INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE DO 10 LET ZMĚNÍ SVĚT

Zpráva o setkání zástupců Bulletinu SKIP (Michal Hora a Ladislav Kurka)
s představiteli Úřadu pro státní informační systém předsedou ing. Karlem Berkou
a kancléřem ing. Jiřím Kratochvílem


    Po drastickém seškrtání rozpočtových položek na zabezpečení státní informační politiky v roce 2000 se připravovaný rozhovor s představiteli Úřadu pro SIS dostal mimo hru.
    Proto zástupci obou stran pojali setkání jako příležitost domluvit další postup.
    Ing. Berka nejdříve zopakoval své přesvědčení, že síť knihoven je nejlépe připravena plnit úkol zabezpečit každému občanu přístup k informacím. Dále vyslovil nespokojenost s přípravou takového státního rozpočtu, který nepočítá smasivní finanční podporou tohoto zabezpečení.
    Obě strany se dohodly, že klíčové v této situaci je projednávání rozpočtu vparlamentu, zejména v jeho rozpočtovém výboru a výboru pro vědu, vzdělání, akulturu. Zatím co ing. Berka bude hledat podporu v rozpočtovém výboru, knihovníci budou lobovat ve výboru pro vědu, vzdělání a kulturu.
    Knihovníci musí prostě zůstat ve hře o přísun informačních technologií.


Zpět k obsahu Bulletinu