Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli

Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR

Informace o nakladatelství

BALT-EAST, Ke Škole 1, 14900 Praha 11

Nakladatelství Balt-East bylo založeno v roce 1995 po ukončení činnosti časopisu Baltika. Jeho zaměření se však rozšířilo. Za uplynulých deset let vydalo přibližně 100 publikací (jde o malé nakladatelství, vydává v malých nákladech), organizovalo řadu literárních akcí, zejména autorských čtení, podporuje mladé literáty (vydává edici mladých básníků), vydává původní poezii a prózu, knihy pro děti a mládež, odborné knihy, ekonomické a turistické průvodce, ale zachovává i původní zaměření na překlady literatury pobaltských zemí.

A. Dosavadní zaměření činnosti

I. Zaměření na pobaltské republiky (v posledních pěti letech - Nová Baltika 1-21, Baltika 1-36)

1. Hospodářský vývoj Estonska , ISBN 80-902313-0-6
2. Přehled estonské literatury, první vydání, ISBN 80-902313-1-4
3. Hospodářský vývoj Litvy, ISBN 80-902313-3
4. Vývoj lotyšského hospodářství, ISBN 80-902313-4-9
5. Vladimír Macura, A.H.Tammsaare aneb Cesta za epopejí, ISBN 80-902313-5-7
6. Hospodářský vývoj pobaltských republik, ISBN 80-902313-6
7. Současný vývoj Estonska 99, ISBN 80-902313-7-3
8. Antonín Drábek, Současný hospodářský a politický vývoj Litvy, 1999, ISBN 80- 902313-9-X
9. Obchod s Pobaltím, Sborník vystoupení na 6.mezinárodním semináři 99, ISBN 80-86383-00-8
10. Vývoj lotyšského hospodářství 99, ISBN 80-86383-01-6
11. Antonín Drábek, Ekonomický vývoj Finska 2000 (Vývoj Finska v 90.letech), ISBN 80-86383-02-4
12. Hospodářský vývoj pobaltských republik 2000, ISBN 80-86383-03-2
13. Sborník "Obchod s Finskem", ISBN 80-86383-04-0
14. Zpravodaj Česko-estonského klubu, KARU SÜDA , ISBN 80-86383-08-3
15. KARU SÜDA, 2002, ISBN 80-86383-10-5
16. Josef Miškovský, “Turistický průvodce Pobaltím”, 2002, ISBN 80-86383-12-1
17. Naděžda.Slabihoudová, Estonská literatura v českých překladech, průvodce výstavou, ISBN 80-86383-21-0
18. N.Slabihoudová, Stručný přehled estonské literatury, druhé vydání,ISBN 80-86383-23-7
19. Antonín Drábek, LITVA 2004, ISBN 80-86383-27-X

II. Poezie (přehled za posledních pět let)

1. Miroslav Klivar, Impulzy hodinové, 2001, ISBN 80-86383-07-5
2. A.Drábek, Něžný obláček mezi plameny, 2002, ISBN 80-86383-09-1
3. M.Klivar, Mystical reflections, 2002, ISBN 80-86383-11-3
4. Něžný obláček- 2.vydání, 2002, ISBN 80-86383-15-6
5. Petr Zemek, Labuť ve větru, básně, 2003, ISBN 80-86383-16-4
6. Marie Underová, “Mé srdce nosí purpurový šat”, sborník básní, 2003, ISBN 80-86383-18-0
7. Adéla Miencilová, Pozdravy z pekla, 2003, ISBN 80-86383-19-9
8. Jan Procházka, Mihotání, 2003,ISBN 80-86383-20-2
9. Jan Fiebinger, Červená kopretina, 2003, ISBN 80-86383-22-9
10. Antonín Drábek, Cesta na Sever, 2004, ISBN 80-86383-25-3
11. Alena Vaňková, Básně o lásce, 2004, ISBN 80-86383-26-1
12. Lucie Kodýmová, První vyznání , 2004 ISBN 80-86383-28-8
13. Vladimír Michajlov, Nahlížení do karet, 2004, ISBN 80-86383-29-6
14. Jindřich Valenta, Sluneční vítr, 2004, ISBN 80-86383-31-8
15. Marta Urbanová, Rozpomněnky, 2005
16. Drábek, Urbanová Líčidla pierota, sborník 22 básníků, 2005
17.Tomáš Martinec,Grál, 2005
18. Michael Lorenc, Monogramy, 2005
19. Michael Lorenc, Les citadel, 2005,
20.Věra Svatoňová, Modré vyznání, 2005
21. Pavel Lukáš, Michael Lorenc a kol., Rošády, 2006
22. Alena Vaňková, Básně o lásce, druhé vydání, 2006
23. Ivo Zlíňák, Básně psané za volantem, 2006
24. Jindřich Valenta, Pepř v srdci, 2006
25. Alžběta Lída Tichá, Na vahách(Na cestách při konfrontaci času), 2006

Pozn. V edici mladých básníků Evropský kruh “F.Kafka”,Praha, bylo vydáno již deset básnických sbírek.

III. Próza, dramata, dětská literatura (přehled za posledních pět let)

1.Václav Čech, Posvícení, 2000, ISBN 80-902313-8-1
2.F.R.Kreutzwald-Slabihoudová, Báchorky ze země tisíce ostrovů, 2000, ISBN 80-86383-05-9
3.Václav Čech, Ruské pohádky(překlad A.N.Afanasjeva), 2001, ISBN 80-86383-06-7
4.Antonín Drábek, Betsabé, 2002, ISBN 80-86383-13-X
5.A.Drábek, Něžné portréty-druhé vydání, 2003, ISBN 80-86383-24-5
6.A.Vaňková, Říkanky o zvířátkách,2004, ISBN 80-86383-30-X
7 .P. Kafka, A.Drábek, Návraty (Alcatraz, Rozloučení s láskou),2004, ISBN 80-86383-32-6
8.Filadelfo Giuliano, Návrat na Sicílii, 2004, ISBN 80-86383-33-4
10.Marcela Imlaufová, Pádivý sen, 2004, ISBN 80-86383-34-2
11.Vlasta Žáčková, Moje kniha přání a stížností, 2004, ISBN 80-86383-35-0
12.A.Drábek, L.Rauerová, Trojúhelníky a Chirurg, povídky, 2004, ISBN 80-86383-36-9
13.Lenka Daňhelová, Cizinci, 2004, ISBN 80-86383-37-7
14.Světlana Králová, Renáta Králová-Norková, Toulavou stezičkou (pohádky), 2005, ISBN 80-86383-38-5
15. Filadelfo Giuliano, Návrat na Sicílii, 2005,druhé vydání
16. Ludmila Valentová,Sladké stromy,2005
17. Zdeňka Braumová, Maruška/Mary, veselé česko-anglické příběhy šestileté dívenky
18. Jana Zahradníková, Pod klenbami nebe, 2006
19. Eliška Koppová, Atlanťan, 2006
20. Eva Švejkovská, Co je šeptem
21. S.Králová, R.Králová-Norková, Toulavou stezičkou, pohádky, druhé vydání, 2006

IV.Odborné knihy (kromě průvodců a ekonomických studií)

M.Klivar, Nová arteterapie v psychopedii, 2002, ISBN 80-86383-14-8
M.Klivar, Ergoterapie mladistvých, 2003, ISBN 80-86383-17-2

B. Nové knihy Balt-East, listopad 2005- červen 2006

2005- listopad a prosinec

 1. Michael Lorenc, Monogramy, básnická sbírka,76 stran, listopad 2005, ISBN 80-86383-45-8, doporučená cena 105 kč
 2. Michael Lorenc, Les citadel, básnická sbírka, 82 stran, prosinec 2005, ISBN 80-86383-46-6, doporučená cena 111 kč
 3. Věra Svatoňová, Modré vyznání, dotisk, básnická sbírka, 92 stran, prosinec 2005, doporučená cena 115 kč, ISBN 80-86383-47-4

  2006

 4. Jana Zahradníková, Pod klenbami nebe, povídky,168 stran, leden 2006, doporučená cena 189 Kč , ISBN 80-86383-49-0
 5. S.Králová, R.Králová-Norková, Toulavou stezičkou, pohádky, druhé rozšíření vydání, barevně ilustr., únor 2006, 154 stran, A5, ISBN 80-86383-51-2, dop. cena 189Kč
 6. Eva Švejkovská, Co je šeptem, pro nejmenší děti, 16 stran, A6,barevně ilustr., doporučená cena 84Kč, únor 2006,ISBN 80-86383-60-1
 7. Eliška Koppová, Atlanťan, dvě novely, 232 stran, duben 2006, dopor. cena 294 Kč, ISBN 80-86383-48-2
 8. Lorenc, Lukas a kol., Rošády,sborník básní, 87 stran,duben 2006, doporuč. cena 136Kč, ISBN 80-86383-50-4
 9. Ivo Zlíňák, Básně psané za volantem, 59 stran, květen 2006, doporuč. cena 126 Kč, ISBN 80-86383-52-0
 10. Alena Vaňková, Básně o lásce 2, počet stran 96,květen 2006, doporuč. cena 136kč, ISBN 80-86383-53-9
 11. Jindřich Valenta, Pepř v srdci, lyrické básně, 72 stran, červen 2006, ISBN 80-86383-54-7, doporuč. cena 126 kč
 12. Alžběta Lída Tichá, Na vahách, lyrické básně, počet stran 90, červenec 2006, ISBN 80-86383-55-5, doporuč. cena 126 kč

V nakladatelství se připravuje na 2. pol. 2006 a rok 2007

Ivo Chmelař: Světla na vodách, Alena Vaňková: Říkanky o zvířátkách, druhé rozšíření vydání, Vojtěch Sedláček: Starý Tibet, Jana Riegerová: Pohádky od maminky, A.N.Afanasjev: Ruské pohádky, druhé vydání, Antonín Drábek: Litva 2006, Antonín Drábek: Estonsko 2006, Ludmila Valentová, Antonín Drábek: Pohádky z kočičí přihrádky, Miroslava Úlehlová: Cukrárna.

C. Životopisy autorů (nových knih)


Michael Lorenc

se narodil 29.8.1943 v Olomouci. Vystudoval Konzervatoř v Ostravě, obory housle, dirigování orchestru a skladba. Vystudoval též AMU Praha v oboru dirigování orchestru u prof. Václava Neumanna. Už za studia byl členem různých uměleckých uskupení. V Ostravě byl členem skupiny Notoryjci. V Praze byl dirigentem Vysokoškolského uměleckého souboru.

Pracoval jako violista a kore petitor v ostravské opeře. Dále jako sbormistr olomoucké opery a jako sbormistr a dirigent opery v Ústí nad Labem. Dále jako symfonický dirigent v Praze. Založil Studio-Fórum při divadle v Olomouci (studiová divadelní scéna). Organizoval večery poezie v olomouckém Divadle hudby.

Založil též Olomoucký komorní orchestr.

V Praze se podílel na činnosti klubů a studiových divadel. V praž- ské Viole měl pořady ze své poezie. Skládal tam scénickou hudbu, např. k pořadu z Mikuláškovy poezie Divoké víno.

V té době spolupracoval s ča- sopisem stejného názvu a organizoval pořady z poezie mladých autorů v Divadle v Nerudovce.

Po sametové revoluci organizovala jeho umělecká agentura hudební festivaly v Praze: Velikonoční festival duchovní hudby, Bedřich Smetana-festival a festival Mozart v Praze.

Měl několik výstav ze své výtvarné tvorby.

Vydal sbírky poezie: Průvody k popravám (2001) a Visuté zahrady deště (2005). V posledním roce vyšly jeho verše v almanaších Sluneční koróna, Úl a Víno na klávesách a v časopise Host.

Nyní žije v Jižních Čechách. Je členem Klubu jihočeských spisovatelů a členem básnického sdružení KRB. Účastní se na po- řadech těchto sdružení, většinou v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Z českých básníků nejvíc obdivuje poezii Holanovu, Kainarovu, Skácelovu a Mikuláškovu.


Eliška Koppová

Eliška Koppová se narodila 12.9.1965 v Praze, kde žije se svými dvěma dětmi dosud. Vystudovala elektrotechnickou průmyslovku a Vysokou školu ekonomickou. Pracovala postupně jako soudní zapisovatelka, obchodní referentka, programátorka, komparsistka, distributorka tiskovin a umělecký model.

S většími či menšími prodlevami píše od dětství. Zúčastnila se několika literárních soutěží, kde získala různá ocenění (naposledy 1. místo v kategorii próza v soutěži “Tachovská reneta 2001”). Je redaktorkou některých nových knih Balt-East (knihy Jany Zahradníkové “Pod klenbami nebe”, 2006).

Od roku 2001 je členkou Unie českých spisovatelů. Její povídky a básně vycházejí v literární příloze Haló novin - Obrys kmen, občas i v jiných literárně zaměřených časopisech nebo sbornících. Novely “Atlanťan” a “Zeď” jsou její prvotiny. Obálku ilustrovala její sestra Helena Švomová a ilustrace v textu novel vytvořila Ludmila Valentová.

Obě novely se vyznačují zralým slohem, v němž je vyvážena básnická metafora s reálným tokem děje. Obraznost dějů a působnost osudu je v první novele posílena pohádkovými postavami, čímž se novela zařazuje mezi fantastické. Hrdina Lubor nedojde uskutečnění svého snu a nenachází štěstí.

Hrdina druhé novely Ruda se pohybuje ve fantastičnu podvědomí a jen na začátku a na konci v reálném prostředí a ději. Jeho reakce a chování přinášejí humorné zážitky i poučení, jak bychom měli v tomto světě žít. Ono podvědomí je nastaveno tak, aby bylo možno pohlédnout i za zdi, které jsou uvnitř každé bytosti, mezi lidmi a mezi skupinami lidí.

Myslím si, že převažuje to, čím jsou si obě novely podobné - při cestě za štěstím narážejí oba hrdinové na překážky, snad na společenské či přírodní zákony, žít podle nich se ukazuje nemožné, i když na druhé straně nutné.


Jana Zahradníková

Jana Zahradníková se narodila 21.10.1954 v Plané u Mariánských Lázní jako nejmladší ze tří dětí. Pracovala jako servírka, prodavačka, lesní dělnice. Od roku 1973 je provdaná , má dvě děti a dvě vnučky. Donedávna obsluhovala obchod s knihami a květinami.

Dříve bylo jejím zájmem šití oblečení, sbírání bylin, nyní kromě psaní básní a příběhů poslech hudby, vázání kytic, toulky přírodou, výklad karet,výstavy obrazů, koncerty vážné hudby.

Jejími oblíbenými spisovateli jsou Božena Němcová, Raymod Moody, Sri Chinmoy, Chalil Dzibran, čínská poezie z dob dynastie, korejské básně.

Dosud publikovala své básně- ve sborníku Líčidla pierota.

Dnes představujeme její knihu krátkých povídek “Pod klenbami nebe”.


Alena Vaňková

se narodila v roce 1951 v Řesanicích u Plzně v zemědělské rodině. Je vdaná, má dva syny a dvě vnoučata. Vyučila se a pracuje jako prodavačka. Ráda maluje portréty, květiny, obrázky pro děti. Pokouší se i o texty písniček. Od roku 2000 publikuje, skládá básně a účastní se básnických soutěží, její básně vycházejí v “Nepomuckých novinách”. “Básně o lásce” jsou její první sbírkou, vydanou knižně v únoru tohoto roku. Druhou její letošní knihou jsou Říkanky o zvířátkách, vtipné a veselé říkanky, výstižně charakterizující povahu dětmi poznávaných živočichů, jsou doprovázeny autorčinými ilustracemi.

“Básně o lásce” jsou její první sbírkou, vydávanou knižně. Odhalují prostými slovy a obraty duši české ženy, plnou sentimentu i odpovědnosti ke křehkému partnerskému vztahu, plnou něhy. Cit lásky je svátkem, je vzducholodí nesoucí nás ke svobodě a poznání, básnířka nám především otvírá klíčem svých veršů složitost lidských vztahů a jejich proměnu, směřování k věrnosti nebo k nutné změně. Její verše jsou důkazem citového bohatství a básnického nadání. Dovolili jsme si do publikace vybrat 50 básní z jejího rukopisu.

Druhé rozšířené vydání (Balt-East, 2006) má 96 stran a obsahuje kromě kapitoly Básně o lásce také kapitolu Básně o životě (Hodiny létání), ilustrovala ji Markéta Kejzlarová.


Jindřich Valenta

Nar. 1.7. 1956 v Brně, kde žije dosud. Pracuje v technických funkcích, je ženatý, otec dvou dcer. Kromě poezie ho zajímá pasivně hudba, a to jazz i rock. Dříve hrál závodně šachy, nyní převládá zájem o psychologii a astronomii. V létě rád cestuje do Středomoří. Mezi své oblíbené básníky řadí Jana Skácela, Jaroslava Seiferta nebo J.H. Krchovského.

Básnická sbírka “Sluneční vítr” je jeho první knihou a vznikla v letech 1999 až 2003. Několikrát publikoval v časopisu Host, vystupoval v klubu na Leitnerové v Brně, ale i např. v Praze v klubu “Damůza” na Řetězové.

Má rád dobré jídlo a Velvet…

Nyní představujeme jeho druhou básnickou sbírku, Pepř v srdci, z let 2004-2005, překrásně ilustrovanou Michaelou Štroblovou.


Světlana Králová a Renáta Králová Norková

K autorkám roztomilých pohádek o strašidýlkách a o zvířátkách Tajemství bílého kvítku a Rosenka(.Toulavou stezičkou). Starší, Světlana Králová, bohužel podlehla v květnu 2004 těžké nemoci.

Mladší autorka, Renáta Králová-Norková, neteř Světlany, nar. 28.4.1979, dovedla až do konce společný záměr a připravila knihu již ke druhému vydání, vyzdobila ji překrásnými ilustracemi ( ilustrátorku čtenáři znají z několika našich vydaných knih - románu Návraty, povídek Trojúhelníky a Chirurg, básní Líčidla pierota). Renáta dokončila studium speciální pedagogiky a prvního stupně ZŠ. Zabývá se dětmi, které mají mentální retardaci i nějakou další vadu. Po práci se ráda odreaguje malováním. Má ráda zpěv. Chodí do pěveckého sboru. Hraje na klavír, flétnu, kytaru. (Světlana Králová a Renáta Králová-Norková, Toulavou stezičkou, pohádky z našich strání).


Ivo Zlíňák

Ivo Zlíňák (pseudonym) se narodil 14.6. 1967 ve Zlíně, je absoloventem Středního odborného učiliště s maturitou v oboru měření a regulace v Otrokovicích. V letech 1974-1997 žil v Třebíči, kde našel spoustu přátel a kam se vždy rád vrací.  

Čtyři roky byl členem country skupiny Handlíři. Od roku 1993 do 1996 podnikal.  V roce 1997 se přestěhoval do Smržovky u Jablonce n. Nisou. Od roku 2001 se věnuje vlastní tvorbě, skládá písničky, od roku 2004 píše verše.

Autor je ženatý, má desetiletou dceru.  K jeho zálibám patří tramping a rybaření. S dobrými přáteli si rád zahraje i bowling. Ve své tvorbě se snaží zachytit prožitky a situace, příběhy každodenního života. Snad se v některých naleznete i vy. 

Tato sbírka většinou krátkých básní blízkých apokryfům je jeho prvotinou. “Chceme běžet k cíli, vracíme se na start,” to je charakteristický příklad básnické zkratky, kterou používá autor. Ohlédnutí se smíšenými pocity ze ztracených lásek a přátelství, zklamání z polistopadového vývoje a na druhé straně touha po čisté přírodě, touha najít své místo na světě: “Až najdeme své údolí, a přes ně visutý most, pařáty sokolí zahubí v nás lhostejnost.” Básně mají potřebnou úsměvnost, ať se týkají čehokoliv, a když se to týká politiky, tak míří až k agitce. Vždy nesou v sobě potřebnou rozporuplnost. Po úspěšném pokuse Ivo Zlíňáka zařadit se mezi básníky očekávám stejně úspěšný výběr témat pro další sbírku, větší důraz na rytmus i rým básní.


Poznámka

Osobní účast a vystoupení na akci 8.6.2006 v Zrcadlové kapli Klementina přislíbili: Pavel Lukas, Michael Lorenc, Alžběta Lída Tichá, Eliška Koppová a další. Vystoupení bude moderovat Antonín Drábek. Recitovat budou Lukas, Lorenc, Tichá, Drábek a další.

Adresa webových stránek
V současné době mimo provoz

Produkce a zaměření nakladatelství

Poezie, próza, knihy pro děti, pobaltské a východní literatury

Přehled nových knih Balt-East, které budou zmiňovány

2005- listopad a prosinec

 1. Michael Lorenc, Monogramy, básnická sbírka,76 stran, listopad 2005, ISBN 80-86383-45-8, doporučená cena 105 kč
 2. Michael Lorenc, Les citadel, básnická sbírka, 82 stran, prosinec 2005, ISBN 80-86383-46-6, doporučená cena 111 kč
 3. Věra Svatoňová, Modré vyznání, dotisk, básnická sbírka, 92 stran, prosinec 2005, doporučená cena 115 kč, ISBN 80-86383-47-4

  2006

   

 4. Jana Zahradníková, Pod klenbami nebe, povídky,168 stran, leden 2006, doporučená cena 189 Kč , ISBN 80-86383-49-0
 5. S.Králová, R.Králová-Norková, Toulavou stezičkou, pohádky, druhé rozšíření vydání, barevně ilustr., únor 2006, 154 stran, A5, ISBN 80-86383-51-2, dop. cena 189Kč
 6. Eva Švejkovská, Co je šeptem, pro nejmenší děti, 16 stran, A6,barevně ilustr., doporučená cena 84Kč, únor 2006,ISBN 80-86383-60-1
 7. Eliška Koppová, Atlanťan, dvě novely, 232 stran, duben 2006, dopor. cena 294 Kč, ISBN 80-86383-48-2
 8. Lorenc, Lukas a kol., Rošády,sborník básní, 87 stran,duben 2006, doporuč. cena 136Kč, ISBN 80-86383-50-4
 9. Ivo Zlíňák, Básně psané za volantem, 59 stran, květen 2006, doporuč. cena 126 Kč, ISBN 80-86383-52-0
 10. Alena Vaňková, Básně o lásce 2, počet stran 96,květen 2006, doporuč. cena 136kč, ISBN 80-86383-53-9
 11. Jindřich Valenta, Pepř v srdci, lyrické básně, 72 stran, červen 2006, ISBN 80-86383-54-7, doporuč. cena 126 kč
 12. Alžběta Lída Tichá, Na vahách, lyrické básně, počet stran 90, červenec 2006, ISBN 80-86383-55-5, doporuč. cena 126 kč


Krátká anotace prezentovaného titulu / titulů či edičních řad

Ad. 1.,2.,3 -lyrické básnické sbírky

Ad.4. - kniha krátký povídek z bezprostředního života,

Ad.5 Tři pohádky z prostřední venkovských skřítků a strašidel

Ad.6 Obrázková knížečka pro malé děti říkankami

Ad.7 Dvě novely s fantastickými prvky

Ad.8 sborník z festivalu jihočeských básníků

Ad.9, 10,11,12 – lyrické básnické sbírky

Účast autora, hostů, překladatelů atd.

Účastní se vystoupí: Lorenc, Svatoňová, Zahradníková,Koppová, Lukas,Zlíňák

01.12.12