BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA - JAK Z TOHO

POMOC KNIHOVNÁM

Dne 6. září byla oficiálně zahájena veřejná sbírka "Pomoc knihovnám" organizovaná SKIP. Dary je možno zasílat přímo na konto u České spořitelny, Praha 1, Rytířská, číslo účtu: 19 43 61 03 19 / 0800.
Celkem 29 knihoven využilo možnost umístit ve svých prostorách pokladničky a sběrné listiny. K datu 31. října 2002 bylo na konto sbírky poukázáno celkem 1,153 mil. Kč. Největším dárce do sbírky byla Česká tisková kancelář, která věnovala částku 1 mil. Kč s tím, že 300 000,- Kč bude určeno na obnovu knihovny Fakulty sociálních věd UK. Dárce má možnost pomocí variabilního symbolu stanovit, komu bude jím darovaná částka věnována. V tabulce uvádíme, komu byly jednotlivé částky zatím určeny.

Město

Knihovna

Variabilní symbol

Částka v Kč

Vranov nad Dyjí

Místní knihovna

900

30

Praha

Knihovna Právnické fakulty UK

110

500

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna

300

900

Majdaléna

Místní lidová knihovna

302

1000

Praha

Městská knihovna Praha

100

1500

Libiš

Místní knihovna

206

2010

Praha

Národní knihovna ČR

101

2500

Zálezlice

Místní knihovna Zálezlice

215

80000

Praha

Fakulta sociálních věd UK SVI

112

300000

Neurčeno

  

  

765051

Celkem na sbírce k 31.10.2002

  

  

1153491

Sbírka bude ukončena 31. března 2003 v rámci akce Březen měsíc Internetu. V současné době jsou signalizovány další přírůstky do sbírky jak v rámci České republiky, tak i ze zahraničí. Například Spolek slovenských knihovníku a Slovenská asociace knihoven se rozhodly přispět částkou ve výši 50 000,- Sk a na Slovensku v současné době rovněž probíhá sbírka. Sbírku také organizuje Rakouská národní knihovna, městská knihovna v Nyse (Polsko) vybrala pro knihovnu v Kralupech 400,- zlotých. Okresní knihovna v Šumperku uspořádala ve prospěch kralupské knihovny aukci ilustrací, kde se v prvním kole podařilo získat 20 000,- Kč.
Předsednictvo SKIP na svém 11. zasedání rozhodlo o složení komise, která bude rozhodovat o rozdělení získaných finančních prostředků. Komise bude pracovat v tomto složení:

Vit Richter - garant za sbírku

vit.richter@nkp.cz

Stanislav Bicová - vysokoškolské knihovny

bicova@vse.cz

Jarmila Burgetová - knihovny Akademie věd ČR

Jarmila.Burgetova@seznam.cz

Zlata Houšková - pražský region

zlata.houskova@nkp.cz

Stanislava Szafnerová - okres Litoměřice

reditelna@ok-litomerice.cz

Hana Lumpeová - okres Mělník

reditelna@knihovna-me.cz

Dana Wimmerová - Jihočeský kraj

wimmerova@knih-ck.cz

První část peněz ze sbírky bude rozdělena 28. listopadu 2002. Rozdělení proběhne s vazbou na rozhodování o určení daru ve výši 25 000,- USD, který věnovalo na pomoc českým knihovnám UNESCO. Dar UNESCO rozdělí společná komise s ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury rozhodlo navýšit částku na zajištění regionálních funkcí Městské knihovně v Mělníku o částku 209 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup knih do výměnného fondu, který bude použit pro obnovu knihovních fondu zasažených knihoven v okresu Mělník.

Vít Richter


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP