SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

"Management a měření výkonů - také pro knihovny?"

V pátek 5. května 2000 se v rámci Knihovnické dílny sekce veřejných knihoven SKIP konal v Městské knihovně v Praze mezinárodní seminář na téma"Management a měření výkonů - také pro knihovny?" Přednášela na něm a velký úspěch sklidila německá lektorka paní Barbara Staude, vedoucí Městské knihovny v Fürstenfeldbrucku (SRN -Bavorsko). Účastníci semináře (se simultánním tlumočením) projevili přání mít k dispozici texty k promítaným fóliím v českém překladu. Překlad do češtiny zajistila paní Gerlinde Buck, vedoucí knihovny Goethe-Institutu v Praze, jíž patří dík za možnost tento zajímavý mezinárodní seminář v Praze uskutečnit. Text přeložila pracovnice knihovny Goethe-Institutu Eva Vondalová.

V této souvislosti zároveň upozorňujeme na dva tématicky související překlady z produkce Německého knihovnického institutu, které vydala Národní knihovna ČR, a které je možné si zde objednat.

  • Marketing pro veřejné knihovny [A] = Eine Marketingkonzeption fůr Öffentliche Bibliotheken / Peter Borchardt ...[aj] ; přel. Jindřich Pilař. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna v Praze - odbor knihovnictví, 1994 - 187 s. - 40,-Kč
  • Využití metody controllingu ve veřejných knihovnách [A] : Příručka efektivního řízení / Z něm. orig. přel. Jindřich Pilař ; Zprac. Komise Německého knihovnického institutu pro otázky organizace a provozu a Odborná komise pro otázky controllingu ve veřejných knihovnách. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1996 - 104 s. - (Studijní texty) - 45,- Kč

 

PhDr. Jarmila Burgetová, místopředsedkyně SKIP, 7.9.2000


zpět na homepage