KNIHOVNA ROKU

Sekce veřejných knihoven SKIP oživila myšlenku soutěže, resp. ocenění, pracovně nazývaného "Knihovna roku". Účelem by mělo být ocenění mimořádně aktivní knihovnické práce v malých veřejných knihovnách, přínosu v této oblasti v rámci kulturního dění obce (malého města) a významu při poskytování všech druhů knihovnických služeb občanům, při podílu na kulturní a estetické výchově dětí a mládeže, naplňování celoživotního vzdělávání a vysoké úrovni realizování rekreativní funkce knihovny.

Toto ocenění by mělo mít i význam při zviditelnění práce konkrétní veřejné knihovny před obecním úřadem (zastupitelstvem) a mělo by napomoci při prosazení potřeb knihoven v jednotlivých obcích, zprostředkovaně však v rámci celého českého knihovnictví.

Záměr byl projednán na dubnovém setkání Knihovnické dílny, která se konala v pražské městské knihovně a byl konzultován s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR a představiteli Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova. Výsledek je prozatím velmi optimistický. Uvedené ocenění by bylo začleněno do soutěže "Vesnice roku", kterou každoročně pořádají uvedené subjekty. V první etapě by byly doplněny podmínky soutěže o vybraná kritéria činnosti veřejné knihovny, která by měla být posuzována hodnotící komisí při návštěvě obcí přihlášených do soutěže. Do hodnotících komisí by byl v každém regionu kooptován jeden knihovník. Tímto způsobem by se při posuzování činnosti obcí zdůraznila úloha knihoven. Pokud by byla tato fáze úspěšná, mohla by vzniknout další "barevná stuha" za činnost veřejných knihoven. V současné době jsou vregionálních kolech udělovány tři stuhy, např. za řešení ekologických problémů apod.

Spolupráce knihovníků při organizování soutěže "Vesnice roku" by byla jistě efektivní a nejlépe by vyjádřila snahy při zviditelnění práce knihoven v malých obcích. Ovšem při realizaci tohoto záměru je potřeba ještě mnohé udělat a aktivní přístup knihovníků, kteří se v jednotlivých regionech zaměřují na práci venkovských knihoven, bude vítán.

Mgr. Ladislav Zoubek
Zpět k obsahu Bulletinu