BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA - JAK Z TOHO?

SEVERNÍ MORAVA
Výbor regionální pobočky SKIP 10 na svém říjnovém zasedání rozhodl, že z rozpočtu pobočky bude zaslána částka 10 tis. Kč na konto, které zřídil SKIP na pomoc knihovnám postiženým povodněmi. Tato finanční částka je poukázána všem knihovnám bez konkrétního určení.
Do této veřejné sbírky se zapojily i dvě knihovny regionální pobočky SKIP 10, aby vyzvaly své čtenáře k podpoře postižených knihoven. Je to Městská knihovna Český Těšín a Městská knihovny Třinec. V prvním případě je výtěžek sbírky určen Městské knihovně v Kralupech nad Vltavou, ve druhém případě všem knihovnám.
Dále se do "Pomoci knihovnám" zapojily další knihovny regionu, a to :

  • Městská knihovna Český Těšín - zaměstnanci knihovny uspořádali mezi sebou sbírku a takto získanou částku 4000,- Kč odeslali na konto Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou
  • Knihovna Dobrá - pracovnice knihovny zaslala ze svých soukromých prostředků 1000,- Kč na konto Místní lidové knihovny v Majdaléně
  • Městská knihovna Havířov - zaměstnanci knihovny odeslali na náklady své knihovny 691 svazků knih z oddělení pro děti a mládež do MěK Kralupy nad Vltavou a ze svých soukromých prostředků poskytli finanční pomoc ve výši 8.500,- Kč kolegyni z Národní knihovny v Praze, která přišla o střechu nad hlavou
  • Okresní knihovna Olomouc - uspořádala sbírku mezi zaměstnanci a získané prostředky byly zaslány na konto obce Metly
  • Městská knihovna Rýmařov - zaměstnanci knihovny zaslali do Centrálního depozitáře NK v Praze 1000 párů gumových rukavic
  • Městská knihovna Šumperk - pořádá "Dobročinnou dražbu originálů ilustrací", kterou připravila ve spolupráci s výtvarníky regionu Anežkou Kovalovou, Věrou Kovarovou a Petrem Valkem. Výtěžek bude věnován ve prospěch odstranění škod po záplavách a to: 50% pro knihovnu v Kralupech nad Vltavou, 50% pro obnovení Tyfloservisu v Českých Budějovicích.

Jana Galášová

Regionální knihovna v Karviné zahájila akci "Čtenáři čtenářům" u příležitosti knižního jarmarku dne 31.8. t.r. K dnešnímu dni máme k dispozici 1650 exemplářů v celkové hodnotě 52.984,- Kč. Z toho 218 exemplářů tvoří novinky literatury, zejména beletrie a literatura pro děti v hodnotě 15.555,- Kč. Zbývající literatura staršího data je velmi hodnotná a pro obnovení poškozeného fondu velmi prospěšná. Tituly jsou opatřeny krásnými EXLIBRISem. Akci budeme končit v prosinci, souběžně vytváříme seznamy knih, které nabídneme postiženým knihovnám, přednostně Městské knihovně v Praze, a pak je z Karviné dovezeme na konkrétní místo té které knihovny.

H. MolinováObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP