravuje. Pět referátů bude na konferenci předneseno první odpoledne (jednání v plénu) od 13:00 do 18:00 hod.
    • Předsednictvo schvaluje účast kol. Burgetové na kongresu francouzského spolku. Uhrazeny budou náklady na cestu z Paříže do místa konání kongresu.
  • Kol. Burgetová intenzívně pracuje na referátu "Střední a Východní Evropa usiluje o informační gramotnost - české zkušenosti" pro konferenci IFLA v Glasgow. Finanční prostředky na uskutečnění její cesty jsou přislíbeny.
  • SKIP zaplatí a vydá překlad Manifestu IFLA k využívání Internetu. Materiál by měl být významnou pomůckou při jednání se zřizovateli o připojování knihoven k Internetu.
  • 8.11. se v Praze uskuteční jednání expertů EBLIDA k autorskému právu. Jednání organizačně zajistí Národní knihovna ČR.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP