BMI_logo.gif (10129 bytes)

Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny
(knihovny pro akci Březen měsíc Internetu)

Sdružení BMI
Hlavní akce
BMI 1999
BMI 1998
English summary
Homepage

Mediatel  www adresy knihoven ve Zlatých stránkách On-line


Příklady akcí knihoven

Prezentace služeb vlastní knihovny v médiích

Vzdělávací akce pro různé skupiny uživatelů

Výuka vyhledávání na Internetu

Rozšíření služeb, napojení na Internet

Bezplatný provoz, slevy

Podpora napojování na Internet, setkání se zřizovateli

Ankety, soutěže

Další zajímavé akce, výstavy s vazbou na využívání Internetu

Vydání tištěných materiálů

Zpět


16.08.2001
| SKIP |