SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Český komitét Modrý štít a Státní okresní archiv v Olomouci vás zvou na seminář:

Modrý štít Spolupráce archivů, knihoven, muzeí a památkové péče v rámci integrovaného záchranného systému

 

POZOR - ZMĚNA

Kvůli nebývale velkému zájmu (72 přihlášených)o účast na semináři jsme nuceni změnit MÍSTO JEHO KONÁNÍ!!!!

Seminář se uskuteční 8. listopadu 2001 od 10.00 v MUZEU UMĚNÍ V OLOMOUCI, Denisova 47, 771 11 Olomouc

K muzeu jedou z nádraží všechny tramvaje s výjimkou čísla 5 a 1. Vystupte na stanici nám. Republiky.

Seminář se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR

PROGRAM

 • Integrovaný záchranný systém
  Ing.Richard Franc (Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor)

 • Současný stav přípravy kontaktních míst záchranného systému v oblasti muzeí, archivů, knihoven a památkové péče
  PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)

 • Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů ČR
  Ing. Michal Ďurovič (Státní ústřední archiv)

 • Aktuální informace k problematice

 • Diskuse

Předpokládaný konec jednáni v 15.00 hod.


Materiály ze semináře ke stažení

1.11.2001


Zpět