BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

V REGIONECH

JIŽNÍ ČECHY hlásí

Počátek roku 2003 probíhá ve znamení příprav akcí, které se uskuteční v průběhu roku. Během ledna jsme začali naplňovat závěry průzkumu Využití knihoven pro rozvoj kultury a cestovního ruchu. Podařilo se: o zahájit činnost Odboru knihovnictví a odborného vzdělávání (OKOV) při Jihočeské vědecké knihovně - vedoucí PhDr. Zuzana Hájková o Krajský úřad v Českých Budějovicích schválil grantový projekt Jihočeská knihovna roku 2003 - knihovna, která zvítězí v krajském kole bude oceněna finanční odměnou ve výši 30 000,- Kč. Peníze mohou být použity na doplnění knihovního fondu nebo vybavení knihovny. o bylo jednáno o možnostech využití činnosti knihoven regionu při realizaci projektu Informační systém v cestovním ruchu - jedná se o vybudování informačního systému Jihočeského kraje. Daniela Wimmerová předsedkyně jihočeské pobočky SKIP

SEVERNÍ ČECHY - Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

Sice malou, ale velice aktivní součástí našeho regionu SKIP jsou muzejní knihovny. Jejich pracovnice jsou individuálními členkami svazu. Zastoupeny jsou knihovny muzeí v Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem. Mají zájem o všechny akce, které regionální výbor pořádá. Samy organizovaly některé akce jako jsou například exkurze do jiných odborných knihoven, vystavovaly svá publikovaná díla na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Zástupcem muzeí v regionálním výboru je vedoucí knihovny Regionálního muzea v Teplicích PhDr. Jana Michlová. V uplynulém roce jí bylo komisí pro zahraniční styky VV SKIP ČR umožněno strávit týden v rakouských vědeckých knihovnách. Vzhledem k tomu, že v roce 2002 řešila grantový úkol MK ČR "Knižní sbírka Karla Ludvíka Ficquelmonta v teplické zámecké knihovně", využila možnosti studijního pobytu k vyhledávání a studiu materiálu. Knižní sbírku objevila v osmdesátých letech při evidenci bývalé zámecké knihovny rodiny Clary-Aldringenů v Teplicích. Torzo knihovního fondu Clary-Aldringenů, které je v současné době ve správě knihovny teplického muzea, obsahuje pouze třetinu z původního fondu (tj. 18 tisíc svazků z cca 60 tisíc). Osobnost hraběte K. L. Ficquelmonta se výrazně zapsala do dějin diplomacie rakouské monarchie první poloviny devatenáctého století. U nás práce takového rozsahu neexistují a studijní pobyt v rakouských knihovnách významně pomohl při řešení svěřeného grantového úkolu.

AK

PRAHA

RV připravil několik zajímavých exkurzí do pražských knihoven počínaje měsícem březnem.

Z ostatních regionů žádné příspěvky bohužel nedošly.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP