DO RÁMEČKŮ

V návalu zpráv ze 3. sjezdu SKIP neoprávněně zapadla jedna událost.

Na sjezdu Svazu rakouských knihovnic a knihovníků (Vereinigung österreichischer Bibliothekarinen und Bibliothekare - VÖB) 18. 9. 1998 v St. Pöltenu byla PhDr. Jarmile Burgetové, dlouholeté předsedkyni SKIP, udělena pamětní medaile dr. Josefa Bicka.

Vzpomíná dr. Jarmila Burgetová:

Se VÖB (Vereinigung österreichischer Bibliothekarinen und Bibliothekare) jsem začala spolupracovat již v roce 1990, mimo jiné i proto, že VÖB byl prvním knihovnickým spolkem za “železnou oponou”, který pozval představitele SKIP na svou výroční konferenci. Proto pro nás zůstane nezapomenutelným zážitkem účast na “Bibliothekartagu” v září 1990 v Bregenz, kde byla naše tehdy početná delegace velice přátelsky přijata. Stejně milou vzpomínku vyvolává v nás účast dr. Magdy Strebl, tehdejší předsedkyně VÖB, na 1. řádném sjezdu SKIP v roce 1992 v Praze, kde promluvila v srdečném a povzbudivém vystoupení jménem zahraničních hostů. To jsou prameny pozdější pravidelné spolupráce mezi SKIP a VÖB, kterou jsme stvrdili dokonce písemnou dohodou. Na jejím základě každoročně pobývá na týdenním studijním pobytu v některé z rakouských knihoven vybraný člen SKIP. Tato praxe trvá již několik let. Rakouské vědecké a vysokoškolské knihovny tak navštívila již řádka členů SKIP a jsme za tuto možnost VÖB velice vděčni. Nelze opomenout ani pravidelné setkávání na dalších akcích VÖB, na něž jsme zváni. A tak máme pěkné vzpomínky na Eisenstadt, Graz, Innsbruck, kde se konaly “Bibliothekartagy” v letech 1992, 1994 a 1996. Výrazem mých vztahů k VÖB je i to, že jsem se před několika lety stala jeho zahraničním členem.”

Pamětní medaile dr. Josefa Bicka je vynikajícím oceněním práce naší PhDr. Jarmily Burgatové, ale také uznáním činnosti SKIP vůbec, a dodejme, že je to vůbec první zahraniční ocenění, kterého se členovi SKIP dostalo.zpět na homepage