SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Členské příspěvky SKIP

Členské příspěvky SKIP od roku 1999 do konce roku 2001


Řádný člen

individuální .................................... 150,- Kč
student, důchodce ......................... 75,- Kč
 

Kolektivní člen s

1 pracovníkem................................ 150,- Kč
2 - 5 pracovníky ............................. 300,- Kč
do 10 pracovníků ............................ 600,- Kč
do 20 pracovníků............................. 900,- Kč
do 50 pracovníků............................. 1.500,- Kč
do 100 pracovníků........................... 2.800,- Kč
nad 100 pracovníků......................... 5.500,- Kč
 

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP ....................................... 40 %
regiony..........................................

 

60 %

 


Členské příspěvky SKIP od roku 2002

Řádný člen:

Individuální 200,- Kč
Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný

100,- Kč
Institucionální člen:

Počet zaměstnanců Výše příspěvku

do 1 zaměstnance 200,- Kč
2 - 5 zaměstnanců 400,- Kč
6 - 10 zaměstnanců 750,- Kč
11 - 20 zaměstnanců 1 100,- Kč
21 - 50 zaměstnanců 1 800,- Kč
51 - 100 zaměstnanců 3 200,- Kč
nad 100 zaměstnanců 6 000,- Kč

Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP 40 %
Regiony 60 %

 

Schváleno 4. valnou hromadou SKIP 22.6.2001 v Brně.

25.6.2001


zpět na homepage