Z  ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ - JUBILEJNÍ SEMINÁŘ O AUTOMATIZACI KNIHOVEN

    7. a 8. září 1999 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konal již 10. pracovní seminář o automatizaci knihoven. Jako každý rok se ho zúčastnilo přes 200 pracovníků knihoven. Na programu letošního setkání byla dvě témata: služby elektronického zasílání dokumentů a digitalizace a archivace vzácných dokumentů.
    První den pracovního semináře zahájil Mgr. R. Papík z Ústavu informačních studií a knihovnictví přednáškou: "Služby dodávání dokumentů via světová databázová centra". Ve svém vystoupení představil jednu z možností, jak získat plné texty elektronických dokumentů. Další cestu k získávání elektronických časopisů na Internetu uvedla odborná pracovnice z evropské centrály firmy BONUS EBSCO paní Inge Heijting. Její vystoupení překládal a komentoval pan Berka, který pracuje v českém zastoupení téže firmy. I Mgr. H. Skálová (firma MINERVA) v příspěvku "Nová generace služeb pro dodávání digitálních dokumentů" se převážně věnovala možnostem získávání elektronických časopisů.
    Vzhledem k tomu, že Státní technická knihovna nabízí nejdéle služby, které zpřístupňují elektronické dokumenty svým uživatelům, požádali pořadatelé semináře pracovníky této knihovny, aby si na seminář připravili sdělení, ve kterém by shrnuli získané zkušenosti s provozováním této služby. Také aby poradili kolegům, jak postupovat při využívání služeb STK a zejména jak postupovat při zavádění těchto nových služeb. Za kolektiv pracovníků STK příspěvek přednesla Mgr. Švastová. Ředitel STK ing.Martin Svoboda na závěr prvního dne stručně informoval účastníky semináře o současném stavu prací na zkoumání právních aspektů služeb dodávání elektronických dokumentů
    Tématem druhého dne pracovního semináře byla problematika digitalizace dokumentů, jako médií pro uchovávání národního kulturního bohatství. Náměstek ředitele Národní knihovny Adolf Knoll informoval o vývoji standardů pro tuto oblast a zejména upozornil na možnosti svého pracoviště, které nabízí volnou kapacitu zařízení pro digitalizaci vzácných dokumentů pro ostatní knihovny. Vystřídal ho ing. S. Psohlavec (Albertina icome Praha) a ten plénu předložil výsledky grantu ministerstva kultury ČR o archivaci CD ROM disků.
    Po přestávce následoval blok firem, které již tradičně na těchto seminářích vystavují své produkty. Jako první vystoupil ing. Karen s příspěvkem: Metody přístupu k plným textům z pohledu AiP. Bc. Jiří Pavlík (Ústav výpočetní techniky UK) navázal na předchozí přednášku a informoval publikum o možnostech využívání databází, které vystavuje na Internetu jeho pracoviště. O přednostech formátu UNIMARC hovořila ing. Andrejčíková z firmy COSMOTRON v Hodoníně. Ing. Petr Štefan nejprve představil nové sídlo firmy KP-sys a pak poprvé prezentoval nový automatizovaný knihovnický systém Kpwin. Posledním vystoupením byla prezentace P. Kocourka (INCAD), která vyvíjí nový knihovnický systém Relief.
    Ten byl také jedním z produktů, které mohli vidět účastníci semináře na tradičních odpoledních výstavkách. Jejich zájmu se těšily další nové systémy Kpwin, Clavius, Q-series, ale i známé systémy LANius, Kp-sys a T-series. Své produkty vystavovala i firma Albertina icome Praha.
    Příspěvky měly v letošním roce formu delších vzdělávacích přednášek, neboť projednávaná témata byla pro většinu posluchačů nová. Doufáme, že na příštím pracovním semináři (září roku 2000) nás mnozí budou informovat o svých zkušenostech se získáváním a případně zpracováním digitálních dokumentů.

PhDr. Anna Stöcklová


Zpět k obsahu Bulletinu