BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

NOVÝ REGION KARLOVY VARY

Rozdělením Západočeského kraje na Karlovarský a Plzeňský, jsme považovali za vhodné a pro spolupráci v regionech snazší a logičtější rozdělit i regionální organizaci SKIP. Otázkou zůstává zda tak malá organizace bude schopna po stránce ekonomické prosperovat. Chuť, víru a nadšení pro věc máme. Předsedkyně a tajemnice SKIP Plzeňského kraje nám maximálně pomohly radou i nás metodicky vedly při rozdělení a sledují naše první krůčky. Jsme stále zváni na zasedání regionálního výboru SKIP Plzeňského kraje. Na valné hromadě se s námi PhDr. Ivanka Horáková rozloučila s tím, že všechny akce budeme koordinovat, slíbila, že nám budou pomáhat, což činí a my jsme laskavými a doufám i učenlivými žáky. Podařilo se nám stihnout požádat o grant, máme své razítko, kolegyně z Chebu již organizují zájezd do Litomyšle a okolí, na kolegyních z Karlových Varů je příprava zájezdu do Liberce. Myslím, že kolegyně Špundová - předsedkyně, se ujala své funkce se zaujetím.

Walterová Vladimíra - tajemnice regionální organizace SKIP Karlovarského regionu
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP