BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Z činnosti Regionálního evropského informačního střediska při Knihovně J. Mahena v Brně při Knihovně J. Mahena v Brně

Středisko zahájilo svoji činnost v únoru 2000 za finanční podpory Delegace Evropské komise v ČR a Ministerstva zahraničních věcí s cílem informovat veřejnost o Evropské unii, jejích politikách a podpůrných programech, legislativě Evropského společenství a aktuálních harmonizačních krocích České republiky. Ve své informační činnosti využívá odbornou literaturu k tématu, monitoring odborného tisku, propagační a informační materiály z nabídky DS MZV a ICEU v Praze, vč. internetových informačních zdrojů. Zájemci o evropskou problematiku mají možnost zaslat svůj dotaz na elektronickou adresu REIS (eu.brno@kjm.cz).

Z realizovaných akcí a vzdělávacích projektů v období 2000 - 2002, určených pro veřejnost i školní kolektivy, uvádím následující iniciativy. Jedná se např. o vzdělávací cyklus "Na cestě k Evropské unii", organizovaný v období březen - květen 2000 ve spolupráci s katedrou politologie FSS MU v Brně, diskusní podvečer se senátorkou JUDr. D. Lastoveckou pro občany města Brna v listopadu roku 2000, vědomostní soutěž "Co víte o Evropské unii?", prezentační výstavu z činnosti tehdejšího ISEU, realizovanou v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy. K úspěšnějším projektům patří 30-dílný cyklus besed pro základní a střední školy města Brna pod názvem "Poznáváme Evropu", zapadající do školního roku 2000/2001, jehož se zúčastnilo 5 středních škol a 4 školy základní. Další úspěšný projekt "Evropa zblízka" byl směrován na kategorii žen na mateřské dovolené a v jeho rámci se uskutečnily čtyři odborné semináře pro ženy, organizované v brněnských Klubech maminek. V říjnu 2001 byl zahájen cyklus diskusních podvečerů ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů MMB a OS EURION "Jak nám bude v Unii?", v jehož rámci představují odborníci především z brněnských vysokých škol a Teamu Europe brněnské veřejnosti aktuální a žhavá evropská témata. Stejně tak probíhá i pokračování projektu "Poznáváme Evropu II", určeného pro základní a střední školy a seniory města Brna a Jihomoravského regionu. V souladu s komunikační strategií na rok 2003 plánujeme řadu zajímavých aktivit, určených především mládeži, např. Den REIS dne 18. března a Den Evropy. V rámci projektu "Dnes u Vás o EU" se uskuteční na pobočkách KJM zajímavé besedy pro veřejnost a další aktivity jsou plánovány pro jednotlivé cílové skupiny, např. senior kluby, národnostní menšiny a handicapované občany.

V případě zájmu o tuto problematiku doporučujeme navštívit naše webovské stránky na následující adrese: www.kjm.cz - Info o EU.

PhDr. Alena Šabatová
informační pracovník REIS

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP