SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Kdo je kdo?

ADRESÁŘ předsednictva, členů a odborných orgánů Výkonného výboru SKIP a členů Dozorčí komise SKIP


Sekretariát SKIP:

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 379
Fax : 221663 175

Tajemnice SKIP
Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221663 330
Fax: 221663 175, 2422 7796
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ
nebo ov.ok@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 02/ 21 663 265
Fax: 221663 175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: 221 663 379
Fax: 221663 175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz


Předsednictvo VV SKIP

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 221 663 175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Čestná předsedkyně SKIP
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: 233 335 030
E-mail: Jarmila.Burgetova@seznam.cz

 

Tajemnice SKIP
Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221663 330
Fax: 221663 175, 2422 7796
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ nebo ov.ok@nkp.cz

 

Členové předsednictva VV SKIP

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ, CSc.
CIKS VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: 2242 20 161
Fax: 2240 95 869
E-mail: bicova@vse.cz

Mgr. Roman GIEBISCH
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
771 11 Olomouc
Tel.: 068/522 34 41, l. 216, 381, 335
E-mail: roman@svkol.cz

PhDr. Ladislav KURKA
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
110 00 Praha 1
Tel.: 2221 13 308
Fax: 223 23 206
E-mail: kurkal@mlp.cz

PhDr. Miloš KVAPIL
Městská knihovna Prostějov
Skálovo nám. 6
797 33 Prostějov
Tel./Fax: 0508/221 20
E-mail: reditel@knihovna.cz

Mgr. Alena OTRUBOVÁ
Okresní knihovna Tábor
Jiráskova 1775
390 01 Tábor
Tel.: 0361/252 853
Fax: 0361/252 701
E-mail: otrubova@vkta.cz

Mgr. Jaroslava ŠTĚRBOVÁ
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Tel.: 2221 133 52
E-mail: sterbovj@mlp.cz

Mgr. Ladislava ZEMÁNKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
Tel.: 2216 63 179
Fax: 2216 63 175
E-mail: Ladislava.Zemankova@nkp.cz

Mgr. Ladislav ZOUBEK
Městská knihovna Děčín
Raisova 3
406 55 Děčín IV.
Tel.: 412 530 976
Tel./fax: 412 530 728
mobil: 737 412 862
E-mail: reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz

 


Členové VV SKIP

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ, CSc.
CIKS VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: 2242 20 161
Fax: 2240 95 869
E-mail: bicova@vse.cz

 

PhDr. Jiřina BÍNOVÁ-KÁDNEROVÁ
Středočeská vědecká knihovna Kladno
Gen.Klapálka 1641
272 80 Kladno
Tel.: 0312/ 627 432-3, 620 247, 213 137
Fax : 0312/ 627 432-3
E-mail: binova@svkkl.cz

 

PhDr. Miloslava FAITOVÁ
Univerzitní knihovna ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Tel.: 019/742 14 20
Fax: 019/742 14 19
E-mail: faitova@uk.zcu.cz

Svatomíra FOJTOVÁ
Knihovna Jana Drdy
nam. T.G.Masaryka 156
261 80 Pribram 1
Tel.: 0604/733547 E-mail: svatomira@quick.cz

Jana Galášová
Městská knihovna Český Těšín
Ostravská 67
737 01 Český Těšín
Tel.: 0659/73160
E-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz

Mgr. Roman GIEBISCH
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
771 11 Olomouc
Tel.: 068/522 34 41, l. 216, 381, 335
E-mail: roman@svkol.cz

PhDr. Jana HÁJKOVÁ
Knihovna města Plzně
B. Smetany 13
305 94 Plzeň
Tel: 019/722 55 57
Fax: 019/221 645
E-mail: hajkova@kmp.plzen-city.cz

 

PhDr.Ivanka HORÁKOVÁ
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
Plzeň
E-mail: Horakova@svkpl.cz Tel.: 019/7327684

 
Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221663 330
Fax : 22422 7796, 26 55 25
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ nebo ov.ok@nkp.cz

Mgr. Milena KODÝMOVÁ
Městská knihovna
Štítného 124
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 0331/361 573-5
Fax: 0331/361 575
E-mail: mkodymova@knih-jh.cz

PhDr. Dana KROULÍKOVÁ
Městská knihovna
nám. T. G. Masaryka 170
470 45 Česká Lípa
Tel.: 0425/253 04, 823 283
Fax: 0425/253 04
E-mail: knihovna@clnet.cz

 
PhDr. Ladislav KURKA
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
110 00 Praha 1
Tel.: 2221 13 308
Fax : 223 23 206
E-mail: KURKAL@mlp.LZ

PhDr. Miloš KVAPIL
Městská knihovna Prostějov
Skálovo nám. 6
797 33 Prostějov
Tel./Fax: 0508/221 20
E-mail: REDITEL@KNIHOVNA.CZ

Alenka KYSILKOVÁ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Velká hradební 49
401 34 Ústí nad Labem
Tel.: 047/520 91 26
E-mail:
kysilkova@rhino.svkul.cz

Marie LAURINOVÁ
Středisko knihovnických a kulturních služeb
Palackého 4944
430 01 Chomutov
Tel.: 0396/651 250
Fax: 0396/651 250
E-mail: Laurinova@skks.cz

 

Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: 05/4221 3547
Fax: 05/4221 5218
E-mail: nivnicka@kjm.cz

PhDr. Hana NOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel./Fax: 21 663 391, 21 663 291
E-mail: HANA.NOVA@nkp.cz nebo up.os@NKP.CZ

PhDr. Jarmila OKROUHLÍKOVÁ
Knihovna UMPRUM v Praze
ul. 17. listopadu 2
110 01 Praha 1
Tel.: 2232 84 72, 510 932 48
Fax: 2248 116 66
E-mail: okrouhlikova@upm.cz

Hana OPATRNÁ
Státní vědecká knihovna Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 23
460 53 Liberec
Tel.: 048/422937
Fax: 048/422997
E-mail: Opatrna@svkli.cz

 

Mgr. Alena OTRUBOVÁ
Okresní knihovna Tábor
Jiráskova 1775
390 01 Tábor
Tel.: 0361/252 853
Fax: 0361/252 701
E-mail: otrubova@vkta.cz

Mgr. Helena POTUČKOVÁ
Okresní knihovna Hradec Králové
Tomkova 177
500 01 Hradec Králové
Tel.: 049/551 45 21, 551 11 95
Fax: 049/551 45 23
E-mail: OKHK@HK.CESNET.CZ

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 226 55 25
E-mail: vit.richter@nkp.cz

PhDr. Karel SOSNA
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Tel./Fax: 02/539 411,539 406
E-mail: sosna@psp.cz

 

PhDr. Anna STÖCKLOVÁ
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
U Kříže 8, Praha 5 Jinonice
Tel.: 51080360, 51080205 (sekretariát)

E-mail: ANNA.STOCKLOVA@FF.CUNI.CZ

Ing. Martin SVOBODA
Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5
110 01 Praha 1
Tel.: 2216 63 402
Fax: 2222 21 340
E-mail: m.svoboda@stk.cz

 

 

Věra ŠKRAŇKOVÁ
Městská knihovna Náchod
Kamenice 105
547 21 Náchod
Tel./Fax: 0441/233 38
E-mail: mknachod@hrk.pvtnet.cz

Mgr. Jaroslava ŠTĚRBOVÁ
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Tel.: 2221 133 52
E-mail: sterbovj@mlp.cz

 

Daniela WIMMEROVÁ
Městská knihovna Český Krumlov
Horní 155
381 01 Český Krumlov
Tel.:0337/4385
E-mail: wimmerova@knih-ck.cz

Mgr. Ladislava ZEMÁNKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
Tel.: 2216 63 178
Fax: 2216 63 175
E-mail: Ladislava.Zemankova@nkp.cz

Mg. Ladislav ZOUBEK
Městská knihovna Děčín
Reisova 3
406 55 Děčín IV.
Tel.: 0412/530 976
Tel./fax: 0412/530 728
mobil: 0737/412 862
E-mail: reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz

 


Předsedkyně regionálních výborů SKIP

01 Praha
Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR Praha
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 2216 63 330
Fax: 22222 0362
E-mail: zlata.houskova@nkp.cz  

02 Střední Čechy
Svatomíra FOJTOVÁ
Knihovna Jana Drdy
nam. T.G.Masaryka 156
261 80 Pribram 1
Tel.: 0604/733547 E-mail: svatomira@quick.czz

03 Jižní Čechy
Daniela WIMMEROVÁ
Městská knihovna Český Krumlov
Horní 155,
381 01 Český Krumlov
Tel.: 0337/716 385
E-mail: wimmerova@knih-ck.cz

04 Západní Čechy
PhDr.Ivanka HORÁKOVÁ
SVK v Plzni
Smetanovy sady 2
Plzeň
E-mail: Horakova@svkpl.cz Tel.: 019/7327684

05 Severní Čechy - okresy Chomutov, Louny, Most
Mgr. Marie LAURINOVÁ
Středisko knihovnických a kulturních služeb
Palackého 4944/85
430 01 Chomutov
Tel./Fax: 0396/651 250
E-mail: knihovna@skks.cz

06 Severní Čechy - okresy Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem
Alenka KYSILKOVÁ
Státní vědecká knihovna
Velká hradební 49
401 34 Ústí nad Labem
Tel.: 047/520 91 26
Fax: 047/520 00 45
E-mail:
kysilkova@rhino.svkul.cz

07 Severní Čechy - okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec
Hana OPATRNÁ
Státní vědecká knihovna Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 23
460 53 Liberec
Tel.: 048/422937
Fax: 048/422997
E-mail: Opatrna@svkli.cz

08 Východní Čechy
Věra ŠKRAŇKOVÁ
Městská knihovna Náchod o.p.s.
Kamenice 105
547 01 Náchod
Tel./Fax: 0441/423 338
E-mail: mknachod@pvtnet.cz

09 Jižní Morava
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: 05/4324 6688
Fax: 05/4324 6681
E-mail: nivnicka@kjm.cz

10 Severní Morava
Jana GALÁŠOVÁ
Městská knihovna Český Těšín
Ostravská 67
Český Těšín
Tel.: 0659/73160
E-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz


Předsedové sekcí, komisí a klubů SKIP

Sekce pro veřejné knihovny
Milena KODÝMOVÁ
Městská knihovna
Štítného 124
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 0331/361 573-5
Fax: 0331/361 575
E-mail: MKODYMOVA@knih-jh.cz

Klub dětských knihoven
Božena BLAŽKOVÁ
Základní škola
Nábřeží Závodu míru 1951
530 02 Pardubice
Fax: 040/510 008
E-mail: ZSZAVM@SUPCE.CZ

Ediční komise
PhDr. Ladislav KURKA
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
Tel.: 2221 13 308
Fax: 2232 32 06
E-mail: KURKAL@mlp.cz

Komise pro zahraniční styky
Dr. Zdeněk MATUŠÍK
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 208
E-mail: zdenek.matusik@nkp.cz


Dozorčí komise

 

PhDr. Ivo BROŽEK
PF UJEP Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: 047/520 77 60
Fax: 047/521 20 53
E-mail: Brozeki@pf.ujep.cz

 

Miloš KUDERA
Místní knihovna
Fügnerovo nábřeží 129
664 01 Bílovice n. Svitavou
Tel./Fax: 05/452 271 14

Marie MALIŠOVÁ
Knihovna Hnojník
739 53 Hnojník 222
Tel.: 0658/696264,0658/694795
Mobil: 0723/289749
E-mail: knihovna@hnojnik.cz

Mgr. Miluše MÍRKOVÁ
Univerzitní knihovna ZČU Plzeň
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Tel.: 019/749 14 10, 749 13 94
E-mail: mirkova@uk.zcu.cz

 

Hana PFEIFEROVÁ
Okresní knihovna Tábor
Jiráskova 1775
390 01 Tábor
Tel.: 0361/252 750
Fax: 0361/252 701
E-mail: pfeiferova@vkta.cz

Lydie RAKOVÁ
Středisko knihovnických a kult. služeb
Palackého 4944
430 01 Chomutov
Tel.: 0396/651 250
E-mail: knihovna@skks.cz

 

Eva RUBEŠOVÁ
Knihovna V. Štecha
Masarykovo nám. 159
274 80 Slaný
Tel.: 0314/523 448, 522 238
E-mail: kvs@slansko.cz

PhDr. Jana SODOMKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel./Fax: 048/2710037,2710176,2710212,271195
E-mail: Jana.Sodomkova@nkp.cz nebo ok.ok@nkp.cz

 

Mgr. Zdeňka STROMKOVÁ
Městská knihovna
nám. T. G. Masaryka 170
470 45 Česká Lípa
Tel.: 0425/253 04, 823 283
Fax: 0425/253 04
E-mail: knihovna@clnet.cz

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ
Okresní knihovna Havl. Brod
Havlíčkovo nám. 87
580 01 Havlíčkův Brod
Tel./Fax: 0451/422 118, 0451/233 53
E-mail: strossova@okhb.cz

 


Komise SKIP pro zahraniční styky

Předsednictvo

Dr. Zdeněk Matušík - předseda
E-mail: zdenek.matusik@nkp.cz

Dr. Stanislava Bícová - místopředsedkyně
E-mail: Bicova@vse.cz

Dr. Anna Machová - tajemnice
E-mail: Anna.Machova@nkp.cz

Dr. Jarmila Burgetová
E-mail: Jarmila.Burgetova@seznam.cz

Mgr. Renáta Hamplová
E-mail: Hamplova@psp.cz

Zástupci regionálních výborů

Region Praha
Dr. Stanislav Kalkus
E-mail: Stanley.Kalkus@ff.cuni.cz

Region Střední Čechy
Mgr. Naděžda Čížková (dočasně)
E-mail: cizkova@kjd.pr.cz

Region Jižní Čechy
Pavla Pokorná
E-mail: library@betty.lib.jcu.cz

Region Západní Čechy
Mgr.Hana Hendrychova
E-mail: Hendrych@svkpl.cz

Region Severní Čechy - Chomutov
Petra Oltová
E-mail: olt@post.cz

Region Severní Čechy - Ústí na.Labem
Ing. Aleš Brožek
E-mail: BROZEK@rhino.svkul.cz

Region Severní Čechy - Liberec
Mgr. Věra Vohlídalová
E-mail: veravo@volny.cz

Region Východní Čechy
Alice Pávová
E-mail: pavova@knihovnahk.cz

Region Jižní Morava
Mgr. Petra Šedinová
E-Mail: sedinova@jumbo.ped.muni.cz

Region Severní Morava
Jana Galášová
E-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz

 

18.12.2002


zpět na homepage