BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Publikační činnost v regionech

Do redakce přišly další dva tituly jako výsledek ediční činnosti našich knihoven.

55 let od založení připomněla v letošním roce Městská knihovna Krnov útlou brožurkou Krajina pod Cvilínem s podtitulem Z veršů krnovských autorů a s ilustracemi Jiřího Daehneho.

Další publikací - také věnovanou veršům - se pochlubila Městská knihovna Varnsdorf. Ta svou ediční činnost dokonce čísluje a Krabat v cizí noci s podnázvem Svátek lužickosrbské poezie už nese číslo 19. Publikace je zajímavá hned z několika důvodů: verše jsou jak v originále, tedy v lužické srbštině nebo češtině, a v překladu, každý autor má svůj medailon a fotografii, a další fotografie dokumentují průběh Varnsdorfského svátku poezie, který se konal v červnu 2001.

 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP