BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

13. ledna 2003 byla na slavnostním zasedání vědecké rady Technické univerzity v Liberci odměněna Zlatou medailí za mimořádné zásluhy o rozvoj knihovnictví a za zásluhy o prohloubení spolupráce Státní vědecké knihovny Liberec s Technickou univerzitou Liberec

Mgr. Věra Vohlídalová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP