Týden knihoven   SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven 2001

Byli jsme v Krumlově na happeningu

Když nás, členy pražského SKIPu, pozval Hanuš Hemola k pravidelnému podzimnímu cestování, těšila jsem se tak, až jsem se musela krotit, aby to nedopadlo špatně. Ve čtvrtek ráno 4.října jsme za hustého deště odjeli na jih s nadějí, že přestane pršet a my prožijeme nádherné tři dny po hradech a zámcích a na happeningu v Českém Krumlově, který měl být zahájen v pátek večer seznamovacím večírkem a pokračovat v sobotu soutěžemi jednotlivých regionálních družstev. Povinnosti jednotného oblečení kvůli snadné identifikaci se zhostila družstva většinou díky čtyřicetikorunovým tričkům úspěšně. Trička pražského SKIPu navrhla a vyrobila s pomocí své rodiny naše milá Ivana Marenová z Knihovny Akademie věd ČR. Zkratku SKIP směle předělala na Soutěžní Klání Informačních Pracovníků a my jsme si tímto činem vlastně (aniž jsme to tušili), určili naše další působení v soutěži. Hned první disciplína - představení regionu - nám dala pořádně zabrat. Kde jinde než v hospodě, po prvním dni hradozámkového chození po Hluboké, Ohradě, Holašovicích a Kaplici, po opulentní večeři a při dobrém moku, se dalo kolektivně skládat naše představovací veledílo. Rozhodli jsme se, že na melodie prostonárodních a zlidovělých písní vytvoříme veršovánky, ve kterých se alespoň dotkneme našich největších pražských knihoven a ústavů. Nakonec posuďte sami:

Nápěv: "Okolo Hradce v malé zahrádce..."
[:Uprostřed Prahy je všechno drahý, jenom ne v knihovně, carára:]
[:jedna je Městská, druhá je hezká, třetí je Technická:]


"Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu ..."
[:Představte si, představte si, knihovnické náměstí:]
virtuální Technická, není sice typická
nikdy se však nemejlí, rozesílá e-maily
to koukáte, to koukáte, knihovnické náměstí
[:Představte si, představte si, knihovnické náměstí:]
pak tu máme Městskou, několik let hezkou
čtenářů statisíce, šílené knihovnice
to koukáte, to koukáte,knihovnické náměstí
[:Představte si, představte si, knihovnické náměstí:]
v Klementinu srdce má každá naše knihovna
baroko ni OPACy nevzbuzují rozpaky
to koukáte, to koukáte, knihovnické náměstí!

"Arizona, Arizona ...."
V Parlamentu, v Parlamentu, nebojí se dokumentů
knihovníci v potu tváře poučují své čtenáře
ve znamení pokroku střílí rady od boku - pif,paf

"Rybitví, Rybitví, Rybitví..."
To i v Národní, Národní, Národní, ani tam to nejni špatný ...

"Znám já jeden krásný zámek ..."
Znám já jeden krásný ústav nedaleko Jinonic
chodili jsme tam snad všichni, nenaučili se nic

Zato v Národní, Národní ....

"Na Pankráci, na malém vršíčku ..."
[:Na Pankráci, na našem VOŠISu, slibovali bakaláře:]
slibovali, nedodali, to už jim nikdo neodpáře

Ale v Národní, Národní ...

"Horo, horo, vysoká jsi ... "
Školo, školo, vysoká jsi, má knihovno ubohá jsi
nechtěná jsi rektorama, prý nám mrháš financama

Ale v Národní, Národní ...

"Tu krásu nelze popsat slovy... "
Tu krásu nelze popsat slovy, je to Akademie věd
kdybych byl vědec ústavový, už bych se z ní nikdy nezved

Ale i v Národní, Národní ...

"Na tý louce zelený ..."
Na lékařský Národní, loudím knihu mnoho dní
[:asi ji maj přes ulici, anebo jsou marodný, marodný:]

Zato v marodný -ah, promiňte Národní, Národní ...

"Spi děťátko, spi ..."
Ministerstva spí, o nás nic neví
kdyby se tak probudila, zase by nám zavařila
jen ať radši spí

Ale v Národní, Národní ...

"My jsme Valaši, jedna rodina ..."
My jsem členové, SKIPu rodina
Pražské knihovny jsou naše otčina
my jsme členové, SKIPu rodina
a naše mamina Zlata Houšková!!!

Finále (jásavě) "Praha je všech Čechů ráj ..."
[:Praha je čtenářů ráj, v knihovnách všechno maj, všechno znaj:]
Praha je čtenářů ráj, v knihovnách všechno, všechno daj!!

Druhý den, v pátek, vysvitlo konečně sluníčko a předvedlo nám den jako vystřižený z babího léta. Pokračovali jsme tentokrát v klášterním lezení, navštívili jsme Vyšší Brod, kde nás páter Bruno (Slovák) provedl i knihovnou. Konstatovali jsme, že to bylo velice uspokojivé. Potom jsme se přesunuli na hrad Rožmberk, prohlédli, pokochali, nafotili, poobědvali a pokračovali v jízdě do Českého Krumlova, k cíli našeho snažení. Na zámku nás čekala úžasná protekční prohlídka nádherně zachovalého barokního divadla (spolu s námi sledoval i pan ministr Kužvart, neboť se současně s naší akcí konal ve městě i Ekofilm). Dvě hodiny před zahájením happeningu jsme zjistili, že nemáme nic nazkoušené, takže jsme využili prostor otáčivého hlediště v zámeckém parku a začali zkoušet. Protože do Krumlova přijeli nejen soutěžící (kapitánka Zlata Houšková, dr.Hanuš Hemola, Šárka Tafatová a Soňa Jelínková), ale i plný autobus pražskoskipácké klaky, zpívali jsme všichni. Tak nás to chytlo, že se kolemchodící návštěvníci zastavovali a tleskali nám. Po několikerém odzkoušení bylo konstatováno, že to snad nespleteme, Hanuš zpíval, Zlata rappovala "Národní intermezza" a Šárka se Soňou si vyzkoušely, co na kterou sloku mají zatancovat (končilo se kankánem).

Večer v knihovně, v Prokyšově sále, nás uvítaly naše krumlovské kolegyně v čele se svojí statečnou a stále ještě živou Danou Wimmerovou. Ta přivítala i krumlovského starostu Antonína Prince a poděkovala mu plyšovým Librosaurem za patronaci nad naším setkáním. Dalším hostem byl poslanec Tom Zajíček jako doprovod své ženy Alexandry Zajíčkové, která byla také ohodnocena plyšovým Librosaurem za pilotní projekt "Knihovna-informační centrum obce". Pan senátor MUDr. Martin Dvořák byl obdarován rovněž tímto plyšákem za pomoc s Knihovnickým zákonem. Soutěž hostů večera v balení knihy do igelitu vyhrál pan senátor suverénně, ale nic dalšího již nedostal.

Českokrumlovská hudební skupina Kapka, která nesmírně potěšila milovníky zpívání při kytaře, sklidila bouřlivý potlesk za všechny písničky, kterými prokládala jednotlivá vystoupení knihovníků. Vedoucí skupiny je ředitelem českokrumlovského divadla a v zákulisí mezi knihovnicemi šel jeden hlas, "že ten pan ředitel nemá chybu!"

Fioretto, skupina renesančního tance, byla milým překvapením se svými krásnými kostýmy a odvahou přitáhnout do společného tance i špičky českého knihovnictví.

Soutěžních družstev bylo sedm: Moravskoslezský region - Opavané, Jihomoravský region -Buchlovanky, Valašské království, Středočeský region (východ) - Říčanky, Městská knihovna z Prahy, pražský SKIP a domácí Jihočešky. Všechna družstva se postupně představila, Opavané excelovali s literárním pásmem "Chcu byč enem Prajz" v kostýmech, parukách a s makeupem, pražští SKIPáci sklízeli za každou slokou ovace v domnění, že už je konec, a ostatní také sbírali body od poroty. Buchlovanky v čele s vyškovským direktorem upláceli diváky i porotu slivovicí, což nebyl žádný projev pohostinnosti, ale bohapustý kalkul, jak ukázaly i konečné výsledky druhého dne. Krásný večer to byl!

Druhý den se pokračovalo v soutěžení. Kapitáni si vylosovali obálky se soutěžními úkoly a družstva se rozprchla k počítačům. Zadané úkoly se hledaly v OIS (Oficiální informační systém), historická osobnost se musela identifikovat, historická lokalita se musela najít, družstvo tam muselo dojít a přivést tam ukrytou asistentku. Všechno dopadlo dobře, nikdo nezabloudil, Jihočešky dokonce přivedly svoji asistentku spoutanou špagátem, po předchozím dohadování, zda ji mají hodit medvědům. Ale ti nebyli doma. Mezitím soutěžili nehrající kapitáni ve skládání zdravice a poděkování našim obětavým hostitelům. Všichni se vyznamenali (pražští SKIPáci opět zazpívali, ale tím diskvalifikovali svou kapitánku, neboť to byla soutěž pouze pro kapitány) a body byly definitivně rozdány. Tři družstva nasbírala stejný počet bodů - pražští SKIPáci, Opavané a Jihomoravané - a muselo se proto losovat kostkou. Pyrrhovo vítězství pořádat další ročník utrpěli Jihomoravané, protože opili i tu kostku. Aby to měli ještě těžší, odváželi si putovní pohár ve formě obřího keramického džbánu z Hrdějovic. A jelikož musí být tradice zachována, tentokrát z něj plným proudem tekl krumlovský řezaný Eggenberg. A všichni se těšíme, jak z něj příští rok poteče slivovice!

A zde máte náš poslední (adorační) příspěvek:

"Na Císařské louce stojí řada topolů ..."
Pod krumlovským zámkem stojí řada knihovnic,
přemýšlejí, přemýšlejí, nevymyslej´ nic.
Jestli hned nic nevymyslej´, půjdou od válu.
Radu hledaj´ v síti, knize, kancionálu.

"Rybitví, Rybitví..."
Knihovna, knihovna, knihovna, tam to není špatný.
Knihovna, knihovna, knihovna, tam je to celkem fajn.

"My jsme ti pražáci ..."
Děvčata z Krumlova, vltavská krev,
srdce maj´ na dlani, spanilý zjev,
široké znalosti a dobré známosti:
senátor, starosta, tanec a zpěv.

Knihovna, knihovna, knihovna, tam to není špatný.
Knihovna, knihovna, knihovna, tam je to celkem fajn.

"Vyvalte sudy..."
Přineste knihy, cédéčka, mikrofiše!
Knihovna zdejší přívětivostí dýše.
Sešly se tady z Moravy, ze Slezska, z Čech
knihovníků houfy, řady. Nikomu nedošel dech!!!!

Bylo to krásné, a bylo toho dost. Poděkování a vděčnost nehynoucí patří všem, kteří se zasloužili o toto setkání, kterým udělali obrovskou radost nám a snad i sobě.

Věra Tafatová z haly služeb NK ČR
(příspěvek je plný textů Hanuše Hemoly, Zlaty Houškové a Jaroslavy Štěrbové)

Čekání na Godota....(Pražáci čekají na začátek happeningu) Pražské soutěžní družstvo poprvé - uvolněná atmosféra po prvním úkolu (viz text) Jihočeská předsedkyně Dana Wimmerová zahajuje happening Senátor Dvořák v akci - vítězné balení Dr. Richter sleduje soutěž poroty Díky za vystoupení skupině Kapka Předseda SKIP mezi renesančními kráskami A dokonce i ve víru tance Krása soudobá a minulá aneb Knihovnicím sluší všechno Soutěžní družstvo Středočechů v práci Jihočeši po úspěšném splnění úkolu Dvě kapitánky názorné předvádějí rčení ´zvítězit o prsa´: nutno připomenout, že kapitánem vítězného družstva byl dr. Raška .... (viz text) Kaplické posezení (vymýšlí se texty..) Putovní pohár SKIP - tentokrát pro jižní Moravu Senátor skládá knihovníkům poklony (i když to na obrázku není jasně vidět, dobře se bavil... my ostatně také, což vidět je) Nástup soutěžních mužstev Knihovny Valašského království Horký kandidát na vítězství - Morava severní - Knihovna města Opavy Středočešky ještě jednou, tentokrát v krojích; Kecal je taky ženská Vítězné mužstvo z jihu Moravy (demižónek s voňavým úplatkem porotě taktně, ale neúspěšně schovává kapitán pod slušivý knihovnický plášť; ochutnat dostal každý, kdo chtěl; slivovice byla výborná...) Pražští pózují ještě jednou Vítá nás pan starosta... Petr Bezruč jr. Skupina Kapka v nejlepším Sluncem zalitý
českokrumlovský zámek Ani
švestkové občerstvení nezastavilo Hanuše Hemolu ve zpěvu Slezsko dobývá Český Krumlov Skupina Kapka Družsvo Slezska se představuje

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší.

12.11.2001


Zpět na Týden knihoven