SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Modrý štít
Český komitét Modrý štít a Východočeské muzeum
v Pardubicích vás zvou na seminář:

Příprava evakuačních plánů pro objekty archivů, knihoven, muzeí a památkové péče

Seminář se koná 13. června od 10.00 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Zámek čp.2, Pardubice

Seminář se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR

PROGRAM

 • Obecné zásady a východiska evakuace v systému krizového řízení (.doc, 65 kB); Přehled základních pojmů krizového managementu (.doc, 192 kB)
  Ing. Emil Antušák,Ph.D. (Institut krizového managementu VŠE)
 • Evakuace (.ppt, 41 kB)
  MUDr. Alena Váňová ((Institut krizového managementu VŠE)
 • Záchranné a likvidační práce a evakuace historicky cenných materiálů (.ppt, 75 kB)
  Ing Pavel Dekret (Generální ředitelství HSZ)
 • Jsou česká muzea přípravena řešit krizové situace?(.ppt)
  Ing. Pavel Jirásek (Ministerstvo kultury ČR)
 • Informace o stavu řešení projektu Ochrana archivních materiálů před živelními pohormami; Zařazení budov státních archivů do záplavových území Povodí Moravy (.doc, 28 kB); Dotazník pro zjištění rizik živelních pohrom a poškození archivních fondů uložených ve státních archivech České republiky (.rtf, 37 kB)
  Ing. Hana Paulusová (Státní ústřední archiv)
 • Aktuální informace k problematice
 • Diskuse - Předpokládaný konec jednáni v 15.00 hod.

Zajemci mohou po skončení semináře absolvovat prohlídku expozic a výstav i nových depozitářů a monitorovacích systémů. Účast na seminaři je bezplatná.

Doprava: Od autobusového a vlakového nádraží - MHD, linky č. 2,6,8,9,12 do stanice nám. Republiky (u Zelené brány a u divadla). Odtud přes historické náměstí na zámek 5-10 minut pěšky.
Autem: k zimnímu stadionu a odtud podél Labe po hlavní silnici až ke zdymadlu, kde zahnout doprava do aleje vedoucí podél hradeb do zámku (je tam cedule dopravní obsluze věc povolen - s tím vědomím se dá zajet až na nádvoří zámku).

Mapka


21.06.2002


Zpět