BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co se nejvíce půjčovalo

ANKETA 02/4

Průzkum nejčtenějších titulů ve vybraných českých a moravských veřejných knihovnách probíhal i v posledním čtvrtletí roku 2002. Průzkum byl rozšířen zejména o další moravské knihovny, dvě pobočky Městské knihovny v Praze a příbramskou knihovnu, aby výsledky byly reprezentativnější. Výsledky jsou tedy shrnutím z těchto 17 knihoven: okresní a městské: Česká Lípa, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Opava, Prachatice, Prostějov, Příbram, Svitavy, Šternberk, Tábor, pobočky Plzeň: Doubravka a Lobzy, pobočky Praha: Bohnice, Lužiny, Školská, místní: Malšice, Starý Plzenec. (Pro technické potíže skončila účast v anketě městská knihovna Nový Bydžov.)

Ve všech jmenovaných knihovnách se výsledky zjišťovaly v využitím programu Lanius s výjimkou knihoven Opava a Tábor, které používají program Clavius, a poboček MKP, které používají program Koniáš. Metodika sběru je velmi jednoduchá a je popsána v předcházejících číslech. Amatérský způsob vyhodnocování neumožňuje více než prosté sečtení údajů a jejich stručnou interpretaci.

Nabídka titulů je tak pestrá, že jen módní titul, školní četba nebo enormní počet svazků titulu dokáží soustředit čtenářský zájem ve více knihovnách, a to ještě jen u beletrie, u naučné literatury, kde je tento zájem roztříštěn na desítky odborností, téměř vůbec ne.

V následujících tabulkách číslo v závorce znamená pořadí za 3. čtvrtletí, x oznamuje, že titul byl školní četbou, další číslo představuje údaj, v kolika knihovnách se titul objevil v desítce nejpůjčovanějších a konečně poslední číslo je součtem výpůjček ze všech knihoven, kde byl titul registrován v desítce nejčtenějších.

Krásná literatura

Vedle titulů vyhraněných jako četba pro dospělé nebo četba pro děti jsou tituly "obojživelné", které čtou děti i dospělí, a některé knihovny je vykazují v desítce nejčtenějších pro děti, jiné knihovny zase v desítce nejčtenějších pro dospělé. Z toho pak vyplývá potíž jejich klasifikace a následně komplikace s interpretací výsledků.

Deset nejpůjčovanějších knih v kategorii Dospělí:

1. Neruda: Povídky malostranské (1.) x 12 knihoven 245
2. Rolland: Petr a Lucie (5.) x 6 103
3. Tolkien: Pán prstenů 2.   4 81
4. Christiane: My děti ze stanice ZOO (3.) x 5 80
5. Tolkien: Pán prstenů 1. (2.)   3 59
6. Steelová: Tlukot srdce   3 54
7. Mácha: Máj x 2 53
8. Poláček: Bylo nás pět   1 50
9.-10. Škvorecký: Prima sezóna   3 40
9.-10. Steelová: Dvojí tvář požehnání   2 40

V desítce nejpůjčovanějších titulů zaznamenáváme 4 české klasické knihy včetně jedné knihy veršů, 4 zástupce módní četby (Tolkien a Steelová, která má v jedné knihovně v desítce nejčtenějších 6 titulů), 1 titul světové klasické literatury (Petr a Lucie) a 1 titul moderní české prózy (Prima sezóna). O motivech vedoucích k četbě s výjimkou módních titulů módních a doporučených k četbě se můžeme jen dohadovat: u Poláčka a Škvoreckého televizní přepis a u Poláčka ještě rozhlasová dramatizace?

Zajímavý je údaj, že Povídky malostranské patřily k deseti nejčtenějším v 12 knihovnách a naopak, že k postupu humoristického románu Bylo nás pět stačil enormní zájem v jediné knihovně. Opakující se fakt, že v desítce nejčtenějších neskončila ani jedna detektivka, potvrzuje ústup tradičního zájmu o detektivní literaturu. 4 tituly byly v desítce nejčtenějších i v minulém čtvrtletí.

Deset nejpůjčovanějších knih v kategorii Děti a mládež:

1. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (1.) x 16 knihoven 266
2. Erben: Kytice (4.) x 12 246
3. Jirásek: Staré pověsti české (2.) x 9 199
4. Lindgrenová: Děti z Bulerbynu (8.)   4 73
5. Pleva: Robinson Crusoe   3 66
6. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců   4 63
7. Foglar: Hoši od Bobří řeky (7.)   2 55
8. Rowlingová: Harry Potter a Vězeň z Askabanu   3 54
9. Zeman: Dobrodružství veverky Zrzečky   1 51
10. Davis: Garfield   2 46

I přes zvýšený počet účastnících se knihoven se objevil v desítce nejčtenějších opět jeden titul zaregistrovaný v desítce nejčtenějších v jediné knihovně. Naopak Petiškovy Staré řecké báje a pověsti s výjimkou jedné figurují ve všech knihovnách! Také zde se objevují verše - Erbenova Kytice. I do četby pro děti a mládež proniká módní četba, více se projevuje u jednotlivých knihoven než v celkové tabulce, kde je zastoupena 3x (Rowlingová a Davis). Ve veliké převaze je zde česká literatura, zastoupená 7 tituly. Nechybí zde dobrodružná literatura (Foglar a Pleva) a knížka o zvířatech (Zeman). I když se knížky Lenky Lanczové objevily mezi nejčtenějšími v 8 knihovnách, zájem roztříštěný na 17 titulů nestačil ani jeden z nich vynést do celkové desítky nejčtenějších. V jedné knihovně se objevilo dokonce 8 titulů Lanczové! 4 tituly patřily i v minulém čtvrtletí mezi nejčtenější.

Naučná literatura

Deset nejpůjčovanějších knih v kategorii Dospělí:

1. Kolmanová: Angličtina pro samouky (2.)   5 knihoven 61
2. Rozumět dějinám   3 40
3.-4. Slovník českých spisovatelů   2 33
3.-4. Čáp: Psychologie pro učitele   3 33
5. Zeměpis světa   2 32
6. Slovník literární teorie   1 30
7. Dary: Drsná doba kamenná   2 25
8.-9. Poldauf: Anglicko-český a česko-anglický slovník (9.-11.)   2 23
8.-9. Jirásek: Kniha o Opavě   1 23
10. Opava a Slezské muzeum   1 21

Frekvence zájmu o jednotlivé tituly se proti minulým čtvrtletím zvýšila, přesto tři tituly patřily k nejčtenějším v jediné knihovně. Po celý rok je zájem o angličtinu (nyní dva tituly), v jednotlivých knihovnách také o další jazyky.

Obecně platí, že se u naučné literatury dají vystopovat čtenářské zájmy, ale vzhledem k veliké nabídce se rozptylují na mnoho titulů. Vedle jazyků se nejvíce půjčovala literatura k chovu zvířat psů a koní, a dále dějepisná a zeměpisná literatura a také encyklopedické knihy. V řadě knihoven se projevuje zájem o publikaci Rozumět dějinám, věnovanou problematice česko-německých vztahů. Pravidelně je vyhledávána regionální literaturu, ale pouze u dospělých čtenářů. Tentokrát jde o dva tituly, shodou okolností z téže knihovny.

Desítka nejčtenějších titulů v kategorii Děti a mládež:

1. Lidské tělo (1.)   10 knihoven 127
2. Copánky a náramky   4 54
3. Nejkrásnější doplňky z provázků (6.-7.)   4 53
4. Piers: Bydlí s námi pes   3 39
5. Vesmír (3.)   3 32
6. Parker: Lidské tělo   3 31
7. Škodová: Už vím, proč   1 22
8.-10. Parker: Jak žili dinosauři   3 21
8.-10. Norman: Dinosauři (2.)   3 21
8.-10. Hampe: Můj kamarád kůň (8.)   1 21

Trvá zájem o publikace věnované lidskému tělu, rukodělným pracem, chovu zvířat (psi, kočky, morčata, křečci, králíci, koně) a zvyšuje se zájem o knihy věnované pravěkým zvířatům (v jedné knihovně dokonce 4 tituly o dinosaurech v desítce nejčtenějších). Další vyhledávaná témata: kouzlení, kuchařky, hry a také příprava do školy.

Tato různorodost zájmů způsobuje rozptyl při výběru titulů, takže dva tituly v tabulce nejčtenějších byly nejčtenější pouze v jedné knihovně.

SHRNUTÍ

Desítka nejpůjčovanějších autorů:

1. Steelová (2.) 8 knihoven 277
2. Petiška (8.) 16 266
3. Neruda (3.-4.) 12 254
4. Erben 11 246
5. Jirásek (9.) 9 199
6. Tolkien (5.)   190
7. Lanczová (1.) 10 183
8. Rowlingová (3.-4) 7 167
9. Deverauxová (7.) 7 147
10. Disney (6.) 6 146

Závěry z půjčovanosti autorů z minulého čtvrtletí platí i tentokrát - žádné velké změny a z toho vyplývající neměnnost zájmu o žánry: o dívčí a ženskou četbu, školní četbu alias českou klasickou literaturu a módní autory. Příště se znovu pokusíme zvýšit počet knihoven, aby výsledky měly ještě vyšší vypovídací hodnotu.

Ladislav Kurka - Alena Otrubová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP