Kulturní asociace Nová Akropolis

Kulturní asociace Nová Akropolis, občanské sdružení

Sokolská 29, Praha 2, 120 00
tel.: 222 515 152, 605 152 927
e-mail: nova@akropolis.cz

Kulturní asociace Nová Akropolis vznikla v roce 1957 v Argentině, jejím zakladatelem je profesor Jorge Angel Livraga Rizzi. Postupně získala asociace mezinárodní charakter a dnes se nachází ve více než čtyřiceti státech a sdružuje více než 10 000 aktivních členů a stovky tisíc sympatizantů, kteří reprezentují širokou škálu vyznání, etnických původů a kulturního dědictví jako velkolepý příklad soužití a porozumění.

Základní cíle Kulturní asociace Nová Akropolis můžeme shrnout do následujících bodů:

1) BRATRSTVÍ VŠECH LIDÍ

Jednota spíše než rozdílnost. Úcta k rozdílným identitám a tradicím a zároveň se cítit občanem světa.

2) SOUŽITÍ KULTUR

Uplatňování tolerance prostřednictvím celistvé kultury umožňuje uvést do souvislosti všechny oblasti kreativity a myšlení. Toto sjednocení učiní slučitelným a komplementárním to, co na začátku vypadalo jako protikladné. Harmonizuje nové a rozdílné osoby, ideje a city v bohatším a otevřenějším společenském celku.

3) ROZVOJ DUCHOVNÍCH SCHOPNOSTÍ JEDNOTLIVCE

Lidská bytost je součástí Přírody. Vlastní potenciál, který je neznámý jí samotné. Její možnosti rozvoje jsou téměř nekonečné.

V České republice Nová Akropolis působí od roku 1985, ale registraci obdržela až v roce 1990. Do té doby však byli vyškoleni profesoři a instruktoři, kteří vedou přednášky a kursy. Zakladatelem je PhDr. Slavica Kroča, dnešní ředitelka Nové Akropolis v České republice.

Činnost Kulturní asociace Nová Akropolis se v současné době rozvíjí v několika základních okruzích.

Vzdělávací činnost: Přednášky na různá témata z oboru filosofie, historie, kultury, literatury, umění, vědy, medicíny, kursy a semináře, cykly přednášek srovnávací filosofie východu a západu
Umělecká činnost: Malba, divadlo, hudba, výroba a výstavy archeologických reprodukcí
Dobročinné akce: maňáskové divadlo v mateřských školkách nebo v domovech pro opuštěné děti, drama-terapeutická práce s nevidomými dětmi, přednášky pro důchodce, humanitární a ekologické akce (úklidové práce po záplavách, čištění parků…).

Publikační činnost: Nová Akropolis v České republice vydává knihy a časopis "Zrcadlo kultury".

Adresa webových stránek: www.akropolis.cz

Produkce a zaměření nakladatelství

Vydavatel společenskovědní literatury a kulturního čtvrtletníku Nová Akropolis - Zrcadlo kultury. Nakladatelská činnost byla zahájena v roce 1997.

Prezentovaný titul/tituly či ediční řady

kulturní čtvrtletník Nová Akropolis – Zrcadlo kultury, nově vyšlo č.37

knihy:

Zrcadlo filosofie
Moässy, pes
Každodenní hrdina

Krátká anotace prezentovaného titulu/titulů či edičních řad

Zrcadlo filosofie
autor: Slavica Kroča

Tato kniha krátkých filosofických úvah nám hluboce lidským způsobem pomáhá odhalit skryté rozměry věcí, událostí a pojmů, s nimiž se každodenně setkáváme, ale právě kvůli jejich zdánlivé všednosti se nad nimi málokdy pozastavíme.

144 stran, vázaná vazba, rok vydání: 2005, ISBN 80-86038-21-1

Moassy, pes
autor: Jorge A. Livraga

Pohled na různá společensko-politická uspořádání zasazený do poutavého příběhu psa, který se stal člověkem.

120 stran, vázaná vazba, rok vydání: 2004, ISBN 80-86038-19-X

Každodenní hrdina
Delia S. Guzmán

V této knize nabízíme čtenáři soubor filosofických esejí pojednávajících o tématu každodenního hrdinství.

120 stran, vázaná vazba, rok vydání: 2003, ISBN 80-86038-18-1

01.12.12