BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

ZAHRANIČNÍ STYKY

Expedice po francouzských knihovnách
Na základě spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a francouzského spolku Association des bibliothécaires francais (ABF) se od 16. do 23. června 2002 uskutečnila studijní cesta deseti zástupců české strany po francouzských knihovnách. Byla zaměřená na poznávání architektury a funkcí především nově postavených veřejných a univerzitních knihoven ve Francii. Účastníci cesty byli vybráni konkurzem, jehož podmínky stanovila komise SKIP pro zahraniční styky. Ta také provedla definitivní výběr účastníků navržených regionálními výbory SKIP. Jedním z účastníků byl rovněž pan architekt Kousal, podle jehož projektu byla postavena nová budova liberecké vědecké knihovny.
Během týdne tak měli zástupci českých knihoven možnost navštívit 10 následujících francouzských knihoven: Mediatéka v Nilvange, Mediatéka v Metz, Univerzitní knihovna v Saint Denis v Paříži, Městská knihovna v Taverny, Národní knihovna v Paříži, Ústřední městská knihovna s univerzitní funkcí v Blois, malá místní mediatéka v Oradour sur Vayres, regionální knihovna v Limoges, regionální knihovna v Chalons en Champagne a na závěr nová městská mediatéka s regionální funkcí v Troyes. V tomto městě se také naše skupina zúčastnila třídenního kongresu francouzských knihovníků. V rámci programu kongresu představili čeští zástupci výstavbu liberecké knihovny a rekonstrukci knihovny 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Navštívené knihovny představují "špičku" v oboru. Ve všech případech šlo o novostavby nebo zásadní rekonstrukce, citlivě zakomponované do ostatní městské zástavby. Mají mnoho společného: prostor, světlo, bezbariérový přístup, nápaditě řešené prostory pro čtenáře, co nejširší prostor pro uživatele, volný přístup k fondům, skvěle řešené technické zabezpečení služeb čtenářům, perfektní zázemí pro pracovníky. Knihovna představuje určitý volný prostor, kde se prolínají specializované činnosti, tzn. jednotlivá oddělení nejsou striktně prostorově vymezena. Všechny knihovny mají vynikající informační systém pro orientaci uživatele. Ten může zvolit samostatnou práci nebo využít pomoci pracovníků knihovny na jednotlivých informačních bodech. Zajímavá byla diferenciace poplatků od uživatelů - jiná sazba při zápisu pro místní a pro ostatní (cizí), pravidelné prokazování aktuálního bydliště u čtenářů, kteří využívají služeb absenčního půjčování. Počty výpůjček jsou výpůjčním řádem striktně limitovány. Knihovny (mediatéky) jsou budovány pro nejširší veřejnost. S tím souvisí provozní doba, nejvíce vyhovující veřejnosti, včetně sobot. Pondělí (někde čtvrtky) jsou zpravidla zavíracími dny. S provozem knihoven je spojena řada doprovodných odborných i zábavných aktivit, což klade vysoké nároky na profesní přípravu pracovníků. Práce knihovny je v centru pozornosti zřizovatelů a je určitou vizitkou města a regionu.
Studijní cesta do Francie byla velmi náročná pro všechny její účastníky z hlediska počtu navštívených institucí, dlouhých přesunů mezi jednotlivými místy i jazykově (bez tlumočení z francouzštiny a do češtiny). Přinesla nespočet dojmů, zážitků a poznatků všeho druhu. Zaznamenali jsme rozdíly ve výpůjční praxi, v pojetí činnosti a služeb knihoven, zaujaly nás některé prvky ve vybavení interiérů a zejména vytváření provozního zázemí pro pracovníky knihoven. Vysoce hodnotíme přípravu a zabezpečení naší návštěvy francouzskými partnery a nesmírně přátelské přijetí a ochotu podělit se o informace z praxe ze strany kolegů knihovníků. Předpokládáme, že poznatky z cesty využijeme ve vlastní práci i ve prospěch SKIP, neboť máme k dispozici rozsáhlou fotodokumentaci a soubor informačních materiálů jak z navštívených knihoven, tak z kongresu ABF. S tímto informačním potenciálem hodláme nadále pracovat v připravované frankofonní sekci SKIP - ve Francouzském klubu.

Hana Hendrychová, Anna Machová, Naděžda Čížková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP