BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

MY SE PTALI, VY ODPOVÍDALI

První česká knihovna na Internetu

Že Johann Guttenberg vytiskl v Mohuči prvou knihu roku 1445, víme zcela jistě, vždyť to bylo před pouhými 557 lety.
Z tohoto úhlu pohledu je nepochopitelné, jak těžce se hledala první česká knihovna, která byla připojena na Internet. 13. února 2002 to bylo přesně 10 let (teprve? už?), kdy Internet dorazil na Česka, do Výpočetního centra ČVUT.
Redakce Bulletinu SKIP se tedy chtěla pochlubit s informací, kdy přesně Internet dorazil do českých knihoven a která knihovna byla první. Pátrání ale dopadlo nějak do ztracena. Knihovnice - knihovníci, kteří se zapojili do hledání, se shodli, že to musely být knihovny ČVUT, které byly logicky "na ráně".
Takže nejpovolanější stanovisko PhDr. Barbory Ramajzlové z oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT:

"Vysoké školy se od r. 1992 začaly postupně připojovat na síť, takže tuto možnost získaly i vysokoškolské knihovny. Protože neexistovalo webové rozhraní, tak vidět, že knihovna je na síti, nešlo. S jistotou mohu tvrdit, že knihovny ČVUT měly jako první v republice zpřístupněný katalog knihovních fondů ČVUT, do kterého se vstupovalo přes službu telnet od roku 1993. V tom roce se opravdu jednalo pouze o připojování vysokých škol a první, co se využívalo, byla pochopitelně pošta, pak posílání souborů službou FTP a zpřístupňování (a propojování vzdálených míst) službou telnet. Knihovny ČVUT už byly automatizované, tzn. že v každé knihovně už bylo několik počítačů pro automatizovanou linku (akvizice, vstupní zpracování, katalogizace + retrokonverze a také výpůjční protokol) a také pro on-line katalog, který byl službou telnet přístupný nejenom v dané knihovně, ale právě prostřednictvím Internetu "celému světu". Využívat Internet mohly pouze ty knihovny, které už byly automatizované (a měly zpracovaný katalog), nevzpomínám si přesně, kdy začal Tinlib a další systémy. Zmapovat celou historii by určitě šlo, ale ani já jsem nebyla tak prozíravá, abych schovávala různé články a příspěvky."
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP