SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Aktivity 2002


Konference
ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2002

5. prosinec 2002 Praha 4, v konferenčním sále Státního ústředního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se Státním ústředním archivem.

Konference se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR

Odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel. 221 663 338, vit.richter@nkp.cz

Dopravní spojení:

Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Program

9,00 - 9,30 Registrace účastníků

Zahájení v 9.30 hod. - dopolední jednání bude tlumočeno

Přivítání účastníků:
PhDr. Eva Drašarová, CSc, ředitelka Státního ústředního archivu
Vladimír Mlynář, ministr bez portfeje

1. Projekt Evropské komise PULMAN - Směrnice k digitalizaci (.ppt, 777 kB) Rob Davies - Velká Británie
2. Projekt PULMAN v České republice (Překlad Doporučení k digitalizaci a poskytování elektronických služeb) PhDr. Miroslav Ressler, Národní knihovna ČR
3. Společné projekty knihoven, muzeí a archivů pro uchování informací o místní historii (.ppt , 1,6 MB) Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
4. Diskuze k projektu PULMAN

 

Odpolední program

5. Projekt VICODI: historická kontextualizace. Prototyp evropského historického webu (.ppt , 196 kB) PhDr. Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR
6. Webová prezentace databáze archivních fondu a sbírek ČR (.ppt , 1,4 MB) Ing. Oskar Macek, PhDr. Michal Wanner, Archivní správu MV
7. Paměť světa: kritéria výběru dokumentů v mezinárodním a národním měřítku (.ppt, 850 kB) Mgr. Adolf Knoll
8. Standardy v paměťových institucích (.ppt , 151 kB) Ila Šedo, knihovna Západočeského muzea
9. Digitální knihovna, systém pro tvorbu, archivaci a zpřístupňování digitálních dokumentů (.ppt, 500 kB) PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR
10. Katalog Národního filmového archivu, jeho zpřístupnění a začlenění do Jednotné informační brány CASLIN (.ppt , 1,5 MB a .ppt , 863 kB) Mgr. Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna ČR,
P. Janásková, Národní filmový archiv
11. Databáze rukopisů digitalizovaných v projektu MMSB na webu Ing Stanislav.Psohlavec, AiP Beroun. s.r.o.


Konec jednání 15.00 hod.

Přihlášky zašlete pomocí webového formuláře do 30.11.2002.

06.01.2003


Zpět na Aktivity