SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Zpráva o hospodaření SKIP za roky 1998 - 2000

Příjmy ROK 1998 ROK 1999 ROK 2000
Pronájem a inzerce 80 374 16 000 17 971
Prodej publikací 31 342 33 110 9 860
Ostatní   10 024 24 300
Úroky 5 120 4 108 1 846
Vratky 143 8 360 11 891
sjezd 51 730    
Dotace 173 650 446 897 125 000
Dary 81 026   20 000
Příspěvky 87 825 130 765 145 083
příspěvek na ZN   16 377 23 996
vyúčtování účetnictví   18 240  
Ostatní příjmy nedaněné   8 634  
Grant s UISK 102 320 52 351 79 756
CELKEM 613 530 692 515 459 703
 
Výdaje
 
Materiál 15 268 47 347 12 831
 
Provozní režie SKIP:      
semináře 125 116 249 594 55 341
cestovné tuzemsko 9 535 25 494 23 547
cestovné zahraničí 25 071 32 231 42 370
diety zahraničních hostů 0 1 000 0
překlady 890 500 0
tisk 59 501 92 211 92 349
poplatky bance 3 284 6 456 5 843
poplatky IFLA 42 248 35 015 41 125
členství SKIP v organizacích 1 200 1 250 3 350
ubytování 3 810 14 752 25 335
poštovné 22 362 17 169 10 971
výdaje grantu UISK 0 102 172 0
poplatky za ZN 23 610 25 995 26 541
dohody 54 258 75 625 104 584
daň z dohod 7 175 13 256 20 534
pronájem     15 938
občerstvení 73 980 3 710 4 158
odměny za soutěže 5 000 1 000 20 654
dary 356 1 747 769
vratky 30 580   10 900
CELKEM 503 244 746 524 517 140
 
Hospodářský výsledek 110 286 -54 009 -57 437

Zpracovala: Alena Kvasničková
Schválil: PhDr. Vít Richter
V Praze dne 19.6.2001

4.7.2001


Zpět na Návrhy - materiály