SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Zpráva volební komise z voleb statutárních orgánů na 4. valné hromadě SKIP

Podle prezenčních listin bylo na valné hromadě přítomno, resp. zastoupeno 264 členů s hlasovacím právem.

I. Výsledky voleb do VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 253 hlasovacích lístků, z toho 253 bylo platných.

Zvolení členové VV SKIP:

pořadí jméno počet hlasů
1. PhDr. Vít Richter 248
2. PhDr. Karel Sosna 228
3. Mgr. Roman Giebisch 225
4. Ing. Martin Svoboda 221
5.-6. Mgr. Milena Kodýmová 220
5.-6. PhDr. Ladislav Kurka 220
7. Mgr. Ladislav Zoubek 219
8. Mgr. Ladislava Zemánková 216
9. Mgr. Alena Otrubová 207
10. Mgr. Jaroslava Štěrbová 188
11. PhDr. Miloslava Faitová 181
12. PhDr. Miloš Kvapil 180
13. PhDr. Jiřina Bínová 171
14. PhDr. Anna Stöcklová 168
15.-16. PhDr. Jarmila Okrouhlíková 152
15.-16. Mgr. Helena Potůčková 152
17. PhDr. Stanislava Bícová, CSc. 151
18. PhDr. Hana Nová 145
19. PhDr. Jana Hájková 135
20. PhDr. Dana Kroulíková 131

Pořadí na 20. a 21. místě bylo stanoveno v plénu valné hromady losem.

Zvolení náhradníci VV SKIP

pořadí jméno počet hlasů
21. PhDr. Šárka Kašpárková 131
22. PhDr. Daniela Novotná 124
23. Libuše Johnová 118
24. Mgr. Naděžda Čížková 111
25. PhDr. Stanislav Kalkus 99
26. Jaroslava Starcová 93
27. Ivana Troupová 92
28. Ing. Aleš Brožek 87
29. Mgr. Dagmar Sýkorová 70

II. Výsledky voleb do dozorčí komise VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 253 hlasovacích lístků, z toho 249 bylo platných a 4 neplatné.

pořadí jméno počet hlasů
1.-2. PhDr. Ivo Brožek 248
1.-2. Lydie Raková 248
3.-4. Hana Pfeiferová 247
3.-4. PhDr. Jana Sodomková 247
5.-6. Marie Mališová 246
5.-6. Mgr. Zdeňka Stromková 246
7. Mgr. Miluše Mírková 245
8.-10. Miloš Kudera 244
8.-10. Eva Rubešová 244
8.-10. PhDr. Ivana Štrossová 244

III. Výsledky volby předsedy SKIP:

Na návrh volební komise byl zvolen předsedou SKIP PhDr. Vít Richter v plénu valné hromady aklamací.

V Brně 22. června 2001

Předseda volební komise:
PhDr. Hanuš Hemola

Členové volební komise:
Agnesa Kristenová
Eva Jilečková
Helena Matasová
Ivana Rothová
Olga Domorázková Mgr.
Ladislava Skopová
Táňa Čejková Mgr.
Vladislav Raška PaedDr.
Jaroslava Biolková

Za správnost PhDr. Hanuš Hemola

26.6.2001


Zzpět na Návrhy - materiály