BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

ZAHRANIČNÍ STYKY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Komise SKIP pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  1. do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  2. do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Spolkem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazečky-uchazeči, které-kteří se nezúčastnily-nezúčastnili v předchozích letech studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.
Termíny: Přihlášky je nutno zaslat příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2003. Je žádoucí v přihlášce specifikovat problematiku, s níž se chce účastnice-účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit. Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 19. května 2003. Přihlášky, jež nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny. Účastníci po návratu ze studijní cesty odevzdají zprávu o průběhu pobytu.

V Praze dne 10. února 2003.

Komise SKIP pro zahraniční styky

Předsednictvo VV SKIP nominovalo do orgánů IFLA jako své zástupce tyto členy SKIP:

Nominace na členku Stálého výboru Sekce pro dodávku dokumentů a meziknihovní výpůjční služby - Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, Národní knihovna České republiky, Praha

Nominace za členku Stálého výboru Sekce pro vzdělávání a školení - Mgr. Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky, Krajská knihovna Karlovy Vary

Nominace za člena Stálého výboru Sekce pro řízení knihovnických spolků - PhDr. Stanislav Kalkus, odborný asistent, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Section: Management of Library Associations

Předsednictvo VV SKIP podpořilo tyto nominace do orgánů IFLA:

Nominace na funkci zvolené prezidentky IFLA na období let 2003-2005 a členky Řídícího výboru IFLA - Dr. Claudia Lux , generální ředitelka Ústřední a zemské knihovny, Berlín, SR Německo (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)

Nominace na člena Řídícího výboru IFLA - Jevgenij I. Kuzmin, ředitel Oddělení knihoven, Ministerstvo kultury Ruské federace, Moskva, Ruská federace
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP