SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Region: západní Čechy

ZA STRÁNKU ODPOVÍDÁ: Bc. Jana Maixnerová


Kdo je kdo
Adresář členů

Setkání západočeských a jihočeských knihovníků
v Domažlicích ve dnech 22. - 24. května 2003

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

západočeský a jihočeský oblastní výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků pro Vás opět připravil - již sedmý ročník - setkání knihovníků ze západních a jižních Čech Literární Šumava 2003, tentokrát s názvem Znovuobjevená historie Chodska.

Vzhledem k tomu, že se jedná o historické téma, navázali jsme spolupráci s muzeem v Domažlicích, které nám vyšlo vstříc a zajistilo i odbornou přednášku, stejně tak pracovníci Galerie bratří Špillarů.

Setkání se uskuteční ve dnech 22. - 24. května 2003 v Domažlicích. Kromě odborných přednášek navštívíme Knihovnu Boženy Němcové v Domažlicích, prostory domažlického muzea a galerie. Při pátečním výjezdu zhlédneme rodinnou malířskou dílnu chodské keramiky, místní knihovnu, prohlédneme si památky vážící se k Jindřichu Šimonu Baarovi a dalším osobnostem regionu. Večerní přednáška doc. V. Viktory shrne literární minulost této oblasti a zejména upozorní na zapomenutá jména literární historie. Sobotní zájezd na méně navštěvovaná místa kdyňské a všerubské oblasti zakončíme v Nalžovských horách a přemístíme se do Horažďovic, odkud se účastníci rozjedou do svých domovů.

Ty, kteří přijmou naše pozvání do Domažlic, prosíme o vyplnění závazné
přihlášky
a její odeslání do 25. dubna 2003 na adresu: Knihovna města Plzně, Jana Maixnerová, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň.

PhDr. Ivanka Horáková v. r.
předsedkyně SKIP
plzeňského regionu

P r o g r a m

setkání západočeských a jihočeských knihovníků
v Domažlicích ve dnech 22. - 24. května 2003


Čtvrtek 22. 5.

13:00 Ubytování, oběd - individuální
14:00 Společná procházka Domažlicemi

15:00 Slavnostní zahájení v Městské knihovně B. Němcové, prohlídka knihovny
16:00 Galerie bratří Špillarů - přednáška p. V. Siky
17:00 Muzeum Chodska - Mgr. Josef Nejdl "Ochrana kulturního dědictví mikroregionu"

19:00 Večeře
20:00 Večerní povídání - prof. Kohák "My a kultura Evropy"


Pátek 23. 5.

8:00 Snídaně
8.30 Odjezd autobusem: Klenčí pod Čerchovem
- Chodská keramika, exkurze do rodinné malířské dílny
- návštěva knihovny
10:30 Baarovo muzeum, výjezd Výhledy - procházka dle počasí,
oběd, návrat do Domažlic
16:00 Přednáška: doc. V. Viktora "Zapomenuté osobnosti Chodska"

19:00 Večeře
20:00 Večerníček - diskuze k historii oblasti, kulturní program (Postřekovský soubor)


Sobota 24. 5.

7:30 Snídaně
8:00 Autobusový výlet směr Kout na Šumavě, Spáňov - Klobouk, Ryzmberk, Kdyně, Všerubský průsmyk - památky, Nalžovské Hory, Horažďovice (nádraží)


Organizační pokyny k setkání západočeských a jihočeských knihovníků
ve dnech 22. - 24. května 2003 Literární Šumava 2003

 • Ubytování je zajištěno v hotelu Kalous (nedaleko vlakového nádraží) v Domažlicích v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích
 • Stravování (obědy) na vlastní náklady
 • účastnický poplatek: člen SKIP (jednotlivec) 800,-- Kč, ostatní 1 000,-- Kč
  (zahrnuje ubytování včetně snídaně a večeře, přednášky, kulturní program, výlety autobusem)
 • Pokud si přejete sdílet nocleh s konkrétní osobou, uveďte její jméno v přihlášce, kterou odešlete nejpozději do 25. dubna 2003 na adresu: Knihovna města Plzně, Jana Maixnerová, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň (e-mail: maixnerova@kmp.plzen-city.cz, tel. 377 201 436)
 • Finanční částku za pobyt v příslušné výši uhraďte nejdéle do 30. 4. 2003 na číslo účtu SKIP: Česká spořitelna, č. ú. 722270379/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo svého členského průkazu SKIP, (případně ji můžete složit v hotovosti u pí Maixnerové).
 • Odjezdy vlaků z nádraží Horažďovice:
  - směr České Budějovice: 14:56 hod.
  - směr Plzeň: 14:45 hod.

Formulář přihlášky ke stažení (.doc)

zpět na homepage