BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

PUBLIKAČNÍ ČINNOST KNIHOVEN

Prostějov

Další knihovna, která se přihlásila se svou publikační činností, je Městská knihovna Prostějov. A dodejme hned, že to je činnost bohatá. Především uveďme Štafetu, kulturní časopis Prostějovska, vydávaný nepravidelně, ale už ve XXXIII. ročníku. Nejzávažnější článek čísla 1 tohoto ročníku - Ke stavebnímu vývoji zámku v Prostějově, ale najdou se zde rozhovory, recenze, fotografie, vlastivěda regionu atd. Redaktorem je ředitel prostějovské knihovny, nám dobře známý i z příspěvků v Bulletinu SKIP, Dr. Miloš Kvapil.

Uveďme ještě výčtem některé dalším publikace: K historii Sokola, Orla a skautingu na Prostějovsku do roku 1948 (autor Ivo Slavotínek) a Prostějovské aféry (autor Pavel Mach).

Varnsdorf

Podle seznamu na přebalu nejnovější publikace Denní hvězdy, noční ptáci, což je almanach soutěže Literární Varnsdorf 2002, vydala tato knihovna od roku 1993 už celkem 20 publikací. A to mezi nimi nejsou započítány dvě barevné pohlednice, snad je někde v čísle najdete.


 

Redakce děkuje za zaslané tiskoviny.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP