Týden knihoven   SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven 2001

Pozvánka na tiskovou konferenci

Vážení novináři, zástupci médií,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na tiskovou konferenci v předvečer Týdne knihoven. Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 4. října 2001 v 10 hodin v klubovně Městské knihovny v Praze 1, Mariánské nám. 1.

Představitelé Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Vás seznámí s hlavními cíli a akcemi celostátní propagační akce Týden knihoven, která se koná letos již popáté ve dnech 8. - 14. října ve stovkách knihoven po celé republice.

Seznámíte se:

  • s přehledem zajímavých akcí, které připravily pro Týden knihoven jednotlivé knihovny v ČR, včetně kontaktů na pořadatele,
  • s negativními důsledky zastavení programu na podporu veřejného internetu v knihovnách v roce 2002,
  • s problematikou uvádění do života nového Knihovního zákona, který vstoupí v platnost 1. ledna 2002,
  • se zajištěním regionálních funkcí (pomoc malým knihovnám prostřednictvím krajských knihoven),
  • s dalšími aktuálními skutečnostmi, problémy, statistickými údaji o činnosti kniho-ven aj.

Připraveno je pro vás malé občerstvení

V Praze dne 26. září 2001

Za Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR:
PhDr. Vít Richter
Předseda

Aktuální informace
Kontakt: vit.richter@nkp.cz, tel. 0603223627

Zpět na Týden knihoven