Zahraniční publikační činnost pr

Zahraniční publikační činnost pracovníků Národní knihovny ČR od r. 2003

Evidována jsou jen publikovaná díla, tj. knihy, články, referáty, recenze a elektronické publikace na pevných nosičích a na webu, zpravidla příspěvky a prezentace na konferencích a seminářích.

Pořadí skupin dle organizační struktury NK ČR:
Novodobé fondy a služby
Historické fondy a služby
Slovanská knihovna
Ředitel pro výzkum, vývoj a mezinárodní vztahy

Knihovnický institut

 

Novodobé fondy a služby

 • ANDĚROVÁ, Ivana. Kooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL. In Infos 2003 : zborník z 32. medzinárodného informatického sympózia, ktoré se konalo v dňoch 7.-10 apríla 2003 v Starej Lesnej. 1. vyd. Bratislava, Centrum VTISR 2003. ISBN 80-85165-86-4. S. 149-161.
  Dostupný též z WWW: http://www.aib.sk/infos/infos2003/34.htm

   
 • BALÍKOVÁ, Marie. Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries (MSAC) : Czech Republic’s collaboration with Slovakia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Lithuania and Latvia. Paper presented at the 71st IFLA Council and General Conference, Oslo, 2005.
  Dostupné na WWW: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/044e-Balikova.pdf; http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/ifla2005/Balikova_Classification.ppt

   
 • BALÍKOVÁ, Marie. UDC in online environment. Presentation held at kick off meeting of M-CAST Multilingual Content Aggregation System based on TRUST Search Engine. (eContent Project #22 249). Warsaw, 10-11 January 2005.
  Dostupné na WWW: http://mcast.infovide.pl/plugins/scmcvs/cvsweb.php/mngmnt/initiation%20stage/meetings/kick-off%20Warsaw/Background%20technology%20presentations/?cvsroot=cvsroot%2Fm-cast

   
 • BARTL, Zdeněk. Český projekt kooperativní tvorby národních autorit on-line. In: INFOS 2003. Zborník z 32.medzinárodného informatického sympozia. Slovensko, Stará Lesná 7.-10.4.2003. Zostavil A.Androvič a J.Kopáčiková. Bratislava, Centrum VTI SR 2003. 246 str. Str.143-148. (ISBN 80-85165-86-4)
   
 • BARTL, Zdeněk. Autority a statistiky, autority a paměťové instituce (Soubory národních autorit ve světle statistických čísel; rodící se spolupráce českých knihoven a paměťových institucí). In:INFOS 2005. Zborník z 33.medzinárodného informatického sympozia. Slovensko, Stará Lesná 25.-28.4.2005. Zostavila J.Kopáčiková. Bratislava, Centrum VTI SR 2005. 212 str. Str.7-12. (ISBN 80-85165-91-0)
   
 • KNOLLOVÁ, Světlana. Acquisition trends in the National Library of the Czech Republic after 1990: practical aspects. In: National Policy of the Library Collection Development to Promote Education and Culture in Society. International Conference of the Association of Latvian Academic Libraries (LATABA). April 10-11, 2003. Compiled by Ligita Vasermane. Riga, Association of Latvian Academic Libraries 2003, 135 p., pp. 36-41 (ISBN 9984-538-62-1)
   
 • KNOLLOVÁ, Světlana. Automated acquisition: problems and solutions from the point of view of an acquisition librarian. Case study: National Library of the Czech Republic. Presentation held at the Eleventh International Conference "Crimea 2004" - Libraries and Information Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Business. Sudak, Autonomous Republic of Crimea, Ukraine, June 5-13, 2004; published on CD-ROM in proceedings and available also electronically from the conference website at http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/doc/126.pdf
   
 • LICHTENBERGOVÁ, Edita. Anglo-ameriška katalogizacijska pravila na češkem. Iz angleštine prevedla Nataša Belšak. In: Organizacija znanija. IX. 2004/4. Prispevki za konferenco COBISS 2004 (nadaljevanje). Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005. S. 179-182.
  Dostupné na WWW: http://splet02.izum.si/cobiss-oz/news.jsp?apl=/2004_4/ar06.jsp

   
 • BALÍK, Vojtěch, POLIŠENSKÝ, Jiří. The National Library of the Czech Republik and the Floods of 2002. In: Alexandria, the Journal of National and International Library and Information Issues Vol. 16, No 1. Ashgate, The British Library 2004. 65 pp. Pp 17 – 24 (ISSN 0955 7490)
   
 • NOVÁ, Hana. Elektronické informační zdroje v knihovnách České republiky v letech 2000-2002. In INFOS´2003. 32. Medzinárodné informatické sympózium. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2003, s. 114-120.
  Přístup také z:
  http://www.aib.sk/infos/infos2003/25.htm
   
 • NOVÁ, Hana. Knižnice a elektronické informačné zdroje. ITlib. 2003, č. 3, s. 4-6.
  Přístup také z:
  http://www.cvtisr.sk/itlib/autor/nova.htm
   
 • STOKLASOVÁ, Bohdana, HUEY, Talbott. IFLA Bibliography Section Activities. Paper presented at the 71st IFLA Council and General Conference, Oslo, 2005. Available at http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/171e-Stoklasova-Huey.pdf
   
 • STOKLASOVÁ, Bohdana, HUEY, Talbott, KNUTSEN, Unni. IFLA Bibliography Section Activities. Paper presented at the 70th IFLA Council and General Conference, Buenos Aires, 2004. Available at http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/006e-huey_stoklasova_knutsen.pdf
   
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Short survey on subject gateways. In: International Cataloguing and Bibliographic Control. January/March 2004, Vol. 33, No. 1, pp. 12-14. ISSN 1011-8829.
  Available also at: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/152e-Stoklasova.pdf

   
 • STOKLASOVÁ, Bohdana, BALÍKOVÁ, Marie, CELBOVÁ, Ludmila. The relationship between subject gateways and national bibliographies in international context. Paper presented at the 69th IFLA Council and General Conference, Berlin, 2003.
  Available at: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/054e-Stoklasova_Balikova_Celbova.pdf

   
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Conspectus and the collection development in Czech libraries. In: National Policy of the Library Collection Development to Promote Education and Culture in Society. International Conference of the Association of Latvian Academic Libraries (LATABA). April 10-11, 2003. Compiled by Ligita Vasermane. Riga, Association of Latvian Academic Libraries 2003, 135 p., pp. 88-98 (ISBN 9984-538-62-1)

 

Historické fondy a služby

 • BOLDAN, Kamil: Egerer Exemplar eines 31zeiligen Ablaßbriefes von Gutenberg (?), in: Gutenberg Jahrbuch 81, 2006, s. 221-224
   
 • KAPSA, Václav: Haberhauer, Maurus, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 8, Kassel etc. 2002, sl. 353
   
 • KAPSA, Václav: Laube, Anton, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 10, Kassel etc. 2003, sl. 1322
   
 • KAPSA, Václav: – Wessely, O.: Kraft – Anton, Nikolaus, Friedrich Anton, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 10, Kasel etc. 2003, sl. 605–608
   
 • KAPSA, Václav: Pichl, Wenzel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 13, Kassel etc. 2005, sl. 546–548
   
 • KAPSA, Václav: – Bužga, J.: Plánický, Josef Antonín, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 13, Kassel etc. 2005, sl. 664
   
 • KAPSA, Václav: – Poštolka, M.: Punto, Giovanni, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 13, Kassel etc. 2005, sl. 1050–1051
   
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Les "libri prohibiti" espagnols et leur lecteur en Bohême au XVIe et au XVIIe siècles. In Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois 1650-1850. Edité par Marie-Elizabeth Ducreux et Martin Svatoš. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005, p.223-244. - L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. Verneztes Europe. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1918, édité par Frédéric Barbier, Marie-Elizabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring et Martin Svatoš.Vol.1.
   
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Rabelais, Cervantes et la Bohême. A propos de la réception de leur oeuvre par es lecteurs tchèques du XVIe au début du XXe siècle. In L'EST-OUEST. Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe-XXe siècles). Edité par Frédéric Barbier. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 221-233 - L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. Verneztes Europe. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1918, édité par Frédéric Barbier, Marie-Elizabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring et Martin Svatoš.Vol.2.
   
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Čechy a Morava očima románských cestovatelů a cestovatelských příruček 16.-17. století (Böhmen und Mähren gesehen durch die Augen der romanischen Reisenden und Reisehandbücher des 16. und 17. Jahrhunderts). In Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v novoveku, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. novenbra 2003 v Bratislave. Ed. Eva Frimmová, Elizabeth Klecker. Bratislava: Historický ústav SAv Bratislava (:Academic Electronic Preses), s.103-118.
   
 • KAŠPAROVÁ, Jaroslava (spoluautor): Le livre miroir de l’autre. La France vue de Bohême et la Bohême vue de France du 15e au 18e siècle. Catalogue de l’exposition présentée dans l’ancienne bibliothèque des jésuites de Valenciennes, à l’occasion de Bohemia magica, une saison tchèque en France du 28 novembre 2002 au samedi 5 janvier 2003, [Valencienne 2003]. 
   
 • NIUBÓ, Marc: Melcelius, Jiří, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 10, Kassel etc. 2004, sl. 1505–1506
 • NIUBÓ, Marc: Johann Gottlieb Naumann and Bohemia – v tisku (zaznělo na konferenci v r. 2001 v Drážďanech)
   
 • Studie mapující rozšíření díla J. G. Naumanna v českých zemích a skladatelových vazbách na české hudební kruhy. Výchozí bod studie tvoří informace ze SHK.
   
 • PETRÁŠKOVÁ, Zuzana: Die Musiksammlung der Nationalbibliothek und andere wichtige Musiksammlungen in der Tschechischen Republik – v tisku in: Fontes Artis Musicae, příspěvek zazněl na konferenci IAML ve Varšavě 2005, otištění bude ještě asi chvíli trvat.
   
 • RICHTEROVÁ, Alena: La circulation d´ une information non censurée dans les nouvelles a la main au début du XVIIe siecle dans les Pays Tcheques. In: Libri prohibiti. La censure dans l’espace habsbourgeois 1650-1850. Vol. 1. Leipziger Universtitätsverlag 2005., s. 203 – 221.
   
 • Recenze v Bulletin codicologique, Brusel :
 • (rec.) (rec.) Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. Germ. 182-303). Bearbeitet von Matthias MILLER und Karin ZIMMERMANN. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2005, 30 cm, XXXIX-576 p. (Universitätsbibliothek Heidelberg. Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, VII). ISBN : 3-447-05030-6. Bulletin codicologique, Brusel 2005, 2, č. 485, s. 197-198.

  (rec.) Die nichtarchivistischen Handschriften der Signaturengruppe Best. 191-992. Bearbeitet von Eef Overgaauw. Wiesbaden , Harrassowitz Verlag, 2002, 8°, 623 s. (Mittelalterliche Handschriften im Landeshauptarchiv Koblenz II.). In: Bulletin codicologique 2003/2, Bruxelles  2003,  B. 497.

   (rec.) Handschriften in Goslar. Stadtarchiv. Stadtisches Museum. Marktkirchenbibliothek. Jakobigemeinde. Bearbeitet von Maria Kapp. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2001, 8°, 318 s., ill. (Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen. Kurzkatalog). Hrsg. von mediävistischen Arbeitskreis der Herzog August Bibliothek, 5). In: Bulletin codicologique 2003/2. Bruxelles  2003,  B. 460.

  (rec.)  Manuscripta Historica. Bearbeitet von Peter Vogel. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2000, 4°, XL-278 p., 12 ill. (Die Handschriften der Universitätsbibliothek Kassel. Landesbibliothek und Murdhardsche Bibliothek der Stadt Kassel. Hrsg. vom Direktor der Bibliothek. 4,3). In: Bulletin codicologique 2002/1. Bruxelles  2002,  B.202, s. 76-77.

  (rec.) Mittelalterliche Handschriften im Stadtarchiv Hildesheim bearbeitet von Irene Stahl, eingeleitet von Helmar Härtel. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2001, 8°, 186 p. (Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen, Kurzkatalog. Hrsg. vom Mediävistischen Arbeitskreis der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 4). In: Bulletin codicologique 2002/1. Bruxelles  2002, B.220,  s. 83.

  (rec.) Büttner (Frank Olaf). Mit Bildern beten. Der Psalter war im Mittelalter ein Buch mit Bildern und ein Bilderbuch von einzigartiger Vielfalt. (Extrait de: Aviso. Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern. 3/2001, p. 38-51). In: Bulletin codicologique 2002/2. Bruxelles  2002, B.395, s. 159-160.

   (rec.)  Fabian (Bernhard). Der Gelehrte als Leser. Über Bücher und Bibliotheken. Hildesheim-Zürich-New York, Olms – Verlag, 1998. 8°. VIII, 306 p. In: Bulletin codicologique 2002/2. Bruxelles  2002, B.441, s. 177.

  (rec.)  Die juristischen Handschriften  der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 1.  Foliohandschriften (Cod. Jur. 2227-2482). 2. Quart- und Oktavhandschriften (Cod. Jur.  2483-2677). Beschrieben von Elke Matthes. Stuttgart. Dr. Ernst Hauswedell 2002.  8°. XXV-137/xxi-151 s.(Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, X.). In: Bulletin codicologique 2002/2. Bruxelles 2002, B. 502, s. 208.

  (rec.) Milde (Wolfgang).  Mediaevalia et Lessingiana. Kleine Schriften. Hrsg. von Wolfgang Maaz, Otto Mazal, Renate Schipke und Fritz Wagner. Hildesheim, Olms – Weidmann Verlag, 2002. 8°, XII, 390 p., ill. (Spolia Berolinensa. Berliner Beiträge zur Geistes- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit.  Hrsg. von Wolfgang Maaz und Werner Röcke, 19). In: Bulletin codicologique 2002/2. Bruxelles  2002, B. 545, s. 226-227.

  (rec.)  Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands.  Bestandaufnahme der ehemaligen Abeitsstelle “Zentralinventar mittelaterlicher  Handschriften bis 1500 in den Sammlungen der DDR” (ZIH). Zusammengestellt und bearbeitet von Renate Schipke und Kurt Heydeck unter Verwendung der Beschreibungen von Jutte Fliege, Daniela Lülfing und Ursula Winter. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag , 2000, 8°, 323 p. (Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz.  Kataloge der Handschriftenabteilung. Hrsg. Von Tilo Brandis. Sonderband). In: Bulletin codicologique 2001/2. Bruxelles  2001, B.499, s. 226-227.

  (rec.) Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen  Staatsbibliothek München. Die Pergamenthandschriften aus dem Domkapitel Freising, I. Clm 6201-6316. Neu beschrieben von Günter Glauche. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000, XXII-227 p. (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis. III. Series Nova, pars 2,1). In: Bulletin codicologique 2001/2. Bruxelles  2001, B.530, s.242-243.

  (rec.) Die mittelaterlichen nichtliturgischen Handschriften des Zistercienserklosters Salem. Beschrieben von Wilfried Werner. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2002, 8°. LXV-428 p., ill. (Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, V.). In: Bulletin codicologique 2001/2. Bruxelles  2001, B.573, s. 264-265.

  (rec.) Hoffman (František), Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá. Vol I. Rukopisy. Vol. II. Zlomky a rejstříky. Praha, Archiv Akademie věd české republiky. Klášter premonstrátů Teplá. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1999, 8°, 578/974 p., 48 ill. (Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae monasterii Teplensis  ordinis Praemonstratensis). In: Bulletin codicologique 2001/1. Bruxelles  2001, B.151,  s.63-64.
   

 • UHLÍŘ, Zdeněk: Manuscript Digitization and Electronic Processing of Manuscripts in the Czech National Library. In: International Journal “Information Theories and Applications”. Rok 2004, roč. 11, č. 3, s. 257-262. ISSN 1310-0513
   
 • UHLÍŘ, Zdeněk - PSOHLAVEC, Stanislav: Projekt MEMORIA: rukopisy a staré tlače na internete. In: ITLib: Informačné technológie a knižnice. Rok. 2004, roč. 8, č. 2, s. 8-11. ISSN 1335-793X (tištěné vydání). ISSN 1336-0779 (online vydání)


Slovanská knihovna

 • LJUCA, Adin: “Kuga na Korčuli” od Josefa Váchala. Dubrovački horizonti. [Zagreb] 43, 2004, s. 95-101.

 • LJUCA, Adin (překladatel): Štětina, J.: Stoljeće čuda (Století zázraků). Přeložil Adin Ljuca. Sarajevo, Buybook 2003. 207 s.

 • МАГИДОВА, Мария: Библиотека А.Л. Бема в Славянской библиотеке в Праге // Зарубежная Россия. 1917-1939. Кн. 2. С.-Петербург, Лики России, 2003. С. 355-360.
   

 • МАГИДОВА, Мария: Материалы к истории литературных контактов А.Л. Бема 1920-х гг. (Письма А.С. Долинина и Т.А. Крюковой) // Достоевский и мировая культура. С.-Петербург, Сербряный век, 2003. № 19. С. 231-260.

 • МАГИДОВА, Мария: Петербургские корреспонденты А.Л. Бема в контексте пражских исследований творчества Достоевского // Зарубежная Россия. 1917-1945. Кн. 3. С.-Петербург, Лики России, 2004. С. 288-294.

 • МАГИДОВА, Мария: К истории создания «Словаря личных имен у Достоевского» // Достоевский и мировая культура. С.-Петербург, Сербряный век, 2005. № 20. (В печати)
   

 • Ильина О., Магидова М.: Библиотека В.Н. Тукалевского в фондах Славянской библиотеки в Праге // ХХ век - две России: одна культура: Сборник научных трудов по материалам международной конференции “14-ые Смирдинские чтения” / Отв. ред. И.А. Шомракова. С.-Петербург, Санктпетербургский Гос. университет культуры, 2005. (В печати)

 • SOKOLOVÁ, Františka: K problematice role Vratislavi v působení běloruského humanisty F. Skaryny; osud tří starých cyrilských tisků v oblasti Dolního Slezska. In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. (Materialy z konferencji.) Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski, 2003. s. 21-34.

 • SRBKOVÁ, Ivana: The Slavonic Library at the National Library of the Czech Republic. In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, Boyan Penev Publishing Center. Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences, 2003. s. 295-301.

 • SRBKOVÁ, Ivana: Bulharský literární večer. In: Homo Bohemicus, 2003, č. 1-2, Sofia, Heron Press. s. 103.

 

Ředitel pro výzkum, vývoj a mezinárodní vztahy
 

 • MANŽUCH, Zinaida - KNOLL, Adolf
  Research Activities of  the European National Libraries in the Domain of Cultural Heritage and ICT. TEL-ME-MOR EU project Deliverable 1.3. 62 pp. http://telmemor.net/docs/D1.3_research_activities_report.pdf
   

 • KNOLL, Adolf
  Preservation and Access in Service of Researchers and Future Generations. In: The Best in Heritage [Proceedings of the Conference held in] Dubrovnik, Croatia, 21 - 23 September 2006 / Editor-in-Chief Tomislav Šola. Zagreb, European Heritage Association, 2006. 64 pp. 18 - 19 pp.
   

 • KNOLL, Adolf
  TEL-ME-MOR or From What Do We Build a European Digital Library. In:  Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture. Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publiching. Bansko, Bulgaria, June 14-16, 2006 /Editors: Bob Martens and Milen Dobreva. Sofia, FOI-COMMERCE, 2006. 399 pp. 383-384 pp. (ISBN 954-16-0040-9)
   

 • MANŽUCH, Zinaida – KNOLL, Adolf: Analysis of Research Activities and Requirements of the National Libraries of the New EU Member States. TEL-ME-MOR EU project Deliverable 1.1. 110 pp. http://www.telmemor.net/docs/WP1_FinalReport_July2005.pdf
   
 • KNOLL, Adolf: Standardizing Digitization for Preservation and Access of Rare Library Materials. In: Digital Preservation of Cultural Heritage Resources: Implementation, Standardization, and Strategies. The 1st International Cultural Symposium in Celebration of UNESCO/Jikji Memory of the World Prize. Cheongju, Early Printing Museum, 2005 302 pp. Pp. 185 - 199 (English) and pp. 169 - 184 (Korean)
   
 • KNOLL, Adolf: Creation and Management of Digital Documents - Considerations for delicate and heritage documents. In: Digitization and Digital Libraries. Information Management Resource Kit. English V1.0. Lesson 4.6. Paris, FAO and UNESCO 2005. 1 CD-ROM (e-learning. IMARK, see http://www.fao.org/imark/)
   
 • KNOLL, Adolf: Creation and Management of Digital Documents - Preservation of digital material. In: Digitization and Digital Libraries. Information Management Resource Kit. English V1.0. Lesson 4.7. Paris, FAO and UNESCO 2005. 1 CD-ROM (e-learning. IMARK, see http://www.fao.org/imark/)
   
 • KNOLL, Adolf: Creating Virtual Research Environment for Historical Documents. In: Libraries, Globalisation and Cooperation. Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 3-5 November 2004. Edit. by Herbert K. Aichleitner and Alexander Dimchev. Sofia, St. Kliment Ohridski Sofia University, 2005.  310 pp. Pp. 61 - 64.(ISBN 0-934068-15-1)
   
 • KNOLL, Adolf: Quality Levels of Reproduction. In: Atti della Conferenza Internazionale. Scelte e strategie per la conservazione della memoria = Proceedings of the International Conference Choices and Strategies for the Preservation of the Collective Memory = Internationale Tagung. Erhaltung der kollektiven Errinerung: Strategien und Lösungen. Bolzano, Centro di fotoriproduzione legatoria e restaruro degli Archivi di Stato e dall'Archivio di Stato di Bolzano/Staatsarchiv Bozen, 2005. 512 pp. Pp.317 - 323. (ISBN 88-7574-048-8). Electronic version in: Passati al futuro. Scelte e strategie per la conservazione della memoria. Conferenza Internazionale.Dobbiaco (prov. Bolzano), 25 - 29 giugno 2002 (http://www.archivi.beniculturali.it/cflr/Dobbiaco/Papers.htm#migrante)
   
 • KNOLL, Adolf: Digitized cultural heritage, In: Volume V - 2004, Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju = Review of the National Center for Digitization; Proceedings of the Conference Digitization of National Heritage, 3-5 June 2004, Belgrade, Serbia. Beograd, Matematički fakultet, 2003 -; Pp. 63 - 66; electronic version, see at: http://www.komunikacija.org.yu/komunikacija/casopisi/ncd/5/d009/document (ISSN 1820-0109)
   
 • KNOLL, Adolf: Digital Access to Old Manuscripts In: Linguistica Computazionale, In: Volume XX-XXI. Digital Technology and Philological Disciplines. Euroconference held in Il Ciocco, Castelvecchio Pascoli, Italy, 7 - 11 September, 2003. Editors Andrea Bozzi, Laura Cigogni, Jean-Louis Lebrave. Pisa - Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. 2004. Pp. 277 - 286 (ISBN 88-8147-318-6; ISSN 0392-6907)
   
 • KNOLL, Adolf – NOVOTNÝ, Jan: Czech Republic. In: Coordinating Digitisation in Europe. Progress Report of the National Representatives Group coordination mechanisms for digitisation policies and programmes 2003. Roma, Minerva Project, 2004. Pp. 123 - 131 
   
 • KNOLL, Adolf: Access Impact on Technology in a Digital Library. In: Human Information Behaviour and Competences for Digital Libraries. Libraries in the Digital Age (LIDA), May 25-29 2004, Dubrovnik and Mljet, Croatia. Osijek, Faculty of Philosophy, University J. J. Strossmayer - New Brunswick, Rutgers University, 2004. 217 pp. Pp. 51 - 56
   
 • KNOLL, Adolf: Czech Libraries Enhance Their Digital Presence.  In: Libraries, Civil Society and Social Development. Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 14-16 November 2003. Edited by Herbert K. Aichleitner and Alexander Dimchev. Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia - Emporia, Emporia State University, 2004. Pp. 147 - 154 (ISBN 0-934068-14-3)
   
 • KNOLL, Adolf: Czech National Digitisation Programmes. In DigiCULT.Info. A Newsletter on Digital Culture. Glasgow, HATII – Humanities Advanced Technology and
  Information Institute and Salzburg, Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. Issue 6. December 2003. Pp. 38 - 39 http://www.digicult.info/downloads/dc_info_issue6_december_20031.pdf (ISSN 1609-3941)
   
 • KNOLL, Adolf: Digital Library for Access to Rare Materials. From pilot projects to national digitisation programmes. In LIBER Quarterly, Volume 13 (2003),  nos. 3/4, Electronic Version at http://liber.library.uu.nl/ (ISSN 1435-5205). Printed in: LIBER Quarterly. The Journal of European Research Libraries. Volume 13 (2003), No 1-4. Pp. 232 - 240 (Munich, K. G. Saur)
   
 • KNOLL, Adolf: Creation of a Virtual Research Environment: Rare and Endangered Library Materials. Presentation held at the International Conference Culture: From Information to Knowledge. The role of culture in the knowledge based society. Moscow, 7-9 april 2003; published on CD-ROM in proceedings and available also electronically from the conference website at http://www.conf.cultivate.ru/2003/english/dok_82.html

 • KNOLL, Adolf: Digitization Programmes: National Library of the Czech Republic. Presentation held at the DELOS workshop in Toruń, Poland, 3-4 February 2003; http://www.icimss.edu

 • KNOLL, Adolf: National Library of the Czech Republic as End-User of the Research Networks. Presentation held at the SERENATE End-Users Workshop in Montpellier, France, 19 January 2003; http://www.serenate.org


Knihovnický institut

 • MARVANOVÁ, Eva. Public Lending Right in the Czech Republic. Naple Forum Newsletter [online]. Spring 2005, s. 3. Dostupný z WWW: http://www.naple.info

 • MARVANOVÁ, Eva. Sixth framework Programme 2002-2006: Tel-Me-Mor. Naple Forum Newsletter [online]. Spring 2005, s. 3.
  Dostupný z WWW: http://www.naple.info

 • MARVANOVÁ, Eva. Výzkum, vývoj a podávání projektů. In Infos 2005 : zborník z 33. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 25.- 28. apríla v Starej Lesnej. Ed. Judita KOPÁČIKOVÁ. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005, s. 93-97. ISBN 80-85165-91-0.
   

 • RESSLER, Miroslav. Public Libraries in the Czech Republic. Digicult, 2004, vol.5, č.2, s.7-8.
   
 • RICHTER, Vít. Spýtali sme sa predsedu SKIP. Knižnica. 2003, roč. 4, č. 1, s. 74-75. ISSN 1335-7026.
  Dostupný z WWW: http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html
   
 • RICHTER, Vít. Knihovny a veřejně dostupný internet. In INFOS 2003 : 32. Medzinárodné informatické Sympózium. Bratislava : SSK, ÚK SAV, MK SR, 2003. s. 26-34. ISBN 80-85165-86-4.
   
 • RICHTER, Vít. Ocenenie ako motivačný faktor rozvoja knižníc . IT lib. 2003, roč. 7, č. 4, s. 11-13. ISSN 1335-793X.
   
 • RICHTER, Vít. Library Strategy of the Czech Republik 2004-2010. NAPLE FORUM : Newsletter. 2004, Autum 2004 4, s. 2.
  Dostupný z WWW: http://www.naple.info/
   
 • RICHTER, Vít. Budou všechny české knihovny připojeny v roce 2006 k vysokorychlostnímu internetu?. In INFOS 2005 : 33. Medzinárodné informatické sympózium. Bratislava : SSK, ÚK SAV, 2005. s. 134-139. ISBN 80-85165-91-0.
   
 • RICHTER, Vít. Verejné knižnice v Českej republike - súčasnosť a výhľady. IT lib. 2005, roč. 9, č. 3, s. 8-13. ISSN 1335-793X.
   
 • RICHTER, Vít. Věková, vzdělanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v ČR. Knižnica. 2005, roč. 6, č. 9, s. 21-29. ISSN 1335-7026.
  Dostupný z WWW: http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html
01.12.12