OD STŘEDNÍ KNIHOVNICKÉ K VYSOKÉ (ŠKOLE)

S ředitelem Vyšší odborné školy informačních služeb PhDr. Janem Machytkou (M) hovoří Ladislav Kurka (K)

Výuka na VOŠIS byla zahájena ve školním roce 1992/93. Z původně monotypní střední školy se podařilo vybudovat moderně koncipovanou vyšší odbornou školu, pokrývající svými výstupy širokou škálu požadavků informačního trhu. (Z prospektu VOŠIS.)

Rozhovor o studiu na VOŠIS jsme připravovali delší dobu. Veskrze aktuálním se stal po zprávách, že tato škola má naději se stát se čtyřmi dalšími součástí vysokoškolského sektoru.

(K) Takže jak to se školou nyní vypadá?

(M) Žádost o akreditaci studijního programu byla podána na ministerstvo školství a akreditační komise má rozhodnout do 120 dnů (tedy do podzimu). Se schváleným studijním programem by měla být škola převedena na obecně prospěšnou společnost, která poté požádá MŠMT o státní souhlas s vlastní realizací studijního programu. Struktura výuky by měla zůstat zachována - tedy tři obory: služby knihoven, podnikové informační systémy, služby muzeí a galerií.

(K) Co to přinese studentům?

(M) Zatím po ukončení studia jsou naši žáci absolventy školy. Po všech krocích popsaných výše by všem studentům, kteří zdárně ukončí studium, byl přiznán bakalariát, tedy 1. stupeň vysokoškolského vzdělání, což je bude jistě i více motivovat.

(K) A co to přinese knihovnám?

(M) Knihovny potřebují zvýšit svou prestiž, čemuž mohou další vysokoškolsky vzdělaní knihovníci pomoci. A jak? Svými znalostmi i prostě svým statusem. Přitom bakaláři budou o něco snadněji zaplatitelní, než absolventi s úplným vysokoškolským vzděláním.

(K) K přednostem školy patří spolupráce s obdobně zaměřenými školami v zahraničí, což je samozřejmě atraktivní pro Vaše studenty.

(M) Naši dlouhodobí partneři působí v Holandsku, Francii, Velké Británii. Ale chci připomenout zejména spolupráci s Regional Technical College v irském Sligho. Požádali jsme totiž o akreditaci našeho studijního programu i v Irsku, což umožní, aby irští studenti navštěvovali naši školu a samozřejmě tomu bude i opačně.

(K) Zajímáte se o uplatnění svých absolventů?

(M) Každý absolvent dostává lístek s předtištěnými otázkami a prosbou vyplnit a vrátit nám ho cca do jednoho roku po příchodu do praxe. Reakce absolventů je však mizivá.

(K) Jak je škola vlastně velká?

(M) 2200 m2. Ale samozřejmě vím, že myslíte, kolik posluchačů na škole studuje. Úplně přesně to je 527 posluchačů, z toho obor Služby knihovnám studuje 154 žáků. A jestli nás chcete měřit i jinak, pak máme 150 počítačů, připojení na Internet a v knihovně s automatizovaným provozem se nabízí na 8 tisíc knihovních jednotek.

(K) Předpokládáte, že někteří z Vašich absolventů se budou ucházet o studium na magisterské úrovni v oborech knihovnictví a informatika?

(M) Předpokládám, i když to není hlavní cíl studijního programu, že určitá část, z našeho pohledu (vzhledem k počtu studentů) menší, z pohledu Ústavu možná nikoli nevýznamná, bude cítit potřebu pokračovat ve studiu magisterským programem v oboru knihovnictví.

(K) Jste institucionálním členem SKIP. Jak vidíte možnosti spolupráce?

(M) Zatím jen v aktivní účasti některých našich učitelů na činnosti SKIP. Ale po naší diskusi se nabízí spolupráce s Bulletinem SKIP.

(K) To mne těší, dík za rozhovor a za SKIP přeji brzkou akreditaci!


Zpět k obsahu Bulletinu