BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA - JAK Z TOHO

HRADEC KRÁLOVÉ

V průběhu letošního Týdne knihoven uspořádala Okresní knihovna v Hradci Králové tradiční knižní bazar, který jsme museli pro velký zájem veřejnosti prodloužit. Celý výtěžek akce - 17.300,- Kč jsme odeslali na konto SKIP, určené pro obnovu povodněmi postižených knihoven.
Už vzápětí po tragických záplavách proběhla mezi našimi zaměstnanci spontánní sbírka, jejíhož adresáta jsme původně hledali mezi zaplavenými knihovnami. Shromážděné finance jsme však podle většinové vůle věnovali na "první pomoc" zaplaveným občanům prostřednictvím nadace Člověk v tísni.
Připojili jsme se však také k veřejné sbírce SKIP prostřednictvím pokladničky v ústřední půjčovně.

Jan PětaObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP