SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Sekce veřejných knihoven SKIPSekce veřejných knihoven SKIP

Kdy a proč

  • její vznik na podzim roku 1994 byl reakcí na živelně probíhající "divokou" transformaci veřejných knihoven od úrovně okresu níže a bezprostřední ohrožení jejich smysluplné existence

Poslání

  • formulovat základní problémy veřejného knihovnictví
  • navázat a udržovat kontakty v poslanecké sněmovně, senátu a orgánech státní správy
  • usilovat o vznik potřebné legislativy
  • soustavně spolupracovat se samosprávou a neziskovými organizacemi
  • prosazovat důležitou roli veřejných knihoven v občanské společnosti s důrazem na jejich schopnost poskytovat informace
  • aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese
  • hledat možnosti permanentního vzdělávání pracovníků veřejných knihoven
  • pomáhat při zviditelňování veřejných knihoven

 


Zpět na Regionální organizace a odborné orgány