BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Úvodník

Kdyby redakce tohoto časopisu vypsala soutěž o nejzajímavější informaci v tomto čísle - Miss Info 03/1 - hlasoval bych pro tu o otevření knihovny v Majdaléně. Nebo raději pro celý blok info o tom, jak knihovny postižené povodněmi zvedají hlavu? Všude totiž vlhkost neustupuje stejně rychle a opravit stovky metrů čtverečních také nejde tak rychle jako opravit něco menšího. Ale možná bych hlasoval pro info o přípravě Noci s Andersenem, která se mi proměňovala v PC každou chvíli, jak narůstala iniciativa knihoven. Co mají tyto informace společného? Vypovídají o síle českého knihovnictví a také o lepšícím se jeho postavení ve společnosti.
Určitě by ale nedostala titul zpráva o jednání SKIP s ochrannými organizacemi o půjčování - nepůjčování zvukových dokumentů. Zneužívání špatně formulované pasáže v zákoně je flagrantní, možnosti knihoven malé. Nerovný zápas se blíží ke konci s výsledkem dosud velice nejistým. Bude-li vítězem čtenář (za koho jiného by knihovny bojovaly?), bude to jen a jen dobře. Nestane-li se tak, budou vítězem nám dobře známé finance. Ale to se snad ani ve státě před vstupem do EU nemůže stát!(?)

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP