SKIP

Týden knihoven

Budou knihovny první obětí reformy veřejné správy?

Prohlášení

Dokument ke stažení ve formátu .rtf

V České republice je od roku 1919 systematicky budována síť veřejných knihoven, která tvoří základní infrastrukturu pro vzdělávání, zpřístupnění kulturních hodnot a zprostředkování informací pro individuální rozvoj všech občanů. Základem tohoto systému jsou okresní knihovnické systémy, které garantují knihovny v okresních městech. Ty na zajištění regionálních funkcí získávají účelovou dotací z okresního úřadu.

Nová rozpočtová pravidla neumožňují okresním úřadům v příštím a následujících letech poskytovat finanční prostředky jako doposud prostřednictvím rozpočtu obcí, pokud jejich účel nebude v souladu s § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Z hlediska knihoven to znamená, že nebude možno financovat regionální funkce na úrovni stávajících okresů. Faktickým důsledkem tohoto opatření bude úplný rozklad systému veřejných knihoven v České republice, postupný úpadek a mnohde i zánik knihoven v malých obcích a městech, v každém případě však pokles rozsahu a kvality knihovnických a informačních služeb veřejných knihoven. Paradoxně tato opatření přicházejí v okamžiku, kdy vláda zahájila realizaci Státní informační politiky, která předpokládá, že systém veřejných knihoven bude představovat klíčovou struktury institucí, které zajišťují nejširší veřejnosti rovné šance v přístupu k Internetu a dalším informačním zdrojům.

Na problematiku financování regionálních funkcí knihoven na úrovni stávajících okresů upozorňovaly knihovny v nedávném období v souvislosti s přípravou legislativy pro reformu veřejné správy. 28.8.2000 zaslal Svaz knihovníků dopis ministrům kultury, financí a vnitra a vyzval je k jednání. Jedinou reakcí byla zatím odpověď ministra vnitra, který konstatoval, že cílem reformy veřejné správy není likvidace knihoven a dalších kulturních zařízení. Ministři kultury a financí se raději uchýlili k mlčení. V současné době již 32 knihoven získalo informace, že podpora okresní knihovnických systémů v roce 2001 končí. Další budou následovat. Začínají se propouštět zaměstnanci...

Rozpočtovou prioritou vlády v příštím roce je vzdělávání. Je ale otázkou, zdali lze vzdělávat národ bez fungujícího systému knihoven.


Zpět