BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Výjezdní zasedání výkonného výboru SKIP se konalo tentokrát v Ústí nad Labem, hostitelskou (a dobrou) knihovnou byla Severočeská vědecká knihovna. Bylo - nebylo třídenní, protože začínalo v pondělí 10. února 2003 až večer a pokračovalo ve středu 12. dopoledne. 10.2. byla na programu kontrola úkolů a beseda s primátorem Teplic a současně senátorem Kuberou. 11.2. následoval celodenní seminář na téma Národní knihovní systém a teprve ve středu dopoledne pokračovalo zasedání výkonného výboru debatou o problematice půjčování zvukových dokumentů (viz na jiném místě) a o nutnosti novely knihovního zákona. Prvně se už začalo hovořit o přípravě valné hromady SKIP 2004, zatím v souvislosti s přípravou návrhů na nové nositele Ceny českých knihovníků.

13. zasedání předsednictva VV SKIP 7. ledna se konalo prvně v roce 2003, a to neobvykle v knihovně VŠE. Na programu byly především aktuální otázky: povodňové sbírky, jednání o půjčování zvukových dokumentů, příprava účasti SKIP a knihoven v BMI a Noci s Andersenem a činnost sekcí a komisí SKIP. O všech těchto programových bodech najdete podrobné informace na jiných stránkách.

14. zasedání předsednictva VV SKIP předcházelo jen pár dnů výjezdnímu zasedání výkonného výboru a proto se hlavně zabývalo jeho přípravou. Dále vyslechlo zprávu zahraniční komise o reciproční návštěvě francouzských knihovníků, kterou připravuje nově ustavený Frankofonní klub SKIP. Největší pozornost byla opět věnována problematice půjčování zvukových dokumentů, posuny v jednání jsou stále nedostatečné.

Ediční komise se sešla 15. ledna 2003 poprvé v novém složení, byla doplněna o prof. Jiřího Cejpka a Stanislavu Benešovou. Kladně hodnotila úroveň minulého čísla (s výhradami k titulkování článků) a projednala předložený návrh koncepce ročníku 2003, vycházející ze zásady Co se osvědčilo, to neměnit. Po diskusi přijala výhled zvláštních čísel: v roce 2003 to bude Německé knihovnictví, v roce 2004 Holandské knihovnictví. Pro rok 2005 doporučuje komise hledat autora, který by napsal o knihovnictví ve skandinávských zemích.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP