BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Týden knihoven

Šestý ročník Týden knihoven proběhl ve dnech 7. - 13. října, a můžeme o něm směle říci, že si našel v činnosti našich knihoven své pevné místo.
Zahájen byl již počtvrté knihovnickým happeningem, tentokrát konaným v Uherském Hradišti ve dnech 4. - 5. října. Jeho organizace byla perfektně připravena (i to se stává již tradicí) a pestrý program uspokojil zajisté všechny knihovníky i diváky z řad obyvatel města. K jeho kladům patřilo to, že veškeré dění se vrátilo na náměstí, takže jsme se zbavili obavy, zda to vše nekonáme jen pro sebe.
Vlastní Týden knihoven odstartovala rovněž již podruhé Provázkiáda. Musíme si kriticky přiznat, že letos o poznání s menší účastí i zájmem. Pro příští rok bude nutné vymyslet něco jiného, nebo podstatně tuto akci pozměnit.
Program "Týdne" byl bohatý a nápaditý tak, jak si jej jednotlivé knihovny připravily. Už však tím, že cokoli knihovna připravila, bylo součástí celostátní akce, dávalo jinak třeba běžné činnosti mnohem zajímavější punc.
Mediální ohlas Týdne knihoven byl letos zas o něco větší, zvláště dobře jsme pronikali do rozhlasu, snad neexistovala frekvence, na níž by se o této akci nehovořilo.
Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že akce splnila očekávání - zviditelnila opět české knihovnictví a ukázala, že v našich knihovnách se stále něco zajímavého děje. Bude samozřejmě nezbytné stále vylepšovat programy jak Března - Měsíce Internetu, tak i Týdne knihoven. Vhodný čas na přípravu těchto akcí právě nastal.

Vladislav Raška


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP