BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Na konferenci Knihovny současnosti v Seči byly po třetí předány medaile Z. V. Tobolky, které uděluje Sdružení knihoven. Letošními nositeli této medaile se stali:

PhDr. Mirjam Bohatcová
PhDr. Ivana Kadlecová
PhDr. Jana Mouchová
PhDr. Pavel Pokorný
PhDr. Eva Stejskalová
PhDr. Helga Turková
PhDr. Jaroslav Vobr
Mgr. Věra Vohlídalová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP