BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA - JAK Z TOHO

Region Česká Lípa, Liberec a Jablonec n. N.

se vyznačuje obecně drsnějším počasím a z toho plynoucími i vyššími životními náklady (např. na zimní obuv, které musí být na tradičně delší zimu více), ovšem zvláště v letošním létě jsme si uvědomili, že existují daleko horší průvodní jevy klimatických podmínek. Nebezpečí rozsáhlých povodní tady opravdu snad nehrozí, z lidské podstaty jsme ale určitě téměř všichni každodenní a dlouhodobou hrůzu našich spoluobčanů prožívali velice intenzívně.
A tak i přesto, že byl právě čas dovolených, ve všech knihovnách našeho regionu se okamžitě zaktivizovali kolegyně a kolegové (bylo zajímavé, jak se ze dne na den objevili rození organizátoři, aniž by to o sobě předtím věděli) a těžko i dnes se dá zpětně zhodnotit, co bylo konáno a zajišťováno ve jménu aktivit SKIPu, z podnětů vedení knihoven či jednotlivých knihovníků, což je nakonec ve svém důsledku jedno.
Vyčíslování jednotlivých počinů, výše finančních sbírek či dalších činností není smyslem našeho příspěvku, chtěla bych jen uvést pár příkladů za všechny. Např. Krajská vědecká knihovna v Liberci ocenila, že ve svém vybavení nové budovy do vínku dostala mimo jiné i tolik potřebné odsávače vlhkosti a okamžitě je dala k dispozici kolegům do Českých Budějovic a Litoměřic, "nedovolenkoví" pracovníci zorganizovali peněžní sbírku, kterou předali nadaci Člověk v tísni. Tak, jak bylo běžné i jinde, vnitřní neklid a pocit nutnosti další okamžité pomoci inspirovaly některé jednotlivce, kteří se vydali přímo do terénu, konkrétně například na Mělnicko a vedle aktuálních informací a alarmující fotodokumentace se vrátili s typy potřebné pomoci pro obec Hořín. Další finanční příspěvky tak byly předávány na nejakutnější potřeby do této obce - např. balená voda, elektrospotřebiče apod., včetně důležitého momentu dovozu na místo. Do obce Tuháň jsme dovezli nové knihy do zcela vytopené mateřské školy, z Jablonecka šla zásilka knih do knihovny v Kralupech, atd.
Domníváme se, že teď asi nastává další důležitá fáze pomoci a to je zachování kontaktu a důslednost v průběžném zajišťování sice drobných, ale pro tamní občany životně důležitých potřeb, jako již uvedená balená voda v naturálních dodávkách - zdánlivě se vše dostává do normálu, ale v "naší obci" nebude pitná voda nejméně rok a zdroj nákupu je 7 km vzdálen! Věříme, že všechny nadace neustávají ve své činnosti, ale bereme si za své, že právě naše regionální organizace SKIP může pomoci v průběžném sledování toho, aby dobře míněné a vstřícné aktivity neusnuly v důsledku nových profesních i osobních událostí.

Hana OpatrnáObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP