BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA - JAK Z TOHO

PRAHA

Městská knihovna v Praze (MKP)
V letošním roce jsme se rozhodli připomenout veřejnosti i sobě 111. výročí vzniku naší knihovny. Motto "Již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa" uvádí průběžně různé projekty připravené celoroční kampaně, při které jsme s nadšením vytvářeli varianty, které určitá "magie" a kombinace právě těchto tří čísel nabízí. V některých okamžicích se až zdálo, že naše fantazie je vskutku bezbřehá. Nebyla. S tím, že na určitý čas zmizí i "naše tři jedničky" pod vodou a to doslova a do písmene a na to, jak velká to bude voda, nám představivost nestačila.
Čtenáři Bulletinu SKIPu bezpochyby vědí, že srpnové povodně výrazně poškodily také MKP. Stručně si připomeňme: zasažena byla budova na Mariánském náměstí, kde v důsledku záplav všechny škody způsobil průsak spodních vod do suterénních prostor.Výška hladiny dosahovala místy více než 5 m, odčerpáváním se ji dařilo udržet necelé 2 m pod úrovní náměstí. A i když jsme tady díky včasné evakuaci a pomoci mnoha dobrovolníků neztratili ani jednu knihu, zatopené víceúčelové sály v těchto prostorách bez rekonstrukce nelze zprovoznit, důsledky povodní je třeba odstranit i ze zatopené počítačové učebny, z předsálí, suterénních šaten i ze skladištních traktů. Přes ujišťování, že naše pobočka v Holešovicích na Ortenově nám. je mimo záplavové pásmo, byla zatopena do výše 1,5 m. Knihy, které byly nad hladinou, se podařilo zachránit, přes 30 000 svazků této obvodní knihovny však bylo zcela zničeno. Bohužel, v tomto objektu sídlilo v suterénu oddělení vzácných fondů MKP, dobře zajištěné proti lokální havárii vodovodu, proti požáru i bezpečnostně. Když se ukázalo, že výše uvedené ujišťování je mylné, bylo, přes určitá opatření, už pozdě. Záchrana vzácných tisků je barvitá kapitola sama o sobě, značně přesahující rozsah tohoto příspěvku. Tak jen jednou větou: celý fond vzácných tisků je zamražen a úsilí je dnes orientováno na jeho maximální konečnou záchranu. Pobočka v Karlíně, v Šaldově ulici byla zcela bez šance, místní situace jakoukoliv záchranu znemožnila, knihovna byla neúprosně zlikvidována. Celkově MKP přišla asi o 2 % knihovního fondu, poškozeno bylo na 20 000 svazků vzácných fondů, zničeno zařízení a vybavení v zaplavených lokalitách. Náklady na úplné odstranění povodňových škod a plnou obnovu činnosti zasažených míst jsou odhadovány okolo 40 mil. Kč.
Není pochyb, že srpnové záplavy představovaly jednu z nejtěžších zkoušek v historii naší "jubilující" knihovny. Paradoxně však přinesly nenahraditelné poznání, že jsme nezůstali sami, že veřejnost své veřejné knihovně dokázala v nejdramatičtějších okamžicích, kdy se fakticky hrálo o čas, okamžitě, spontánně a obětavě pomáhat. Desítky, posléze stovky dobrovolníků zareagovaly na naši výzvu a odhodlaně se pustili na Ortenově nám. do boje s blátem, nánosy špíny, s kalnou vodou. To vše pro záchranu nenahraditelného kulturního dědictví.
Velká voda po čase opadla, knihovna statečně pokračovala ve svém úsilí naplnit všechny závazky vůči uživatelům svých služeb - vždyť už 21. 8. bylo v provozu 10 automatizovaných poboček, a to přesto, že z důvodu zatopení suterénu budovy na Mariánském nám. a odpojení společného serveru bylo třeba vyvinout mimořádné úsilí k jejich zprovoznění. Od 10. 9. pak byla otevřena také Ústřední knihovna s výjimkou čítárny novin
Horečné aktivity vedení MKP pokračovaly i při získávání nutných finančních prostředků, nezbytných k naplnění zpracovaného "Projektu obnovení provozu MKP", který zahrnuje náklady na úplné odstranění škod a úplnou obnovu činnosti všech zasažených míst. Tak, jako MKP ve dnech povodní pomáhali zmínění dobrovolníci z řad bezejmenné veřejnosti, dobrovolných hasičů, skautů nebo hvězdářů, je třeba vyzdvihnout za všechny ostatní především nezastupitelnou pomoc Mochovských mrazíren, které už ve čtvrtek 17. 8. potvrdily své rozhodnutí a vzápětí nabídly své kapacity, přistavily svá auta a vyčlenily dostatečné prostory v mrazících halách na uskladnění vzácných tisků, či Strojplastu Tachov, k nimž se přidaly mnohé další instituce. Na pomoc přispěchali např. s finančním darem také karvinští knihovníci a z podnětu městské knihovny i zastupitelstvo města Blansko. Při záchraně vzácných tisků byla a je i nadále nesmírně důležitá pomoc a spolupráce Národní knihovny ČR.
MKP také hned koncem srpna zahájila veřejnou sbírku na odstranění povodňových škod. Byla zveřejněna čísla povodňových kont a na čtyřech knihovnách byl zahájen rovněž výběr do pokladniček. A opět pomáhali jednotlivci i různé organizace. Začátkem listopadu zaznamenala MKP po otevření těchto kasiček částku celkem přes 65 000 Kč.
Také na obou účtech - jeden je určený k odstranění následků povodňových škod a obnovení knihovnických služeb v zasažených pobočkách a lokalitách, druhý pro záchranu vzácných tisků - přibývají částky, které jedinci i instituce v rámci svých možností průběžně zasílají. Za všechny připomeňme pomoc americké vlády, kdy MKP dostala od ministerstva zahraničí USA prostřednictvím americké ambasády účelový grant ve výši 900 000 Kč pro záchranu vzácných tisků. Vedle finanční pomoci mají nezanedbatelný význam také další formy podpory. Např. firma UPC ČR, a.s. darovala dne 12. 11. MKP 12 počítačů a připojení na vysokorychlostní Internet Mistral, které bude nejméně rok poskytovat jako bezplatnou službu. Organizátoři Mezinárodního hudebního festivalu "Kytara napříč žánry" se zase rozhodli v jeho rámci uspořádat 18. listopadu v Obecním domě Benefiční koncert na pomoc Městské knihovně v Praze.
Městská knihovna v Praze si upřímně váží spontánní a účinné pomoci všech, kteří zareagovali v době povodní i dnes. Děkujeme.

Jitka Fišerová

Parlamentní knihovna
nabídla svoji pomoc dvěma pražským velmi postiženým knihovnám, a sice knihovně Právnické fakulty UK a knihovně Ústavu pro filosofii CAV. Jak děkan PF UK, tak i ředitel Ústavu pomoc přijali a s vedoucími obou knihoven byla uzavřena dohoda o zvláštním (přednostním) režimu zpřístupnění knihovních fondů PK náhradou za ztracené dokumenty zaplavených knihoven, která je již dva měsíce prakticky naplňována.

Karel SosnaObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP