BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z publikační činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Na jaře 2002 vydal SKIP v edici Aktuality SKIP publikaci "Služby veřejných knihoven. Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj". Jedná se o zcela nový celosvětový standard pro činnost a poskytování služeb veřejných knihoven. Směrnice se člení do 6 kapitol:

o Kapitola l. Úloha a účel veřejné knihovny o Kapitola 2. Právní a finanční zajištění o Kapitola 3. Uspokojování potřeb uživatelů o Kapitola 4. Budování fondů o Kapitola 5. Lidské zdroje o Kapitola 6. Management a marketing veřejných knihoven

Jednotlivá doporučení jsou vždy doplněna příklady konkrétních řešení a zkušeností knihoven z nejrůznějších států celého světa. Publikace je doplněna několika přílohami, je v ní např. otištěn Manifest UNESCO pro veřejné knihovny, nový finský knihovnický zákon a navazující dekret, dále tzv. Charta zákazníků knihoven hrabství Buckinghamshire a také standardy pro výstavbu knihoven (prostorové normy) z Kanady a Španělska.

Směrnice byly v konečné verzi schváleny na zasedání výboru sekce veřejných knihoven IFLA v únoru 2001 v Praze a slavnostně prezentovány na výroční konferenci IFLA v srpnu 2001 v americkém Bostonu.Český překlad se zařadil mezi první vydané překlady směrnic do národních jazyků.

Publikace obsahuje i dva pro nás velmi důležité dodatky: úplné znění nového českého knihovního zákona z roku 2001 a slovenského zákona o knižniciach z roku 2000. Je užitečná pro všechny knihovny, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, a to nejen pro optimalizaci jejich vlastní činnosti, ale zejména také pro argumentaci a lobování ve vztahu ke zřizovatelům knihoven.

Jarmila Burgetová

***

Druhé vydání publikace SKIP Licencování digitálních zdrojů: Jak se vyhnout právním léčkám? najdete v elektronické podobě ke stažení na stránkách:

 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP