SKIP

Týden knihoven

Zprávy z regionů o aktivitách k "Týdnu knihoven"

Dokument ke stažení ve formátu .rtf
Brno | České Budějovice | Český Krumlov | Český Těšín | Hradec Králové | Mladá Boleslav | Nejdek | Olomouc | Ostrava | Plzeň | Praha | Prostějov | Šumperk | Uherské Hradiště | Ústí nad Labem | Ústí nad Orlicí | Vsetín | Zlín

Brno

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pořádá výstavu

KNIHOVNA PRO MĚSTO/Obnova kulturní památky Schrattenbachův palác

Knihovna Jiřího Mahena, největší městská veřejná knihovna na Moravě, druhá největší v ČR, se představuje veřejnosti jako soudobé kulturně společenské, informační a vzdělávací centrum. V roce 2001 má být ukončena rekonstrukce ústřední knihovny KJM, barokního Schrattenbachova paláce, Kobližná 4, který bude pro veřejnost k dispozici jako otevřené, variabilní, vysoce kultivované středisko pro volný čas. Souběžné úpravy v síti poboček dotvoří organismus moderní knihovny, jakou obyvatelé současného velkoměsta potřebují.

V prostorách výstavy je pracoviště informační služby KJM. Průvodcovský výklad pro kolektivní návštěvy je možno sjednat v KJM, 05/43211506, e-mail: janekova@kjm.cz


České Budějovice

Státní vědecká knihovna České Budějovice

Rozšiřujeme možnosti přístupu k elektronickým zdrojům informací:


Český Krumlov

Městská knihovna v Českém Krumlově

Do 31.12.1997 okresní knihovna. Od 1.1.1998 městská knihovna s regionální funkcí (41 knihoven metodického obvodu).

Do 31.12.2000 dotována regionální funkce z rozpočtu Okresního úřadu v Českém Krumlově.

V současné době se Českokrumlovsko může pochlubit dobře fungující sítí knihoven. Všechny profesionální knihovny okresu (8) jsou připojeny na Internet díky programu MK ČR "RISK". Započato bylo připojování i knihoven obecních s neprofesionálními pracovníky a to díky Min. pro místní rozvoj v rámci jeho "Programu obnovy venkova".

Od 60. let je v MěK Č. Krumlov budován doplňovací knihovní fond, z něhož jsou ve formě cirkulačních souborů pravidelně několikrát ročně zásobovány obecní knihovny novější literaturou. V rámci regionální funkce českokrumlovská knihovna zajišťuje knihovnám regionu metodickou pomoc, konzultace a základní školení, např. při práci s novými informačními technologiemi, v oblasti komunikačních dovedností apod. za účelem udržení odborné úrovně těchto knihoven.

Od 1.1.2001 je výkon regionální funkce knihovny ohrožen z důvodu změn rozpočtových pravidel okresních úřadů a bez dotace hrozí rozpad dlouhodobě budovaného a funkčního celookresního systému.

Městská knihovna Český Krumlov se snaží být skutečným informačním centrem pro nejširší veřejnost. Podílela se na tvorbě Oficiálního informačního systému města Č. Krumlov (www.ckrumlov.cz). Spolupracuje s ostatními kulturními zařízeními ve městě (koordinuje dlouhodobý projekt "1000 dnů pro Evropu"), je zapojena do práce na Strategickém plánu města, v rámci akce Týden knihoven 2000 zahájí činnost jedno z informačních center strategického plánování právě v prostorách knihovny (ve spolupráci s Informačním centrem občanského sektoru).

Pondělí 9.10. v 17,00 hod. - odd. pro dospělé čtenáře
Myrta a růže - pohádky německého romantismu
Program určen dětem i dospělým

Úterý 10.10. v 17,00 hod. - odd. pro dospělé čtenáře
Věčnost a den města
Povídání s fotografem Michalem Tůmou nad nedávno vydanou publikací o Českém Krumlově

Středa 11.10. od 13,00 do 15,00 hod. - studovna a čítárna
Internet pro děti (pro začátečníky stručná instruktáž, jinak volné "surfování")
Minimálně 30 minutový přístup zdarma! (K dispozici bude 5 počítačů, doporučujeme rezervaci předem!)

Středa 11.10. od 15,00 do 17,00 hod. - studovna a čítárna
Internet pro dospělé (pro začátečníky stručná instruktáž, jinak volné "surfování")
Minimálně 30 minutový přístup zdarma!

Středa 11.10. od 17,00 do 18,00 hod. - studovna a čítárna
Informační centra strategického plánu města
Na setkání srdečně zveme širokou veřejnost, nejen zástupce českokrumlovských neziskových organizací!
Akce se koná ve spolupráci s ICOS Č. Krumlov (dříve ICN)

Pátek 13.10. od 12,30 do 18,00 hod. - dětské odd.
Dobrý den, knížky!
Možnost seznámení s provozem knihovny a nabídkou knih a služeb oddělení pro děti i dospělé čtenáře
Drobné soutěže pro všechny návštěvníky

Po celý týden prodej vyřazených knih za výhodné ceny a také možnost vrácení "upomínkovaných" knih a časopisů bez pokut!!!


Český Těšín

Ve středu 11. října zahájí činnost pobočky Městské knihovny na ul. Havlíčkově v Českém Těšíně, kde je vybudováno kontaktní místo veřejné správy a veřejnosti ve smyslu zákona 106/1999Sb. Jeho zřízení financoval Městský úřad v Českém Těšíně z výtěžku z hracích přístrojů podle zákona 202/1990Sb.

Pracoviště je připojeno pevnou linkou k internetu, shromažďuje soubor informačních materiálů městského úřadu, buduje vlastní informační databáze o městě, poskytuje tištěné výstupy z archívních materiálů města uveřejněných na webu.

Pracoviště dále plní funkci univerzální půjčovny a je centrálním pracovištěm pro práci s polskou literaturou a informacemi v polském jazyce na území města.

Kromě tohoto pořádáme řadu dalších akcí, např.:


Hradec Králové

Okresní knihovna

Hudební oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové nakupuje od roku 1998 CD ROMy s hudební tematikou a encyklopediemi a nabízí je široké veřejnosti i odborníkům. Profilově budovaný fond je pravděpodobně jeden z mála v knihovnách ČR. Od léta roku 2000 se snaží hudební oddělení aktivně propagovat databazi EBSCO a PROQUEST v odborné i široké veřejnosti.

Státní vědecká knihovna

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové obdržela na základě projektu LI 2000 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky na získání databáze naskenovaných českých norem. Normy potřebují zejména firmy, organizace ale i jednotlivci pro svůj výzkum, vývoj, výrobu i obchodní činnost, aby splňovali kriteria požadovaná dnes zcela běžně v evropském prostoru. Pomocí databáze na 15 CD-ROMech bude Státní vědecká knihovna uspokojovat informační potřeby v této oblasti v celém východočeském regionu. Báze, kterou jsme získali od Českého normalizačního institutu, obsahuje asi 11 000 norem a bude 1 x ročně doplňována. Jsme jedni z mála, kdo má databázi norem v tomto rozsahu k dispozici.


Jindřichův Hradec

Týden knihoven 2000 na Jindřichohradecku

Akce připravené na letošní Týden knihoven jsou zaměřeny především na

Městská knihovna Jindřichův Hradec - 10.10. 2000 v 18 hodin - prezentace právě vyšlé publikace jindřichohradeckého autora Aloise Majera "Magický prsten Jindřichohradecka"

Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí - 10.10. 2000 v 10 hodin - setkání starostů a profesionálních knihovníků větších míst okresu na téma "Knihovna - informační centrum obce"

Jihočeská škola obnovy venkova Novosedly nad Nežárkou - 12.10. 2000 v 10 hodin - setkání starostů a knihovníků menších obcí na téma "Knihovna - informační centrum obce

Městská knihovna Jindřichův Hradec a Malý divadelní sál Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci - středa 11.10. 2000 v 10,30 hodin - slavnostní zahájení činnosti Regionálního evropského informačního střediska se zaměřením na zemědělství, ekologii a trvale udržitelný rozvoj venkova

Profesionální knihovny okresu - zapojení do propagace problematiky Evropské unie - organizace a příprava okresního kola výtvarné soutěže žáků ZŠ na téma "Region, ve kterém chci žít" zprostředkování účasti zájemců v elektronickém interaktivním testu "Cesta do Bruselu"

V srpnu letošního roku byla zahájena účelová rekonstrukce budovy pro novou Městskou knihovnu v Jindřichově Hradci. Stavba by měla být předána v červnu roku 2001 !!!


Mladá Boleslav


Nejdek

KNIHOVNA v podkrušnohorském N E J D K U oslaví letos 55. výročí vzniku

Když po válce vzniká knihovna, fond 50 svazků je převážně německý. První čtenáři se musí spokojit s darovanými knihami. Dnes , kdy má knihovna 37.000 svazků, odebírá téměř 100 exemplářů periodik, poskytuje informační služby, provádí kopírování, besedy a soutěže pro děti, musí se vejít do pouze třikrát větších prostor než byly ty poválečné.

Využití grantu SOROS v I. etapě (který obdržela zásluhou Okresní knihovny v Karlových Varech) přineslo možnosti vybavení další výpočetní technikou. V letošním roce, ve II. etapě, ve které doufá, že také uspěje, by bylo možné pokračovat v získání dalších počítačů tak, aby INTERNET, ON-LINE katalogy mohly být k dispozici dospělému i dětskému uživateli.


Olomouc

Okresní knihovna

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil i v letošním roce celostátní propagační akci Týden knihoven. Okresní knihovna v Olomouci se k Týdnu knihoven připojí aktivitami ve dnech 9. - 14. října 2000.

Při Dnech otevřených dveří bude provedena registrace nových čtenářů do konce roku 2000 bez poplatku.

Ve všech knihovnách proběhne čtenářská amnestie, možnost vrácení dlouhodobě půjčených knih, periodik a hudebnin bez sankčního poplatku.

Okresní knihovna v Olomouci, nám. Republiky l, jednotlivé provozy

9.- 13.10. oddělení pro dospělé čtenáře

9.10. oddělení pro děti a mládež

10.10. oddělení hudby a umění

10.10. útvar regionální literatury a informačních služeb (Relis)

Pobočky knihovny v Olomouci

Nové Sady

Přednádraží

Neředín

Nový Svět

Knihovna Antonína Šprince

Holice

Tabulový vrch

Na všech pobočkách proběhne anketa k průzkumu potřeb dospělých uživatelů veřejných knihoven, která bude vyhodnocena a s výsledky bude veřejnost seznámena na webových stránkách knihovny.

Veřejné knihovny na Olomoucku

MK Bouzov

MěK Litovel

MK Náměšť

MK Senice

MK Štěpánov

MěK Šternberk

MK Tršice

Místní knihovny v obcích - informace o akcích na vývěskách a vyhlášení v obecním rozhlase.


Ostrava

Státní vědecká knihovna

Státní vědecká knihovna v Ostravě připravila pro své uživatele hlavně z řad středoškolských a vysokoškolských studentů nabídku akcí, kterými se hodlá podílet na Týdnu knihoven.

Stěžejní záležitostí v propagaci obsáhlých informačních zdrojů, které knihovna vlastní a zpřístupňuje však bude cyklus instruktáží probíhajících v multimediální studovně oddělení bibliografie, kde budou návštěvníci školeni v užívání českých i zahraničních hledačů na síti Internet a hlavně ve využívání velkého množství databází, které knihovna získala a to především:

Pro studenty středních škol budou po celý týden a po celou dobu provozní doby, tedy od 7.00 hod. do 19.00 hod. pořádány exkurze s výkladem spojené s možností zpřístupnění všech prostorů knihovny.


Plzeň

Státní vědecká knihovna v Plzni, která v letošním roce slaví 50 let od svého založení, se za dobu svého působení stala klíčovou kulturní a vzdělávací institucí města i regionu, kterou rádi navštěvují nejen studenti a pedagogové středních i vysokých škol, ale i široká veřejnost. Svým uživatelům může nabídnout formou absenčních a prezenčních výpůjček více než 1,5 mil. svazků knihovních jednotek, od klasických knih přes časopisy, gramodesky, video a audiokazety, dále možnost přístupu na Internet, případně přístup do faktografických a multimediálních databází instalovaných v systému Utra*Net.

V rámci své činnosti rozvíjí kulturní aktivity i v dalších oblastech, pořádá odborné přednášky a výstavy (v současné době jsou přístupné Naše krásná, milovaná... - obrazy, kresby a drobná grafika s motivy budovy, ve které od roku 1950 knihovna sídlí, a expozice starých tisků Z pokladů Státní vědecké knihovny). Spolupracuje nejen s tuzemskými a zahraničními knihovnami, ale i s dalšími organizacemi.

V Týdnu knihoven připravuje ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků západo-českého regionu setkání knihovníků - juniorů, v sobotu 14. 10. 2000 bude mít veřejnost možnost v době od 9 do 13 hodin se zdarma seznámit nejen s Internetem, ale i s novými elektronickými zdroji a službami na bázi ICT. Věříme, že tato akce se setká se zájmem veřejnosti a přiláká do knihovny další uživatele.


Praha

Knihovna CERGE-EI

Knihovna CERGE-EI byla založena jako specializované zařízení pro ekonomické informace v roce 1992, oficiálně byla otevřena veřejnosti v roce 1994. Je pracovištěm veřejně přístupných informačních služeb pro specializované oblasti ekonomických věd návazně na cíle a zaměření CERGE ( Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání, Univerzita Karlova) a NHÚ AV ČR ( Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky).

Jako základní konzervační fond knihovna CERGE-EI shromažďuje literaturu z tématické oblasti transformace ekonomik střední a východní Evropy a k přípravě vstupu přidružených států do Evropské unie.

Knihovna CERGE-EI zpřístupňuje širokou škálu odborných ekonomických informací v klasické i elektronické podobě. Svůj fond nabízí čtenářům prostřednictvím integrovaného automatizovaného knihovního systému OLIB, přístupného na adrese http://olib.cerge.cuni.cz.

Na webovské stránce knihovny http://library.cerge.cuni.cz je zajištěn přístup k vybraným odborným ekonomickým časopisům. V současné době zpřístupňuje knihovna také okolo 30 ekonomických databází na CD ROM a umožňuje přímý vstup do databází Knihovny AV ČR.

U příležitosti Týdne knihoven knihovna CERGE-EI uspořádá 9. října 2000 Den otevřených dveří s ukázkou atraktivních ekonomických databází.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE / MKP/

Nestěžujeme si. Proč?

Deklarujeme se jako knihovna pro každého, kdo se snaží porozumět světu i sám sobě. A o to se každodenně snažíme i my. Problémy máme logicky jako ostatní veřejné knihovny a průběžně se s nimi potýkáme. Jsme největší veřejná knihovna v ČR a tak mají leckdy možná trochu jiný charakter. Mnohé jsou i důsledkem naší velkorysé strategické koncepce, kterou se snažíme důsledně naplňovat a pokud někdy není zbytí, alespoň pružně přizpůsobit konkrétní situaci, abychom ke stanovenému cíli došli byť třeba jinou cestou, než jsme původně zamýšleli.

A proč si nestěžujeme? Ve statistice sledovaných výkonových ukazatelů zaznamenáváme trvale příznivý trend dobrých výsledků ve všech ukazatelích. Zájem čtenářů a uživatelů o naše služby je pro nás tím nejlepším dokladem, že naše úsilí poskytovat jim kvalitní služby za velmi dostupných podmínek se nemíjí účinkem. Naše knihovní síť se postupně rozvíjí ve prospěch poboček s plně automatizovaným provozem. Chceme veřejnost podporovat v zájmu o četbu, poskytovat jí všeobecné, praktické i komunální informace a umožnit jí také nezbytný přístup do světa počítačových bází a posléze i multimédií a rovněž tak vstup do globální sítě Internetu. Není to jednoduché, ani levné. A tak se na dosahovaných výsledcích zásadním přístupem nutně podepisuje i náš zřizovatel - Hlavní město Praha, které rozumně poskytuje nezbytné finanční prostředky. A pochopení pro naše záměry nacházíme i u většiny městských částí, které si přece jen uvědomují současný význam veřejné knihovny pro své obyvatele.

Ano, máme problémy tak, jak je přináší v celé své rozmanitosti každodenní realita. Ale snažíme si jim nejprve porozumět a následně se s nimi "poprat." Jiná cesta k jejich vyřešení stejně nevede. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE /MKP/ pořádá nejrůznější kulturně vzdělávací a společenské akce pravidelně v průběhu celého roku. Letos jsou koncipovány zejména s ohledem na udělení titulu Evropské město kultury r. 2000 našemu hlavnímu městu a mají jak celopražský, tak lokální charakter.

Právě v tomto období probíhá v jednotlivých obvodních knihovnách MKP vyhodnocení celopražské literární soutěže "PRAHA MÝMA OČIMA." Ve spolupráci s PIS se naše knihovny, které jsou kontaktními místy, kde je možné získat přihlášku a pracovní listy, podílejí rovněž na soutěži "Poznávejte Prahu - Evropské město kultury." Ve vybraných pobočkách ve všech pražských obvodech je také realizována putovní výstava, kterou MKP připravila ve spolupráci s partnerskými knihovnami. Výstavní expozice přibližuje ostatní Evropská města kultury r. 2000 /návaznost na letošní hlavní projekt MKP, který se pod názvem "Města-knihy-knihovny 2000" prezentoval v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2000/. V Týdnu knihoven je výstavka instalována v knihovně ve Školské ul. v Praze 1.


Prostějov

Knihovna praská ve švech

Tak to napsal jeden novinář, když navštívil prostějovskou knihovnu. Není se co divit, v budově z roku 1823, původně střelnici ostrostřelců, už od roku 1919 sídlí prostějovská veřejná knihovna. Od té doby se sice kapánek rozšířila, ale bohužel ne příliš. Ono to ani nejde.

Od roku 1998, kdy knihovna zahájila provoz v rekonstruovaných prostorách, zahájila také informační služby pro různé kategorie uživatelů, studenty, podnikatele, internetové zájemce a fanatiky, regionální informační službu. Knihovna je také anagažována v rámci všech grantů, které byly vypsány ministerstvem kultury.Za tyto prostředky také lze vykonávat informační službu adekvátní naší době a požadavkům našich uživatelů. Nyní jsou na řadě pobočky a jejich efektivní spojení s "centrem", tj hlavni budovou.

Pro letošní týden knihoven jsou připraveny oblíbené internetovské semináře, pro seniory, aktivně činou populaci a pro děti, je vyhlášena amnestie pro dlouhodobě upomínané čtenáře, seminář pro knihovníky s tematikou komunikací s dospívající mládeží a řada dalších akcí. Přijďte se podívat a uvidíte na vlastní oči. V knihovně se vždycky něco děje.


Šumperk

Knihovna v Šumperku odstranila další bariéru.

Městská knihovna Šumperk ve čtvrtek 12.října zahájí provoz pracoviště Internetu pro nevidomé uživatele. Pracoviště bylo pořízeno s pomocí grantu Ministerstva kultury ČR v programu RISK (Rozvoj informační sítě knihoven). Knihovně se tak v krátké době podaří odstranit již druhou bariéru pro zdravotně postižené občany. První odstraněnou bariérou bylo vybudování vstupu pro imobilní pomocí zvedací plošiny. Ten je v provozu od poloviny září a kromě majitele budovy - Okresního úřadu Šumperk a zřizovatele - města Šumperk na jeho stavbu přispělo také Konto bariéry Nadace Charty 77.

Pohádková vlastivěda okresu Šumperk je cyklus, do kterého se mohou prostřednictvím veřejných knihoven okresu zapojit zájemci nejen z řad dětských čtenářů. V rámci "Vlastivědy" vychází - za redakce Městské knihovny Šumperk - jednotlivé "pohádkové lístečky" s pověstmi či pohádkami regionu, jejichž vydávání iniciovala tato knihovna s pomocí grantu MK ČR a dále převzaly obce, ke kterým se pověsti vztahují. Pohádkový lísteček je možné získat pouze na základě správné odpovědi na kvízové otázky, a to buď přímo v šumperské knihovně nebo prostřednictvím střediskových a místních knihoven okresu. Zájem o Pohádkovou vlastivědu je veliký nejen mezi dětmi, kterým je přeci jenom především určena, ale i ze strany obcí, které se na její realizaci finančně podílejí. Mimořádným úspěchem celého projektu je i ta skutečnost, že se podařilo prostřednictvím knihovny najít vydavatele knihám místních pověstí regionu. U příležitosti Týdne knihoven bude již možné představit maketu knihy pověstí sběratele Bohuslava Indry Severomoravské pověsti a zkazky, která vyjde ještě v tomto roce.


Uherské Hradiště

Týden knihoven v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana

V říjnu se již tradičně koná celostátní propagační akce knihoven České republiky nazvaná Týden knihoven. Během tohoto týdne, který letos připadl na 9. až 15. října, se malé i velké knihovny snaží upozornit na svou existenci a široké spektrum služeb, které nabízejí. Činí tak prostřednictvím řady tradičních i netradičních akcí. Také Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana ctí Týden knihoven a připravila pro veřejnost přitažlivý program.

Celý týden bude knihovna přihlašovat nové čtenáře zdarma, bez poplatků. Knihovna vyhlašuje na Týden knihoven také amnestii na veškeré dlužné poplatky a dokumenty, které čtenáři dosud opomněli vrátit a učiní tak v tomto týdnu.

Hudební oddělení knihovny v Týdnu knihoven snižuje cenu za půjčování CD disků na 50 procent, tj. 5,- Kč za 1 CD na 1 den.

V úterý 10. října a čtvrtek 12. října bude knihovna předvádět nové druhy služeb pro čtenáře - zprostředkování digitálních kopií dokumentů ze Státní technické knihovny v Praze a přístup do obřích plnotextových databází EBSCO, které obsahují více než 3.300 titulů plných textů zahraničních novin a vědeckých časopisů z oblasti společenských a humanitních věd, ekonomie, financí, managementu, mezinárodního obchodu a též do přední světové lékařské databáze MEDLINE. Přístup k těmto informačním zdrojům má Knihovna BBB jako člen konsorcia českých knihoven EIFL zdarma.

Ve středu 11. října čeká návštěvníky Knihovny BBB překvapení - prodloužený provoz do 20 hodin a po celý den obsluha knihovnic v historických kostýmech!

Vyvrcholením Týdne knihoven bude v Knihovně BBB pátek 13. října. V podvečer uspořádá oddělení pro děti na Masarykově náměstí Setkání broučků - lampionový průvod. Vítány jsou děti i jejich rodiče se světýlky všeho druhu - lampiony, lampičky, baterky, tykadélka. Po skončení průvodu se mohou děti i dospělí jít podívat, co se děje v noci v knihovně. Knihovna BBB totiž poprvé ve své historii nezavře na noc, ale bude mít otevřeno NON-STOP 24 hodin, a bude tedy poskytovat všechny své služby i během nočních hodin. Čtenáři si budou moci třeba i ve 3 hodiny ráno vypůjčit knihu, přečíst noviny nebo surfovat na Internetu. První noční provoz v historii knihovny obohatí i noční výstava obrazů bretaňského malíře Moarcha Evena a hudební produkce skupiny DISYO ve stylu etnohudby. Přijďte zjistit, jaké to je, chodit do knihovny v noci!


Ústí nad Labem

Týden knihoven v ústecké vědecké knihovně

Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem se představuje v druhém říjnovém týdnu svým čtenářům. Zajímavé budou každodenní exkurze po knihovně, kdy se uživatel blíže seznámí s elektronickým katalogem fondu knihovny, jehož obsluhu mu předvede zástupce knihovny. Jmenovaná knihovna má již zhruba dvě třetiny knižního fondu elektronicky zpracované a tři hlavní půjčovny (ústřední vědecká, půjčovna beletrie a populárně naučné literatury a hudební oddělení) svůj fond půjčují přes automatický výpůjční protokol. Poslední výpůjční místo, oddělení pro děti a mládež, jehož fond je již též elektronicky zpracován, s automatizovanou výpůjčkou začne v r. 2001.

Den otevřených dveří pro učitele základních škol a víceletých gymnázií bude ve čtvrtek 12.10. Pedagogové sami uvidí, kolik informací mohou spolu s dětmi čerpat z fondu dětského oddělení ústecké knihovny.

Možnost seznámit se s českou databází Anopressu (novinové a časopisecké články tuzemských novin a časopisů) i zahraničními bázemi firem EBSCO a OCLC budou mít i zástupci státní správy města Ústí nad Labem. Ředitel knihovny ing. Aleš Brožek je očekává v úterý 10. října a sám uvedené databáze zájemcům předvede. Ukáže jim i výsledky projektu pro romskou komunitu nazvaného Vyměňte si příběhy, který proběhl pouze ve třech knihovnách České republiky.

Celý týden se pak uživatelé, ale i běžní návštěvníci ústecké knihovny mohou těšit z výstavky bibliofilií a faksimilí, fondem, který je, dá se říci, ozdobou každé knihovny.


Ústí nad Orlicí


Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Skončilo léto, přichází doba sychravého podzimu - a to je to správné období pro všechny příznivce literatury. A také je to nejlepší čas pro návštěvu knihovny.

Knihovny v okrese Vsetín se i letos ve dnech 9.-13. října zapojí do celorepublikového projektu "Týden knihoven". V jeho rámci se široké veřejnosti připomíná poslání a služby, které knihovny nabízejí. Nezapomíná se ani na akce kulturní, vzdělávací a především v dnešní době informační.

Mladá generace se k informacím - zejména k těm, které lze získat prostřednictvím nových informačních technologií, dostává daleko snadněji, než příslušníci vyšších věkových skupin.

Pro starší spoluobčany zejména je určena akce Internet pro seniory (10.10. 10-18 hodin), kdy bude Internet pracovníkem knihovny předváděn bezplatně. 10. října v 18,30 proběhne akce v rámci Seniorklubu Nebojte se počítače. Ve dnech 11.-13. října pak bude v ranních hodinách počítač (a také Internet) k dispozici zdarma všem seniorům, kteří si budou chtít nově nabyté vědomosti vyzkoušet.

Všem zájemcům o současnou literaturu je určena beseda s PhDr. Lubomírem Machalou, CSc. (VŠ učitel, literární historik a kritik - Univerzita Olomouc) Česká literatura na konci tisíciletí - 12.10.2000 - 18.30 hod.

Dne 13.10. v 18,30 proběhne další beseda, a to beseda s poslancem JUDr. Cyrilem Svobodou na téma Právní stát - vymahatelnost práva.

Ani dětská oddělení nezůstávají v nabídce pozadu. Budou zde probíhat soutěže, kvízy, předvádění nových CD rom, pohádkový videostop - akce, které zaručeně vždy děti do knihovny přitáhnou: - Televizi nebo knížku, Malování v knihovně, Počítač, kamarád i pomocník, Pojďte s námi do knihovny#

Za významnou událost považujeme také rozšíření služeb pro zrakově postižené, kteří ke své knihovně, vybavené již Internetem pro nevidomé, skenerem, a mnohými programy pro zrakově postižené, získají navíc také možnost využití kamerové lupy pro okamžité vyhledávání v nejrůznějších textech a publikacích - perfektní je např. vyhledávání ve slovníku, jak nám řekl Tomáš Valůšek, jeden ze zrakově postižených, který zvukovou knihovnu (založenou již v roce 1992) často a rád navštěvuje. Poděkování za možnost zřízení a postupného vybavování pracoviště pro zrakově postižené patří zejména MK ČR - díky grantům po dobu několika posledních let.

V rámci Týdne knihoven proběhnou nebo již proběhly další doprovodné akce:

Veřejné knihovny na Vsetínsku

Všechny městské a místní knihovny okresu Vsetín připravily pro Týden knihoven bohaté a zajímavé programy, které jsou zaměřeny na dětské i dospělé čtenáře. Knihovny připravují exkurze, besedy s informacemi o knihovně, čtenářské ankety a další vzdělávací a kulturní akce.


Zlín

Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně bude opět sloužit svým čtenářům

9. října 2000 bude obnoven provoz v hlavní budově Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně po náročných stavebních úpravách , které v knihovně probíhaly letošní léto. V oddělení pro děti a mládež a v oddělení pro dospělé čtenáře byly staticky zpevněny podlahové konstrukce a vyměněna podlahová krytina. V budově je nově instalován osobní výtah, který usnadňuje přístup do vyšších podlaží knihovny. Spolu se schodišťovou plošinou výtah umožní přístup do všech oddělení knihovny i pro občany s omezenou pohyblivostí. Na financování rekonstrukce se podílely město Zlín a Okresní úřad Zlín, který je zřizovatelem knihovny. Částkou 50 000 Kč přispěla Nadace Charty 77.

Současně s otevřením knihovna připravila rozšíření nabídky svých služeb. 11. října bude za přítomnosti zástupců státní správy a samosprávy a dalších hostů zahájen provoz Informačního a referenčního centra. Centrum bude zaměřeno na poskytování informací z oblastí: společenské vědy, vzdělávání, kultura, veřejný život, státní správa a samospráva, region Zlín, neziskový sektor. Pracoviště centra bude umístěno v oddělení pro dospělé čtenáře.

Novinkou je rozšíření výpůjční doby v hudebním oddělení, které mimo středu bude otevřeno každý všední den od 14 do 18 hod. Provozní doba ostatních oddělení zůstává beze změny.


Zpět