SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Publikační činnost

SKIP vydává od roku 1992 periodikum pro své členy Bulletin SKIP:

 • 1.ročník - 1992 - 4 čísla
 • 2.ročník - 1993 - 4 čísla
 • 3.ročník - 1994 - 4 čísla a zvláštní číslo "Německé knihovnictví"
 • 4.ročník - 1995 - 4 čísla a zvláštní číslo "Rakouské knihovnictví"
 • 5.ročník - 1996 - 4 čísla a zvláštní číslo "Polské knihovnictví"
 • 6.ročník - 1997 - 4 čísla a zvláštní číslo "Tschechisches Bibliothekswesen"
 • 7.ročník - 1998 - 4 čísla a zvláštní číslo "Francouzské knihovnictví" vyšlo v únoru 1999
 • 8. ročník - 1999 - 4 čísla a zvláštní číslo "Americké knihovnictví" vyšlo v březnu 2000
 • 9. ročník - 2000 - 4 čísla a zvláštní číslo "Britské knihovnictví" vyšlo v březnu 2001
 • 10. ročník - 2001 - 4 čísla a zvláštní číslo "Slovinské knihovnictví" vyšlo v únoru 2002

Bulletin SKIP - elektronická verze

Pravidelně vychází také edice Aktuality SKIP:

 1. svazek - Prodej knih v knihovnách (1991)
 2. svazek - Regionální literatura ve veřejných knihovnách (1992)
 3. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1992)
 4. svazek - M.Nádvorníková: Kooperační katalogizace (1993)
 5. svazek - K.Čadilová: Public relations v knihovnách (1993)
 6. svazek - M.Matoušová: Informační služby okresních knihoven (1993)
 7. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1993)
 8. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1994)
 9. svazek - R.Vlasák: Informační dálnice a knihovny (1995)
 10. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1995)
 11. svazek - R.Vlasák: Informační dálnice a knihovny. 2.přepracované a  aktualizované vydání (1996)
 12. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1996)
 13. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1997)
 14. svazek - L.Kurka: Přestavba služeb a rekonstrukce ústředí Městské  knihovny v Praze (1998)
 15. svazek - Automatizace knihovnických procesů (1999)
 16. svazek - Knihovny pro příští tisíciletí (1999)
 17. svazek - Eurosměrnice Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb (1999) - dokument .pdf ke stažení (317 kB)
 18. svazek - Jak se vyhnout právním léčkám ? Licencování digitálních zdrojů , 1. vydání (2000) - dokument .rtf ke stažení (131 kB); 2. vydání (2001) - dokument .pdf ke stažení (360 kB)
 19. svazek - Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury. Metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy (2001)
 20. svazek - Služby veřejných knihoven. Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj (2002). Cena 100,- Kč + poštovné - dokument .pdf ke stažení (605 kB)

Mimo edice vyšly v letech 1990-1992 ve spolupráci s katedrou vědeckých informací a knihovnictví FF UK v Praze tři účelové publikace. V kooperaci s Národní knihovnou v Praze vydal SKIP v roce 1991 dvousvazkový Adresář knihoven a informačních institucí a ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Olomouci v roce 1993 sborník Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. V roce 1994 SKIP zveřejnil v tištěné podobě První členský adresář Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Na přelomu roku vydá SKIP publikaci "Služby veřejných knihoven. Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj" Jedná se o zcela nový celosvětový standard pro činnost a poskytování služeb veřejných knihoven. Standard je rozčleněn do 6 kapitol:

 • Kapitola l. Úloha a účel veřejné knihovny
 • Kapitola 2. Právni a finanční zajištění
 • Kapitola 3. Uspokojování potřeb uživatelů
 • Kapitola 4. Budování fondů
 • Kapitola 5. Lidské zdroje
 • Kapitola 6. Management a marketing veřejných knihoven

Jednotlivá doporučení jsou vždy doplněna příklady konkrétních řešení jak z rozvojových, tak i z nejvyspělejších zemí. Publikace je doplněna řadou příloh, např. několika standardy pro výstavbu knihoven z různých zemí. Předpokládáme, že tyto přílohy doplníme novou domá¨cí knihovnickou legislativou. Orientační cena cca 100,- Kc + poštovné.

Standard bude užitečný pro každou knihovnu, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby: pro její činnost i argumentaci ve vztahu ke zřizovatelům.

Standard by schválen na letošním zasedání sekce veřejných knihoven IFLA v Praze a poprve veřejně prezentován na generální konferenci, která se konala letos v srpnu v americkém Bostonu.

Objednávky zasílejte pomocí webového formuláře nebo na adresu: bedriska.stepanova@nkp.cz, fax: 02/21663175 nebo poštou: SKIP, Klementinum 190, 110 01 Praha 1.

Na objednávce vždy uveďte počet objednaných publikací, poštovní adresu a jméno objednatele!!!!

Alena Otrubová, Vít Richter 29.01.2003


zpět na homepage